Nieuws

Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen

Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen

11/12/2019
Betonne Jeugd VZW is een jongerenwerking voor jongeren in armoede. Al 6 jaar vinden jongeren tussen 0 en 30 jaar hun weg naar Betonne Jeugd op de Sint-andriesplaats in Antwerpen. Heel wat jongeren willen graag sporten,maar de drempels naar sport zijn te hoog. Daarom besloot  Betonne Jeugd een sportparticipatie te starten voor 2 jaar (2020-2021).
Tijdens het eerste projectjaar legde Betonne Jeugd een hele weg af maar stootte ook op heel wat obstakels. Samen met u willen we stilstaan bij deze obstakels maar ook vooruitkijken. Hoe kunnen participatiedrempels worden weggewerkt? Hoe kan Betonne Jeugd het project volgend jaar aanpakken?
 
Wat kan je verwachten? ...
Tijdens deze dag kom je te weten hoe Betonne Jeugd het sportparticpatieproject het eerste jaar aanpakte. Waar legde Betonne Jeugd zijn focus?  waar liep het moeilijk? 
Hiernaast komen ook enkele interessante sprekers. Specialisten in armoede, jeugdwerk en sportparticipatie. Ook zullen enkele jongeren hun ervaringen over het project delen.
Nadien steken we de koppen bij elkaar over het thema 'sportparticipatie'
 
Programma:
 • 13u -13u30: gezonde aperitief
 • 13u30- 14u: toelicht Betonne Jeugd en sportparticipatieproject
 • 14u - 14u30: Rots & Water een psychofysieketraining
 • 15u - 15u30: participatiedrempels door Netwerk Tegen Armoede
 • 15u30 - 16u: dialoogtafels
 
Praktisch:
 
Waar? Cultureel Centrum COSTA
             Sint-andriesplaats 25
             2000 Antwerpen
Wanneer?  woensdag 18 december van 13u tot 16u30
 
INSCHRIJVEN via roelandsmeyers@hotmail.com
Lees meer over "Netwerkdag sportparticipatie van Betonne Jeugd op 18 december in Antwerpen"
Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

25/06/2019
Ons Centrum, een bruisende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen uit Leopoldsburg, speelde op 28 april hun nieuwe theatervoorstelling ‘Groei’ in het CC Leopoldsburg. Deze voorstelling was het derde sociaal artistiek project waarin mensen uit de vereniging samenwerkten met regisseuse Ingrid Dullens. Het resultaat was een ontroerende voorstelling gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de spelers en kaderde in het 10- jarig bestaan van Ons Centrum. 
 
Op vrijdag 21 juni kwamen de spelers van ‘Groei’ naar Brussel om hun stuk ook een keer op te voeren voor de medewerkers van het Permanent Armoedeoverleg. De voorstelling was echt een succes en de spelers kregen tijdens de nabespreking heel veel complimenten. 
Lees meer over "Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei"
Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

11/06/2019
De jongeren van Recht-Op werkten hard! Samen met een ervaren fotograaf gingen ze de voorbije maanden aan de slag met fotografie. Ze leerden de technische en artistieke aspecten van het medium kennen en onderzochten hoe fotografie taal kan bieden aan hun ervaringen en verhalen kan vertellen over hun leefwereld.
 
Samen zochten de jongeren naar thema’s die voor hen belangrijk zijn en manieren waarop ze die wilden (ver)beelden. Het resultaat is een fotoreeks die licht werpt op de hoop én wanhoop van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Iedereen welkom op de opening van de tentoonstelling op 29 juni om 15 uur in De Blikfabriek, Krugerstraat 232, 2660 Hoboken.
Lees meer over "Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop"
Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid

Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid

6/06/2019
Op vakantie gaan is allesbehalve vanzelfsprekend voor mensen in armoede. Er is niet alleen de financiële drempel. Je moet ook nog op je bestemming geraken en, eens je er bent, je er thuis voelen. Toch lukt het, als verschillende partners op de juiste manier samenwerken. Seppe Dams van Iedereen Verdient Vakantie ging hierover in gesprek met Licorice Leroy, beleidsmedewerker bij Netwerk tegen Armoede.

Lees het gesprek op de website van Iedereen Verdient Vakantie.
Lees meer over "Zaadjes planten voor een inclusief toerismebeleid"
Hoe doe je aan vrijetijdsparticipatie samen met mensen in armoede?

Hoe doe je aan vrijetijdsparticipatie samen met mensen in armoede?

27/11/2018
De lokale verkiezingen zijn achter de rug. Nieuwe (cultuur)beleidsnota's moeten worden geschreven, lokale netwerken evalueren de voorbije bestuursperiode en schrijven een nieuwe afsprakennota. Het beleid en de uitrol van de Uitpas wordt herbekeken en krijgt opnieuw vorm. Wie mensen in armoede mee wil laten nadenken, moet hun eigen ervaring laten spreken: hoe kan ik vanuit die eigen ervaring constructief meepraten en mee nadenken? Hoe laat je je eigen context en begrippenkader los en stel je je open voor de leefwereld en beleving van mensen in armoede. Zodat iedereen vanuit zichzelf kan spreken. 
Onlangs organiseerde Demos samen met het Netwerk tegen Armoede in Gent een praktijktafel over hoe je samen met mensen in armoede je netwerk vrijetijdsparticipatie evalueert. De sessie rond World Café werd door beide organisaties begeleid.

Lees hier de inleiding.

Lees hier het verslag.

Lees hier de verslagen van andere sessies.
Lees meer over "Hoe doe je aan vrijetijdsparticipatie samen met mensen in armoede?"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

Belgian Homeless Cup: My Team, My Home

17/10/2018
Sport kan een krachtig wapen zijn in de strijd tegen armoede. Het zorgt voor succeservaring, helpt mensen fysiek en mentaal vooruit én het doorbreekt het sociale isolement. Daarom brengt de Belgian Homeless Cup sinds 2008 dak- en thuislozen samen om te voetballen. In een faire, sportieve sfeer doorbreken de voetballers de drempels waarmee ze geconfronteerd worden.

Met de campagne My Team, My Home wil de Belgian Homeless Cup de waarde van sport in het algemeen, en voetbal in het bijzonder, onder de aandacht brengen. Netwerk tegen Armoede steunt de campgne en de missie van deze organisaties. Verschillende van onze verenigingen brengen ook mensen samen binnen de Homeless Cup om samen te sporten. Dat gebeurt met de volle steun van de Belgische voetbalwereld.

Hier vindt u meer info.

