Internationaal Comité buigt zich over gekleurde armoede

2/3/2014
3 zelforganisaties binnen het IC Oost-Vlaanderen (Internationaal Comité) werken al 1.5 jaar rond het thema gekleurde armoede, een project in samenwerking met Cera en het Netwerk tegen Armoede. Op 1 maart organiseerden ze in Sint-Niklaas een publieksmoment om hun bevindingen te delen en externe partners uit te dagen om mee na te denken. Er waren verschillende andere IC-delegaties aanwezig en verder ook heel wat diversiteitsmedewerkers en geïnteresseerden die bereid zijn zich op een zaterdagvoormiddag mee te buigen over armoede en sociale uitsluiting bij ECM (etnisch culturele minderheden).

De 3 groepen gaven een presentatie van hun project, die alle drie te maken hebben met taal en opvoeding. Zo is er Tourikia, een organisatie in Temse die getrokken wordt door twee gedreven Marokaans-Belgische vrouwen. Ze zijn al lang aan de slag en grepen het project gekleurde armoede aan om te starten met een leesgroepje voor kinderen. Ze zochten ook toenadering tot de bib en kwamen tot een dialoog die nog volop haar vruchten aan het afwerpen is (de aanschaf van tweetalige boeken, een kennismaking tussen bib en een publiek dat er van overtuigd was dat de bib niets voor hen was etc.).

Daarnaast is er de groep van Vrouwen van Albanese gewesten in St-Niklaas zelf. Aan de start van het traject stelden ze veel vragen over tweetalige opvoeding, (v)erkenning van je eigen cultuur,… uiteindelijk werkten ze toe naar een toneelstuk in samenwerking met Vorming+ over Albanië waarbij ze poëzie en muziek gebruikten samen met hun kinderen.

Tenslotte is er de Leerschakel in Zele, zij organieren huiswerkbegeleiding met vrijwilligers. Binnen dit traject zetten zij ook info en spreekavonden voor ouders over het functioneren van de scholen.

De voormiddag bleef echter niet bij een presenatie, er was ook volop tijd om uit te wisselen, ervaringen mee op tafel te leggen en vooral, om elkaar te leren kennen. Vele van de externe partners werken in dezelfde regio en zijn net op zoek naar een heel concrete insteek vanuit een groep die zij vanuit de eigen werking minder gemakkelijk bereiken.

Het publieksmoment werd afgesloten met een receptie, waar ook geklonken werd op het feestjaar van IC. Zij bestaan immers 25 jaar! Voor de groepen uit het traject was het geen afsluiter maar wel een geslaagd tussentijds toonmoment en een aanmoediging om de stap naar buiten te zetten en externe partners mee aan te spreken in de strijd tegen sociale uitsluiting.