Werken en toch in armoede leven

4/1/2019
Werken en toch in armoede leven, het bestaat ook in ons land. Je hoort vaak zeggen dat werk de snelste uitweg uit armoede is. De realiteit op de arbeidsmarkt geeft een heel ander beeld. Naar schatting 5 % van de werkenden leeft toch in armoede. Een job is dus niet per definitie het beste en snelste redmiddel. Zeker niet nu de jobcreatie voor laaggeschoolden vaak tijdelijk, deeltijds en/of slecht betaald is.  Willen we mensen uit de armoede halen, dan moeten we vooral kwaliteitsvolle en duurzame jobs creëren, mét garantie op een waardig inkomen.

Lees het artikel in Vacature.