Bekijk de reportage op Bruzz over het evenement op 17 oktober.
Lees meer over "Belgian Homeless Cup: My Team, My Home"
Première: Quartier Brabant Wijk Stories: 5 oktober in Schaarbeek

Première: Quartier Brabant Wijk Stories: 5 oktober in Schaarbeek

25/09/2018
Bewoners en vaste gebruikers van de Brabantwijk nemen u mee door de wijk. Buren kruisen elkaars pad. Tijdens deze ontmoetingen ontstaan verhalen en worden eigenaardige sprookjes verteld, over een biloba, een panter, een prinses en een mand die het beu is zicht altijd te haasten. Quartier Brabant Wijk Stories is een film gerealiseeerd door Wijkpartenariaat de Schakel in samenwerking met Centre Vidéo Bruxelles

Welkom op de première op 5 oktober om 19 uur (deuren open vanaf 18.30 uur) in GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, Schaarbeek. Meer info vindt u hier.Lees meer over "Première: Quartier Brabant Wijk Stories: 5 oktober in Schaarbeek"
Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar

3/07/2018
Idee Kids is een organisatie die vakantiekampen organiseert in Vlaanderen en Brussel én heel hard nadenkt over hoe die kampen toegankelijk kunnen zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Kinderen in armoede vallen nog heel vaak uit de boot bij vakantiekampen. Daarom besloten Netwerk tegen Armoede en Idee Kids de handen in elkaar te slaan en drempels weg te werken.

Idee Kids doet al veel inspanningen om zijn aanbod financieel toegankelijk te maken, door bijvoorbeeld in te stappen in de Uitpas-formules in verschillende regio's en in het aanbod van Vakantieparticipatie. Toch blijft op vakantie gaan voor kwetsbare kinderen een grote stap, zelfs zonder financiële drempel. Toeleiding is minstens even belangrijk.

Deze zomer gaan 11 kinderen vanuit enkele Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen op kamp met Idee Kids. Lokale groepswerkers gingen samen met ouders op zoek welk aanbod voor hun kinderen past. Samen met het Brussels Platform Armoede willen we na de zomer kijken hoe een organisatie naast financiële toegankelijkheid ook werk kan maken van succesvolle toeleding. Door in dialoog te gaan willen we samen kijken hoe we onze gezamenlijke doelstelling (kinderen in armoede de kans geven op vakantieparticipatie) kunnen realiseren.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en Idee Kids slaan de handen in elkaar"
Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget

20/06/2018
Het Netwerk tegen Armoede plaatst vraagtekens bij het nieuwe decreet 'Iedereen verdient vakantie', dat een kader biedt om vakantie en vrijetijdsaanbod toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, waaronder mensen in armoede. Het decreet verbreedt de doelgroep naar andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking. Dat is op zich een goede zaak als dat ook betekent dat er voldoende budget is om al die groepen de kans te geven hun recht op vrijetijdsparticipatie uit te oefenen. Daar wringt het schoentje, want het is niet duidelijk of daar voldoende middelen voor voorzien worden. Indien niet wordt de doelgroep verbreed met gelijke middelen, wat betekent dat de toegang voor mensen in armoede tot vakantieparticipatie net bemoeilijkt wordt.

Het decreet erkent de rol van bemiddelingskantoren, zoals Rap op Stap, en legt ook de nadruk op toeleiding. Vakanties aanbieden is niet voldoende. Je moet mensen actief helpen om sociale en psychologische drempels te overwinnen. Wij zijn tevreden dat wij actief betrokken zijn bij de uitwerking van dit decreet en dat onze inbreng ook meegenomen is. Hopelijk leidt die betrokkenheid ook tot resultaat en kunnen ook bemiddelingskantoren structurele financiering krijgen.
Lees meer over "Nieuw vakantiedecreet staat of valt met voldoende budget"
Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving

Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving

12/06/2018
Het Netwerk tegen Armoede gaf, samen met onze verenigingen A'kzie uit Kortrijk, Recht-Op uit Antwerpen en Ons Gedacht uit Lier, enkele workshops op de netwerkdag van Demos afgelopen vrijdag. Tijdens deze dag belichtten we het grote belang en het positieve effect van vrijetijdsactiviteiten op mensen in armoede: hun algemeen welzijn, sociaal netwerk, welbevinden en zelfvertrouwen worden op die manier gestimuleerd.

Vanuit het Netwerk tegen Armoede zijn we ervan overtuigd dat vrijetijdsparticipatie een hefboom is om mensen terug het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van onze samenleving. Tijdens de sessie over Uitpas ging het vooral over hoe lokale besturen armoedeverenigingen en mensen in armoede kunnen betrekken bij het lokaal cultuurbeleid. Hoe krijgen mensen in armoede een stem in de oprichting van een lokaal netwerk of later bij de opstart van een Uitpas-regio. Op dit punt kunnen lokale besturen een groot verschil maken. Het oprichten van een lokaal netwerk om lokaal vrijetijdsparticipatie financieel toegankelijk te maken, is een eerste stap. Als we kijken naar Vlaanderen dan bestaat er een groot verschil tussen regio’s waar geen lokaal netwerk is, regio’s met een sterk uitgebreid en goed werkend lokaal netwerk en regio’s die ervoor gekozen hebben om de UITPAS in te zetten om dit grondrecht waar te maken voor elke burger. Daarnaast blijft het financieel meer toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod een eerste belangrijke stap maar is het zeker zo belangrijk aandacht te hebben voor toeleiding.
Lees meer over "Vrijetijdsparticipatie brengt mensen terug in de samenleving"
Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep

11/06/2018
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir lanceert een projectoproep om sport en cultuur toegankelijker te maken voor mensen in armoede. Netwerk tegen Armoede juicht toe dat hier aandacht voor is en dat in de projectoproep aandacht is voor financiële, emotionele en sociale drempels. Toegang tot vrijetijdsaanbod is een grondrecht en zorgt ervoor dat mensen uit hun sociaal isolement kunnen doorbreken. Toch willen we oproepen tot een aanpak, op Vlaams en federaal niveau, die structureel investeert in toegang tot vrijetijdsparticipatie. De ambitie moet verder reiken dan (tijdelijke) projectoproepen.

