Vorming over het leven in armoede
 
Armoede roept heel wat vragen op in onze samenleving! Tijdens deze 3-daagse vorming gaat het Netwerk tegen Armoede dieper in op deze vragen en worden er - samen met mensen met ervaringskennis in armoede – mogelijke antwoorden geformuleerd. 


Hoe kunt u ons steunen?
 
Het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen maken mensen in armoede sterker en openen voor hen de deur naar een toekomst. Want daar draait het om in onze verenigingen: mensen uit hun isolement halen, mensen zelf laten spreken, hen een stem geven en handvaten aanbieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen.
Goede en slechte ervaringen laten delen en daar lessen uit trekken voor de toekomst. Armoede bestrijden kun je alleen samen met mensen in armoede zelf. Op basis van de ervaringen van mensen in armoede gaan we in dialoog met overheden, bedrijven en andere spelers in de samenleving om knelpunten weg te werken en om nieuwe oplossingen aan te reiken.
 
Mensen zijn niet alleen arm, ze hebben ook rechten. De strijd voor grondrechten van mensen in armoede staat voor ons centraal in de armoedebestrijding: recht op toegankelijk en betaalbaar onderwijs, recht op betaalbare gezondheidszorg, recht op waardig werk, recht op respect en sociaal contact, recht op een volwaardige plaats in de samenleving, recht op opvang en ondersteuning. Mensen daarin vooruit helpen is mensen uit de armoede helpen. Daarom hopen we in de toekomst op uw steun te mogen rekenen. Help mensen zichzelf te helpen.