ESF-project 'Naar duurzame tewerkstelling'Sinds januari 2017 loopt het project ‘Naar een duurzame tewerkstelling’ van het Netwerk tegen Armoede, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het is een project, gericht op bedrijven, waarbij we streven naar duurzame tewerkstelling van kwetsbare werknemers. Na bevraging van de doelgroep en bedrijven werd dit coachingstraject in het najaar 2017 op de rails gezet binnen enkele bedrijven die de noodzaak voelden om hierop in te zetten.

Zo bieden Lidl, Familiehulp, De Krinkels, Van Heede Environment Group en Aquafontal experimenteerruimte  in de werkcontext. Bedoeling is om via vorming en advies zowel visie als operationele en structurele aanpassingen op de werkvloer te gaan doorvoeren waardoor kwetsbare werknemers zich beter ondersteund voelen. Werk en jobbehoud is immers een belangrijke hefboom om armoede het hoofd te bieden. Dit gesubsidieerd project zal eind 2018 aflopen . De opgebouwde kennis zal via een draaiboek, tips en tricks voor bedrijven  op onze site beschikbaar blijven.

Meer info bij : Johan Schmidt  tel: 0478 813502
johan.schmidt@netwerktegenarmoede.be