Grote knelpunt in vrijetijdsparticipatie is de toeleiding. Het volstaat niet om aanbod laagdrempelig en betaalbaar te maken. Mensen in armoede moeten ook actief toegeleid worden naar het aanbod. Organisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen, of bemiddelingskantoren, zoals de vrijetijdsloketten, verrichten daar al jaren prima werk op het terrein. Met resultaat. Die werkingen extra ondersteunen zal veel meer mensen de stap doen zetten naar sport en cultuur.
Lees meer over "Toegankelijk sport- en cultuuraanbod heeft meer nodig dan nieuwe projectoproep"
Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee

Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee

29/11/2017
Aan een razende vaart dendert onze wereld voorbij. De beklemmende leegte waar mensen in armoede trachten te overleven, kruipt via muziek en woord onder je vel. Wie? O, wie kan de tijd even doen zwijgen om dromen mogelijk te maken…
t’Hope, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, gaat op tournee met zijn vijfde theatervoorstelling: Roulez Roulez.
 
Aan deze voorstelling werd, met een team van mensen in armoede en mensen zonder armoede ervaring, maanden hard gewerkt.
Laat de kans niet voorbijgaan om dit mee te maken.  
 
Roulez Roulez is te bekijken In Gent op zondag 10 december in Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent). De voorstelling start om 17u.
De inkomprijs bedraagt 5 euro (kaarten Tinnenpot). Voor mensen met de uitpas kunnen we een speciaal tarief van 1,00 EUR voorzien maar deze kaarten kan je enkel reserveren via T’hope zelf.

Verder zijn er nog voorstelling op 3 december in Kortrijk en op 13 december in Ieper.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee"
Ons Centrum in dialoog met Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie in Leopoldsburg

Ons Centrum in dialoog met Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie in Leopoldsburg

24/11/2017
Ons Centrum, onze vereniging in Leopoldsburg, ging onlangs in gesprek met burgemeester en CD&V-voorzitter Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie. Een constructief gesprek waarbij Ons Centrum enkele concrete voorstellen op tafel legde. Zo vragen de mensen uit de vereniging om een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie op te richten zodat lokale toegankelijke groepsuitstappen mogelijk blijven en worden. 

De Vrijetijdspas biedt nu kortingen tot 50 %, maar voor veel mensen in armoede blijft dat een (te) hoge financiële drempel. Ook kwetsbare jongeren hebben nood aan een vrijetijdsaanbod op maat en in het algemeen kan het aanbod nog een heel stuk toegankelijker, en niet alleen op financieel vlak.

Burgemeester Beke ging enthousiast in gesprek en toonde zich onder de indruk van het degelijke beleidswerk door de mensen van Ons Centrum. Hun voorstellen zijn alvast op de politieke agenda gezet. Ons Centrum blijft dit nauw opvolgen. De mensen lazen ook een zelfgeschreven gedicht voor dat de drempels tot vrijetijdsparticipatie heel tastbaar maakt:

"Ze hangen rond op straat
horen er niet bij.
Ze voelen zich niet begrepen
door onze maatschappij.
Ze komen samen 
om te chillen
te doen wat ze willen
weg van de wereld
door drugs, drank en pillen
weg van de wereld
weg van de regels
weg van het fatsoen.
Ze vervelen zich te pletter,
want ze hebben niks te doen.
Dit mag niet gebeuren.
Daar moeten wij voor zorgen.
Dit zijn onze kinderen,
de toekomst van morgen!
Lees meer over "Ons Centrum in dialoog met Wouter Beke over vrijetijdsparticipatie in Leopoldsburg"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk

Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk

23/05/2017
Het Netwerk tegen Armoede reikt om de 2  jaar de Prijs van de Laagste Drempel uit. Deze keer ging  het Netwerk op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren dat laagdrempeligheid waarmaakt door in te zetten op communicatie, aanbod en vermijden van praktische én sociale drempels.

 Het leverde 3 genomineerden op: Lokerse Feesten, De Tuin der Lusten in Roeselare en Uitwijken in Brugge. Uitwijken kwam als beste uit de bus. De prijs voor de drie genomineerden was een leer- en uitwisselingsdag samen met de Kortrijkse vereniging A’kzie, georganiseerd door het Netwerk tegen Armoede en Demos.

Hoe maak je van je organisatie een echt blijvend toegankelijke cultuuraanbieder? Dit was na afloop de belangrijkste uitdaging waar Uitwijken en De Tuin der Lusten blijvend op willen inzetten.

In de voormiddag kregen ze een voorstelling van Bolwerk waar innovatie, creativiteit, engagement en financiële zelfstandigheid centraal staat. Bolwerk is een plek op het kruispunt van jongeren, ondernemen en kunst. Ontmoeting, creatie en verwondering staan centraal in de werking. In elk van de projecten waar Bolwerk initiator, creator of partner is, komen één of meerdere van die pijlers terug.

Daarna stelde A’kzie zich voor, schetsten ze wat het betekent om in armoede te leven en hoe deelnemen aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten een manier kan zijn om deel uit te maken van de maatschappij. Dat gebeurde met pakkende getuigenissen van de vrijwilligers van A’kzie.

In de namiddag stelden  Uitwijken en De Tuin der Lusten zichzelf voor. Ze gingen in groepjes aan de slag op zoek naar concrete acties om bestaande drempels weg te werken. Nadien stelden ze hun ideeën voor aan onze “raad der wijzen” ( de mensen met armoede-ervaring) en gingen we in dialoog. Voor de beide organisaties was het een echte eye-opener te zien waar de pijnpunten liggen binnen hun aanpak. Voor Uitwijken was dat het besef dat mensen persoonlijk welkom heten belangrijker is dan een laatste aanpassing aan het licht of andere logistieke uitdagingen. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en iemand vrijstellen om het onthaal op zich te temen. Voor De Tuin de Lusten was de transparante en duidelijke communicatie, eventueel met pictogrammen, een uitdaging waar ze graag mee aan de slag gaan.

Dank aan de deelnemende organisaties en de vrijwilligers van A’kzie.
Lees meer over "Genomineerden Laagste Drempel op kijk- en uitwisselingsdag in Kortrijk"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

26/01/2017
Om de 2 jaar reikt het Netwerk tegen Armoede de Prijs voor de Laagste Drempel uit aan een vrijetijdsaanbieder die extra inspanningen doet om zijn aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Na een cultuurcentrum (2012) en een gemeentelijk vrijetijdsbeleid (2015), gingen we deze keer voor een evenement. Het Netwerk ging op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren.. dat verder denkt dan de financiële drempel om mensen in armoede te betrekken bij hun programma. Er werd gelet op laagdrempeligheid inzake communicatie, aanbod, praktische zaken én sociale drempels.
Uit de ingestuurde kandidaturen werden 3 genomineerden voor de prijs geselecteerd: de Lokerse Feesten, ‘De Tuin der Lusten’ Roeselare en ‘Uitwijken’ Brugge.  Mensen in armoede kregen de kans om te stemmen aan de hand van drie 1-minuutfilmpjes.
 
