We stellen vast dat armoede een thema is dat velen aanspreekt, dat velen raakt. Oplossingen worden snel gezocht. Terecht, … ‘waar de nood het hoogst is…’ Maar armoede is ook een thema waarbij je als organisatie keuzes moet maken, bepaalde zaken moet verdiepen of drempels binnen je organisatie in vraag moet durven stellen.


Het Netwerk tegen Armoede daagt organisaties uit om hier werk van te maken. Dit kan door:

-     een traject om armoedebestrijding in de visie van uw organisatie te integreren
-     een vormingspartnerschap om tot concrete handvaten en tools in armoedebestrijding voor uw organisatie te komen
-     een algemene kennismaking met een leven in armoede aan de hand van een éénmalige vorming


Het Netwerk tegen Armoede werkt met verschillende partners om inzicht in armoede te bieden.