Vandaag zitten leerlingen nog altijd zonder schoolboeken in de klas

16/1/2019
Half januari zitten op heel wat scholen nog altijd leerlingen in de klas zonder schoolboeken. Reden? Hun ouders slagen er niet in om de schoolfactuur te betalen of zitten nog met schulden van voorgaande schooljaren. Een pak ouders slaagt er niet in om in september de dure facturen voor klasmateriaal te betalen. Scholen doen steeds vaker een beroep op externe boekefondsen. Die bieden veel minder mogelijkheden om gespreid te betalen, terwijl de school veel minder zicht heeft op mogelijke financiële problemen van de ouders. Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vrij CLB Netwerk en Steunpunt Mens en Samenleving kaarten dit aan in een nieuwjaarsbrief.

Lees de nieuwjaarsbrief in Knack.