De culturele karavaan ‘Uitwijken’ uit Brugge kwam als winnaar uit de bus.
Uitwijken wacht niet tot het publiek naar hen toekomt, maar verplaatst zich zelf naar de Brugse wijken. Met een karavaan vol circus en muziek, passeerden ze ondertussen reeds in 40 Brugse wijken. Via workshops en voorbereidingstrajecten betrekken ze de bewoners van de wijk op voorhand. Ze gaan ook op zoek naar moeilijker bereikbare mensen en zorgen er voor dat op de dag zelf alles voor iedereen toegankelijk is. Het festival zelf gaat door in de openbare ruimte en is volledig gratis.
 
Het Netwerk tegen Armoede is blij met ‘Uitwijken’ als winnaar, omdat hun outreachende aanpak de ideale manier is om mensen in armoede te laten kennismaken met cultuur en vrije tijd. Veel gezinnen in armoede leven in wijken buiten het stadscentrum en geraken amper of nooit op de typische festivals of culturele stadsevenementen. Ze zijn te duur, onbekend, geven het gevoel ‘niet voor hen’ te zijn bedoeld. Evenementen als Uitwijken brengen cultuur en vrije tijd tot aan de deur én bieden de kans tot actieve betrokkenheid. Met hoe meer partners dit soort evenementen samenwerkt, hoe makkelijker de brug kan worden gelegd tussen mensen in armoede en het lokale cultuuraanbod. Een terechte winnaar dus.
 
Cultuur van wereld tot wijk
 
Uitwijken is een project van Brugge Plus vzw. De Uitwijkenkaravaan trekt reeds 6 jaar door de Brugse buurten. In 2017 zijn er weer 22 haltes voorzien. Cultuur in al zijn verschijningsvormen is het vertrekpunt voor de samenstelling van het programma van Uitwijken. Het aanbod in de achtertuin van de stad, de voortuin van de buurtbewoners is steeds gratis. Blijven zoeken om de drempel zo laag mogelijk te houden en steeds een ruimer publiek te bereiken is en blijft een uitdaging. “Deze prijs is voor het Uitwijkenteam een fijne erkenning, maar vooral ook een stimulans om hun werk verder te zetten. We streven er naar om Uitwijken de komende jaren nog toegankelijker te maken voor een divers publiek, omdat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Brugge is de cultuurstad voor iedereen van wereld tot wijk.” aldus Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge en voorzitter van Brugge Plus vzw.
 
Belang van laagdrempelige activiteiten
 
De prijs werd uitgereikt door het kabinet van Minister van Cultuur Sven Gatz. De minister steunt dit initiatief. Vanuit mijn beleid wil ik zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven of hen de mogelijkheid geven te laten genieten van culturele activiteiten. De UiTPAS is daar een mooi voorbeeld van.  Ondertussen zijn 10 steden of regio’s aan de slag met De UiTPas. Via de Museumpas wil ik ook musea toegankelijker maken voor mensen in armoede.
Naast de financiële en informatiedrempel, is een aangepast aanbod minstens even belangrijk om cultuur binnen het bereik te brengen van iedereen. De 3 laureaten illustreren hoe belangrijk laagdrempelige activiteiten zijn, in het bijzonder voor mensen in armoede.
 
‘Uitwijken’ wint een symbolisch beeldje en een bezoek van een groep mensen in armoede om verder ervaringen uit te wisselen.
 
Bekijk hier het filmpje van het winnende evenement.

Bekijk hier de reportage op Focus-WTV.
Lees meer over "Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel"
Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd

Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd

9/01/2017
Vandaag sloot de Geelse vereniging waar armen het woord nemen ‘Al-arm vzw’ hun atelierproject af met een tentoonstelling van de werken in de bibliotheek van Geel. Een 10-tal mensen in armoede maakten gedurende enkele maanden kennis met beeldende kunst. 2 kunstenaressen begeleidden de ateliers, in het kader van een samenwerkingsproject met Kunstwerk.t (www.kunstwerkt.be).

De resultaten zijn verbluffend. Mensen zonder enige academische of beeldende ervaring, maakten prachtige werken in steen, was, papier maché of papier. Deze resultaten werden geboekt dankzij de enthousiaste inzet van de 2 kunstenaars en de voortdurende steun en begeleiding van vzw Al-arm. De ateliers vonden plaats in de Geelse Kunstacademie. Toch durven of kunnen de meeste deelnemers van het project zich nog niet inschrijven als leerling van de Academie. ‘Kan ik dat wel?’, ‘het is te duur’, ‘het zijn te veel uren per week’.. zijn allemaal bezwaren waardoor ze twijfelen. Nochtans doen zowel de Stad als de Academie de nodige inspanningen, maar het water is nog diep.

Er zijn mogelijkheden om deze drempels weg te werken, maar daar zijn middelen voor nodig.  Kunstwerk.t begeleidt nog in 2 andere verenigingen waar armen het woord nemen een voortraject dat zal leiden tot een toonmoment of tentoonstelling. Ook in Samen Divers Oostende en in Wijkcentrum De Kring in Eeklo, bereiken de groepen hun eindmoment.
 
Dat maakt het des te jammer dat dit samenwerkingsproject voor de tweede keer werd afgekeurd als project binnen het participatiedecreet. Zowel de mensen in armoede als de betrokken partnerorganisaties zijn enthousiast, maar het ontbreekt hen aan voldoende middelen om het project voldoende uit te diepen en te komen tot structurele samenwerking.
Nochtans heeft het project ‘Mia maakt scène’ voor podiumkunsten reeds bewezen dat langdurige samenwerking leidt tot duurzame participatie (http://amateurkunsten.be/files/miamaaktscene.pdf)
 
Netwerk tegen Armoede en Kunstwerk.t blijven werken aan de toegankelijkheid van beeldende kunst voor mensen in armoede.
 
 
Blog van het project: http://breedbeeld.tumblr.com/
Lees meer over "Ondanks geslaagde eerste vernissage, project Breedbeeld voor de tweede keer afgekeurd"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over vrijwilligerswerk

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over vrijwilligerswerk

7/12/2016
Op 26 februari 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘gecoördineerd Vlaam vrijwilligersbeleid’ goed.
De conceptnota schetst de doelstellingen en aanpak om tot een eenvoudiger en ondersteunend kader te komen voor vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Hiervoor wordt gewerkt aan:
-       Visieontwikkeling
-       Vorming en ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen
-       Vereenvoudigde regelgeving.
 
Ook voor mensen in armoede is vrijwilligerswerk een meerwaarde, mits er wordt rekening gehouden met een aantal voorwaarden en knelpunten.
 
