Cultuur, sport en jeugd - Dossiers

Titel: Jongeren in armoede over wonen
Vereniging: Netwerk tegen Armoede
Datum: 2016
Te verkrijgen: klik hier.
Titel: Vrijwilligerswerk
Vereniging: Netwerk tegen Armoede
Datum: 2016
Te verkrijgen: klik hier.
Titel: Digitalisering en gegevensdeling binnen vrijetijdsparticipatie
Vereniging: Netwerk tegen Armoede
Datum: 2016
Te verkrijgen: klik hierTitel: Aanbevelingen Uitpas
Vereniging: Netwerk tegen Armoede
Datum: 2015
Te verkrijgen: Klik hier
Titel: Mia maakt scène (Mensen in armoede maken theater: ervaringen en reflectie)
Vereniging: Netwerk tegen Armoede
Datum: 2015
Te verkrijgen: klik hierTitel: Thuis in de bib
Vereniging: De Schakel ism Netwerk tegen Armoede en Locus
Datum: 2014
Te verkrijgen: Klik hierTitel: Het toegankelijker maken van het sociaal, cultureel en sportief aanbod voor mensen in armoede in Erpe-Mere
Vereniging: Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Datum: 2011
Te verkijgen: klik hier
Titel:  We blijven niet in de kou staan.
Vereniging: De verenigingen van de overleggroep cultuur, sport en vrije tijd
Datum: 2010
Te verkrijgen: klik hier
Titel:  over de kwetsbaarheid van het onderbreken
Vereniging: Leren Ondernemen
Datum: 2010
Te verkrijgen: mailen naar info@netwerktegenarmoede.be
Titel:  Theaterproject - Rond HETPALEIS is geen gracht vol water...
Vereniging: Centrum Kauwenberg
Datum: 2008
Te verkrijgen: klik hierTitel: Ons Cultuurtje, drempels en beleidsvoorstellen voor cultuurparticipatie van mensen in armoede
Vereniging: Welzijnsschakel Puurs
Datum: 2008
Te verkrijgen: klik hier


Titel: Sport voor allen... een recht?!
Vereniging: Open Huis PSC
Datum: 2007
Te verkrijgen: Contacteer de verenigingTitel:  Recht op Culturele en Maatschappelijk ontplooiing.
Vereniging: Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen
Datum: 2007
Te verkrijgen: Contacteer de verenigingTitel:  Armoede en vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren
Vereniging: Centrum Kauwenberg
Datum: 2002 
Te verkrijgen: klik hierTitel:  Cultuur voor iedereen?
Vereniging: Welzijnsschakels vzw
Datum : 2002
Te verkrijgen: klik hierTitel: Haalbare cultuur voor iedereen
Vereniging: Apga
Datum: 2002
Te verkrijgen: Contacteer de verenigingTitel: "Recht op Cultuur" Drempels die mensen in armoede belemmeren in hun culturele participatie
Vereniging: Recht-Op
Datum: 2001
Te verkrijgen: klik hier


Titel: Sport
Vereniging: Gezamenlijk participatieproject Apga
Datum: 2001
Te verkrijgen: Contacteer de vereniging