Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving

12/6/2018
Het Netwerk tegen Armoede gaf, samen met onze verenigingen A'kzie uit Kortrijk, Recht-Op uit Antwerpen en Ons Gedacht uit Lier, enkele workshops op de netwerkdag van Demos afgelopen vrijdag. Tijdens deze dag belichtten we het grote belang en het positieve effect van vrijetijdsactiviteiten op mensen in armoede: hun algemeen welzijn, sociaal netwerk, welbevinden en zelfvertrouwen worden op die manier gestimuleerd.

Vanuit het Netwerk tegen Armoede zijn we ervan overtuigd dat vrijetijdsparticipatie een hefboom is om mensen terug het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van onze samenleving. Tijdens de sessie over Uitpas ging het vooral over hoe lokale besturen armoedeverenigingen en mensen in armoede kunnen betrekken bij het lokaal cultuurbeleid. Hoe krijgen mensen in armoede een stem in de oprichting van een lokaal netwerk of later bij de opstart van een Uitpas-regio. Op dit punt kunnen lokale besturen een groot verschil maken. Het oprichten van een lokaal netwerk om lokaal vrijetijdsparticipatie financieel toegankelijk te maken, is een eerste stap. Als we kijken naar Vlaanderen dan bestaat er een groot verschil tussen regio’s waar geen lokaal netwerk is, regio’s met een sterk uitgebreid en goed werkend lokaal netwerk en regio’s die ervoor gekozen hebben om de UITPAS in te zetten om dit grondrecht waar te maken voor elke burger. Daarnaast blijft het financieel meer toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod een eerste belangrijke stap maar is het zeker zo belangrijk aandacht te hebben voor toeleiding.