Om het perspectief van vrijwilligers in armoede binnen te brengen, ging het Netwerk tegen Armoede in gesprek met Minister Sven Gatz en zijn kabinet.

Mensen in armoede uit 3 verenigingen waar armen het woord nemen, belichtten 3 verschillende aspecten van vrijwilligerswerk voor mensen in armoede.
 
1.     Vrijwilligerswerk is voor mensen in armoede een grote meerwaarde, maar vaak kennen ze het concept niet, vinden ze geen plaatsen waar ze terecht kunnen of zijn de drempels te hoog om er aan te beginnen.
Samen Divers (SDV) in Oostende, een vereniging die vooral werkt met nieuwkomers en mensen met een migratie-achtergrond, bracht het verhaal van Maja en Larissa, die bij SDV zonder veel voorkennis of Nederlands toch konden beginnen als vrijwilliger, en ondertussen heel actief zijn in de organisatie. Zij geven aan dat vrijwilligerswerk voor een organisatie hen onbekend was, maar dat ze heel blij zijn dat ze dankzij hun vrijwilligersactiviteiten hun Nederlands kunnen oefenen, anderen kunnen helpen en hun netwerk vergroten. In hun publicatie ‘Kleurrijk vrijwilligerswerk’ (http://www.sdv.be/sites/default/files/doc/Nota%20vrijwilligerswerk_0.pdf) belichten zij de verschillende drempels die mensen met een migratie-achtergrond ondervinden bij het vinden en doen van vrijwilligerswerk
 
2.     Onvrijwilligerswerk
Mensen in armoede komen vaker in vrijwilligerswerk terecht binnen verplichte trajecten, bv binnen GTB (gespecialiseerde dienstverlening voor mensen met een arbeidshandicap), een GPMI-contract (geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie) als voorwaarde voor een leefloon, een ‘zinnige dagbesteding’ als voorwaarde voor invrijheidsstelling na een celstraf of gemeenschapsdienst als straf na een GAS-boete of uitspraak van de correctionele rechtbank. In die omstandigheden is het de vraag of de term ‘vrijwilligerswerk’ nog wel van toepassing is. Enkele jongeren van Betonne Jeugd Antwerpen gaven aan dat ze zich eerder ‘geparkeerd’ voelen in vrijwilligerswerk, terwijl ze veel liever betaald werk op de arbeidsmarkt willen vinden. Ze hebben het gevoel vroegtijdig op pensioen te zijn gezet, wegens een tekort aan geschikte arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde jongeren of jongeren met een beperking.
 
3.     Te kort aan kennis en ondersteuning voor organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare vrijwilligers
Lisette en Jos van De Fakkel en de Dorpel in Herentals vertellen dat in hun vereniging bewust wordt gekozen om te werken met vrijwilligers in armoede, maar dat het vaak zoeken is naar de juiste handvaten en ondersteuning, zowel voor de vrijwilligers als hun begeleiders. Extra tijd en ruimte voor bijkomende problemen, zoeken naar geschikte taken, kennis van armoede, de juiste houding van de begeleidende diensten.. Er is nood aan meer vorming en uitwisseling én aan meer organisaties die zich open stellen voor maatschappelijk kwetsbare vrijwilligers.
 
De minister luisterde aandachtig naar onze aanbevelingen en gaf alvast de opdracht om onze visie mee op te nemen in het verder uit te werken kader. Verder zal hij ook inspanningen doen om meer vrijwilligers in armoede welkom te heten in de socio-culturele sector en bewaakt hij mee het ‘vrijwillige’ van vrijwilligerswerk. 

Lees de nota van het Netwerk tegen Armoede over vrijwilligerswerk.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over vrijwilligerswerk"
Nieuwe reizende theatervoorstelling Ik ben iemand/niemand

Nieuwe reizende theatervoorstelling Ik ben iemand/niemand

30/11/2016
Het bekende boek Ik ben iemand/niemand van Guy Didelez en Lieven De Pril vertelt het relaas van Kimberley, een meisje dat opgroeit in armoede. Generatiearmoede wordt er heel tastbaar gemaakt met een verhaal dat letterlijk uit het leven gegrepen is. Na de monoloog met Marleen Merckxlanceert Welzijnsschakels, een vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, nu een gloednieuw theaterstuk door Paco-producties met Stefanie Moens en Thomas De Wit. Doelgroep is 16+, hogescholen en volwassenen. Duur: 60 minuten

Technische fiche:
Zaal verduisterbaar. (belangrijk: filmprojectie)
Vrije parkeerplaats dicht bij podium.
Podium/verhoogd speelvlak, min. 8m breed/6m diep, vrij van decors.
Elektriciteit : voldoende vermogen voor klank- en lichtinstallatie.
Verwarmde kleedkamer nabij podium.
Kostprijs : 840 euro.
De prijzen zijn excl. 6% btw  en excl. 11% Sabam. Vervoer en technicus inclusief.
Tweede voorstelling op zelfde dag en plaats :  € 50. Vroegboekkorting: € 50.
Materiaal voor voorbereiding en verwerking ter beschikking.
zie ook www.armoede.org en www.ikbeniemandniemand.be

Meer info? Contacteer Paco-producties via 0474 / 572 574  stefanie@pacoproducties.be.


Lees meer over "Nieuwe reizende theatervoorstelling Ik ben iemand/niemand"
Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld

Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld

26/10/2016
Het Netwerk tegen Armoede werkt al enkele jaren aan beleidsparticipatie met jongeren in armoede. Binnen de 59 verenigingen waar armen het woord nemen zijn er 10 verenigingen met een specifieke jongerenwerking. Deze jongeren werken rond verschillende grondrechten. Lokaal worden de knelpunten gebundeld en ervaringen gedeeld, bovenlokaal stemmen de werkingen hun standpunten op elkaar af en op alle niveaus gaan jongeren in dialoog met beleidsmakers en diensten.

Het Netwerk tegen Armoede wil deze inspanningen beter in beeld brengen, en werkt momenteel aan een ronde waarbij alle grondrechten worden verwerkt in geluid, tekst en beeld. Op die manier krijgen organisaties en beleidsmakers beter zicht op de grote lijnen binnen elk grondrecht.

Dit jaar werd gekozen voor wonen, met onder andere een bijdrage voor de campagne investereninwonen.net in het kader van de Werelddag van van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Per jongerenwerking werd een gespreksronde georganiseerd, waarbij de specifieke invalshoek van jongvolwassenen werd toegevoegd aan de algemene standpunten van het Netwerk over het grondrecht wonen.

Getuigenissen van jongeren werden gemonteerd door studentenradiozender URGENT als soundscape in het kader van een actie van de Vlaamse Jeugdraad. Op basis van de gesprekken, de getuigenissen en de nota die werd gemaakt, werd het geheel samengevat in een poster. Op die manier brengen we duidelijk de problemen én aanbevelingen van jongeren in armoede naar voor inzake hun woonnoden. 

Lees hier de jongerennota over wonen.

Beluister hier de geluidsfragmenten.

Bekijk hier de poster.Lees meer over "Jongeren in armoede brengen hun woonnoden in beeld"
Armoedetoets Toerisme voor Allen: Vakantie nog onbereikbaar voor veel gezinnen in armoede

Armoedetoets Toerisme voor Allen: Vakantie nog onbereikbaar voor veel gezinnen in armoede

25/10/2016
Vandaag brachten een 8-tal sprekers hun bedenkingen en invalshoeken over de hervorming van het decreet Toerisme voor Allen (TVA) op de commissie voor buitenlands beleid, Europese aangelegenheden, Internationale samenwerking, Toerisme en Onroerend erfgoed
 
Met een nieuw TVA decreet wil de minister van toerisme vakantie bereikbaar maken voor iedereen. Wegwerken van drempels, toegankelijk maken van verblijven, aanpak op maat, toeleiding en informatie... ; het worden opdrachten voor elke schakel in de zogenaamde ‘vakantieketen’, van vakantiewens tot nagenieten. Verblijven, overheid, vervoermaatschappijen, sociale organisaties.. worden samen verantwoordelijk voor het wegwerken van élke vakantiedrempel van élke Vlaming.
Tijdens een hoorzitting in de commissie toerisme van het Vlaams Parlement, kwamen heel wat actoren aan bod. Vakantieparken, jeugdtoerisme, sociaal-toeristische verenigingen, een sociaal huis, een hotelketen, een klein jeugdhotel.. en mensen in armoede.

In het kader van de armoedetoets op dit decreet (www.armoedetoets.be ) deed Het Netwerk tegen Armoede deze zomer een bevraging bij verenigingen waar armen het woord nemen over vakantieparticipatie. Mensen in armoede werden bevraagd over hun vakantie-ervaringen én naar hun aanbevelingen voor nieuwe regelgeving mbt TVA. Uit deze gesprekken kwamen 6 duidelijke knelpunten naar voor. Deze werden door het Netwerk en 2 personen van De Brug vzw Hasselt gepresenteerd op de hoorzitting. Naast de evidente drempels als vervoer en kostprijs, gingen we ook dieper in op het feit dat de meeste gezinnen in armoede vakantie nog steeds als volslagen onbereikbaar beschouwen. Op vakantie gaan is gewoon geen optie, te midden van de structurele tekorten en problemen waarmee deze gezinnen geconfronteerd worden.
Daarnaast is er de nood aan betaalbare én comfortabele verblijven voor mensen in armoede, de vraag naar georganiseerde vakanties voor kwetsbare gezinnen en het belang van langdurige samenwerking tussen sociale organisaties en vakantie-aanbieders.
We hopen dat de insteek van het Netwerk tegen Armoede vakantie in de toekomst écht bereikbaar maakt voor iedereen.

Lees hier de nota met de inbreng van het Netwerk tegen Armoede in de armoedetoets van het decreet Toerisme voor Allen.

Bekijk hier de hoorzitting in de commissie toerisme van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Armoedetoets Toerisme voor Allen: Vakantie nog onbereikbaar voor veel gezinnen in armoede"
Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

16/10/2016
Kunstwerk.t is een landelijke amateurkunstenorganisatie en wil een aanspreek- en ondersteuningspunt zijn voor alle actieve kunstbeoefenaars. Kunstwerk.t biedt advies over exposities, lessenpakketten, atelierbezoeken…

In 2015 sloegen Kunstwerk.t en het Netwerk tegen Armoede de handen in elkaar voor een (kunst)aanbod op maat voor verenigingen waar armen het woord nemen. 2 kunstenaars gingen aan de slag in 2 verenigingen waar armen het woord nemen. Na een kennismakingsjaar bleken wel meer verenigingen geïnteresseerd in een artistieke insteek voor hun werking, en loopt een voortraject in Eeklo, Oostende en Geel.

Een kunstenaar gaat met een groep mensen in armoede op zoek naar technieken, beelden, vormen.. om hun boodschap over te brengen. Zo wordt momenteel in Oostende met een groep anderstalige mensen in armoede samengewerkt met een jonge kunstenaar rond hun dossier ‘anderstaligheid en werk’.

Het project werd ingediend als participatieproject bij de Vlaamse Overheid. Bij goedkeuring zal een langer traject lopen in minstens 3 verenigingen en zal ook worden gewerkt aan lokale samenwerkingsverbanden (bv met de Kunstacademie) en duurzame kunstbeoefening.
 
Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede"
Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen

Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen

23/08/2016
Het muurgedicht van Ramsey Nasr, 'Een minimum', dat nu nog op een buitenmuur prijkt aan het Mechelseplein, dreigt te verdwijnen. Nasr schreef het gedicht voor deze symbolische plek. Het Antwerse Ocmw was er gevestigd en het gedicht kwam tot stand in samenwerking met mensen in armoede, actief binnen onze vereniging Recht-Op. Ondertussen tekende het Ocmw een erfpachtovereenkomst met de Antwerp Management School en die wil het nu grondig renoveren waarbij de muur, én het gedicht, zouden verdwijnen. Recht-Op en Netwerk tegen Armoede roepen Ocmw en stadsbestuur op om dit kunstwerk met grote symbolische waarde niet zomaar te laten verdwijnen en de plek te geven die het verdient.
Lees meer over "Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen"
Uitpas bereikt ook landelijke regio's

Uitpas bereikt ook landelijke regio's

6/07/2016
Ministers van Cultuur en Sport Sven Gatz en Philippe Muyters maakten deze week de erkenning van 3 nieuwe UiTPASregio’s bekend; Lier, Meetjesland en de Westhoek.  Naast de 10 reeds gelanceerde regio’s, bereikt UiTPAS hiermee nu ook de minder stedelijke gebieden. Dit is een grote meerwaarde voor de verdere uitrol van het UiTPASproject. In landelijke regio’s spelen namelijk andere drempels zoals vervoer, een beperkter aanbod, verborgen armoede…

2 van de 3 nieuwe regio’s kunnen alvast rekenen op de expertise van verenigingen waar armen het woord nemen. Ook de lancering in de Westhoek betekent een grote stap vooruit voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
Het Netwerk tegen Armoede wenst de nieuwe regio’s veel succes!
 
Volledig persbericht: https://svengatz.prezly.com/lier-meetjesland-en-westhoek-sluiten-aan-bij-uitpas
Lees meer over "Uitpas bereikt ook landelijke regio's"
Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

4/07/2016
In april 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ goed. Met de nota wordt de eerste aanzet gegeven tot een nieuw ontwerpdecreet dat in de loop van 2016 moet vorm krijgen.

Het Netwerk tegen Armoede sprak met verenigingen waar armen het woord nemen over de grote lijnen, en adviseert bijvoorbeeld om de integratierol te vervangen door een participatierol, en om bij de beoordeling en subsidiëring van organisaties rekening te houden met specifieke armoedefactoren.

Op die manier hopen we dat méér sociaal-culturele verenigingen voor en door mensen in armoede zullen ontstaan en dat de participatie van mensen in armoede verhoogt.

Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat met deze adviezen rekening zal worden gehouden in de opmaak van het ontwerpdecreet, en dat de dialoog zich constructief kan verder zetten in de volgende fasen. 

Inbreng van het Netwerk tegen Armoede.

Meer info over alle armoedetoetsen op Vlaamse beleidsbeslissingen vindt u op www.armoedetoets.be.
Lees meer over "Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk"
Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

6/06/2016
Op 6 mei namen 134 deelnemers deel aan het live gedeelte van het burgerkabinet Jeugd, een initiatief van Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. De eindaanbevelingen zijn nu bekend gemaakt. Het Netwerk tegen Armoede vaardigde 7 personen af vanuit haar jongerenwerkingen. Zij konden putten uit het beleidsparticipatietraject met jongeren in armoede, dat al enkele jaren loopt over verschillende thema’s.

De deelnemende jongeren in armoede waren goed voorbereid en dat was ook nodig, want een volledige dag vergaderen in het Vlaams parlement op een zonovergoten vrijdag was nu niet meteen het meest laagdrempelige concept voor jongeren die minder mondig of belezen zijn.

Ook op andere vlakken vonden we het Burgerkabinet Jeugd een minder geslaagde editie dan haar culturele voorganger.
Ten eerste werd het thema diversiteit al bij voorbaat ingevuld vanuit de doelstelling inclusie en ontmoeting, wat zowel in de moderatie van de tafels als de uitwerking van de aanbevelingen te merken was. Het Netwerk tegen Armoede pleit al jaren voor de erkenning van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede, maar dit leek een taboe dat zelfs niet mocht worden uitgesproken zonder er in één zin voorwaarden als ‘samenwerking, ontmoeting en integratie’ aan te koppelen. We zijn uiteraard niet tegen samenwerking, maar jongeren in armoede moeten in de eerste plaats een plek krijgen waar ze zichzelf mogen zijn. Vragen naar diversiteit zonder eerst uit te gaan van gelijke rechten, blijft een onrecht.

Ten tweede blijven de aanbevelingen vaag en op de vlakte, wat enigszins begrijpelijk is als met willekeurige vrijwilligers een gesprek wordt aangevat in een halve dag, waar de jeugd(welzijns)sector zelf ondertussen al jaren expertise over heeft. We verwijzen dan ook graag naar de visienota over diversiteit van de Ambrassade, waar vanuit expertise en praktijk heel degelijke aanbevelingen worden gedaan inzake jeugdwerk voor iedereen. We hopen dat de Minister minstens even veel waarde hecht aan deze uitgewerkte adviezen en aan gesprekken met jongeren in armoede zelf, dan aan de eerder vrijblijvende adviezen van het burgerkabinet.
 
Bekijk hier de onderwerpen die de jongeren zelf belangrijk vonden om aan te brengen in het burgerkabinet.
 
Aanbevelingen Burgerkabinet jeugd: 16 concrete ideeën
Eindrapport Burgerkabinet jeugd:  link
Lees meer over "Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger"
'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk' voor meer toegankelijke vrijetijdsparticipatie van jongeren

'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk' voor meer toegankelijke vrijetijdsparticipatie van jongeren

13/05/2016
Coördinerend minister van armoedebestrijding lanceert een projectoproep die de sport- en vrijetijdsparticipatie van jongeren in armoede moet mogelijk maken.
Het Netwerk tegen Armoede ging voor de projectoproep gelanceerd werd, in gesprek met de administratie en het kabinet.
Los van het feit dat projectoproepen op zich vaak lapmiddelen zijn voor een falend structureel beleid, werden een aantal van onze aanbevelingen meegenomen in deze oproep, waardoor ze kansen biedt. 
 
Zo werd rekening gehouden met de vaak langere en intensievere trajecten die moeten worden afgelegd om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken; de projecttijd werd op 36 maand gesteld.
Ook de vraag naar een aanpassing van het aanbod aan de noden van kinderen en jongeren in armoede, werd meegenomen. De projecten kunnen worden geënt op de lokale context en inspelen op de specifieke knelpunten ter plaatse. Naast het wegwerken van drempels, kan ook worden ingezet op vorming en sensibilisatie van de aanbieders zelf, een belangrijk punt in het respectvol omgaan met mensen in armoede.
 
Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat de onder besparingen lijdende lokale besturen en vrijetijdsorganisaties, deze oproep zullen inzetten om een echt duurzame sportparticipatie van jongeren in armoede mogelijk te maken. Vraag blijft ook hoe we dit kunnen verduurzamen na afloop van de oproep.
 
De projectoproep vindt u hier
Lees meer over "'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk' voor meer toegankelijke vrijetijdsparticipatie van jongeren"
Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

3/05/2016
Het Netwerk tegen Armoede heeft zijn werkingsverslag voor 2015 afgewerkt en ingediend. Geen jaar om vrolijk van te worden voor mensen in armoede. Het beleid gaf al te vaak niet thuis, maar toch wist het Netwerk tegen Armoede in verschillende dossiers het verschil te maken, werkten mensen in armoede aan concrete beleidsaanbevelingen en werden verenigingen stevig ondersteund, onder andere in vormingen voor externe partners. Meteen werden ook de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Vanaf 2016 werkt het Netwerk tegen Armoede aan partnerschappen met het bedrijfsleven en is er een nieuwe, ambitieuze meerjarenovereenkomst met de Vlaamse regering tot 2020.

Hier lees je de blikvangers uit 2015 in een notendop
Lees meer over "Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016"
Uitpas rolt uit in Kempen en scoort in KV Kortrijk

Uitpas rolt uit in Kempen en scoort in KV Kortrijk

23/04/2016
De Uitpas blijft uitbreiden. Sinds dit weekend is Uitpas Kempen een feit in Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. Ook daar kunnen inwoners vrijetijdsactiviteiten aankopen op een laagdrempelige manier met een eenvoudig kortingssysteem voor lage inkomens. De naam laat al vermoeden dat in de toekomst nog andere Kempense gemeenten zullen aansluiten.

Ook in het voetbal scoort de Uitpas. KV Kortrijk treedt als eerste voetbalclub uit eerste klasse toe als Uitpas-partner. Je kunt er tegen tickets tegen kansentarief kopen en punten sparen en ruilen.
Lees meer over "Uitpas rolt uit in Kempen en scoort in KV Kortrijk"
Aandacht voor kansarmoede op Erfgoeddag

Aandacht voor kansarmoede op Erfgoeddag

22/04/2016
Zondag 24 april is het weer Erfgoeddag. Het thema van 2016 is ‘rituelen’, en ook nu zijn een 6-tal sociale organisaties aan de slag gegaan met het onderwerp. In 2011 was er al ‘Armoe troef’. Toen was armoede het algemene thema van de Erfgoeddag. Heel wat verenigingen waar armen het woord nemen werden dankzij projectsubsidies gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met het onderwerp. In elke  Vlaamse provincie vonden toen minstens twee activiteiten plaats die niet enkel over armoede gingen, maar ook dankzij mensen met armoede-ervaring vorm kregen.

Ook in de dagelijkse praktijk blijkt armoede en erfgoed geen verstandshuwelijk te zijn. De afdeling Familiekunde Vlaanderen uit Diest bijvoorbeeld, houdt in alle aspecten van haar werking rekening met de achtergrond van mensen van alle rangen en standen, en slaagt er dan ook in om heel wat mensen in armoede te bereiken als bezoeker, lid of vrijwilliger.
Een voorbeeld voor socio-culturele verenigingen die mensen in armoede een volwaardige plek willen geven in hun werking.

Lees het artikel in Faro over het initiatief in Diest.

Lees meer over Erfgoeddag en aandacht voor kansarmoede.

Hier vindt u meer info over Erfgoeddag 2016.
Lees meer over "Aandacht voor kansarmoede op Erfgoeddag"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie

27/01/2016
Het Netwerk tegen Armoede ging maandag en dinsdag in overleg met Minister Sven Gatz. Maandagavond ging hij in gesprek met een 20-tal jongeren tussen 15 en 25 uit onze jongerenwerkingen. Dinsdag was het de beurt aan de volwassenen.

Een 10-tal verenigingen waar armen het woord nemen, richten zich specifiek op jongeren in armoede. Naast ontmoeting en vrije tijd werken ze ook beleidsmatig rond thema’s die de jongeren zelf belangrijk vinden. Het Netwerk organiseert al sinds 2011 beleidsdialoog op Vlaams niveau over deze thema’s. Zo gingen de jongeren al in gesprek met voormalig Minister van Jeugd Pascal Smet, met de hoofden van de onderwijskoepels, zetten ze een actie op poten rond wonen samen met de Vlaamse Jeugdraad..

Maandag praatten ze met Minister van Jeugd Sven Gatz, over het belang van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede. In deze jongerenwerkingen kunnen jongeren zich ontspannen en zichzelf zijn, vinden ze ondersteuning  en vrienden en worden ze op weg geholpen bij verschillende problemen.
 
Op dinsdag gingen een 6-tal mensen in armoede in gesprek met dezelfde Minister, deze keer over automatische toekenning van rechten, digitalisering en privacy bij gegevensdeling, dit vooral in het kader van vrijetijdsparticipatie en UiTPAS.
De Minister had absoluut oren naar een meer automatische toekenning van UiTPAS met kansentarief, waarbij we vooral wezen op het belang van de combinatie van administratieve eenvoud én persoonlijke gesprekken. Met het automatische toekennen van rechten alleen, zullen mensen in armoede ze nog niet opnemen. Het is belangrijk om in persoonlijke gesprekken te wijzen op de rechten die ze hebben, de voordelen die kunnen worden opgenomen, de tussenpersonen die hiervoor nodig zijn..
We gaan hierover verder in gesprek, zowel met de Minister als met de projecthouder van het UiTPASproject, Cultuurnet Vlaanderen. 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie"
OOG voor Armoede

OOG voor Armoede

22/12/2015
Piazza dell’Arte creëert eigenzinnige kunst voor jongeren via mobiele, cultuureducatieve projecten en wil samenwerken met kwetsbare jongeren. Daarom stapte Annick van Piazza als dialOOGcoach in het project ‘OOG voor Armoede’ van De Ambrassade in samenwerking met Uit De Marge. Daarin bouwen ze door middel van dialOOG bruggen met armoedeorganisaties om samen mét hen zich te engageren voor en met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De mensen van Piazza trokken begin december met trein en bus richting Leuven waar ze in dialOOG gingen met Karin Nelissen van Buurtwerk ’t Lampeke. DialOOGcoach Annick pende haar ervaring neer.

Lees haar ervaringen.
Lees meer over "OOG voor Armoede"
Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang

Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang

6/12/2015
Op 3 en 6 december stonden jongeren in armoede van Recht-Op, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, op de planken met ‘Verboden toegang’. Mia Grijp van sociaal-artistieke organisatie Sering ging met hen aan de slag. Op basis van verhalen, belevenissen, ervaringen.. van de jongeren, werd een mozaïek van scènes gespeeld, die het publiek confronteren met hun leefwereld. Administratieve doolhoven, appartementen die te klein zijn om in te keren, twintig telefoontjes naar 10 verschillende diensten om iets geregeld te krijgen, een eindeloze reeks stages waarvan noch de begeleider noch de jongere weet waar ze goed voor zijn..

Absurd, grappig, schrijnend.. maar wel de wereld waar deze jongeren zich dagelijks in staande houden.
In de zaal zaten jongeren, diensten, sociaal werkers.. die tijdens de nabespreking aangaven dat de voorstelling, ondanks hun dagelijkse contact met deze doelgroep, toch nog een confronterende blikopener was. Het is en blijft belangrijk dat jongeren in armoede zélf het woord nemen over wat ze mee maken, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken.
Proficiat aan de jongeren en de werkers van Recht-op!
Lees meer over "Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang"
5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen

3/12/2015
De kinderarmoede blijft in ons land schrikbarend hoge toppen scheren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Oases (Universiteit Antwerpen) naar aanleiding van het Jaarboek Armoede en Uitsluiting. Pijnlijke cijfers, die helaas niet verrassen. Pijnlijk ook, omdat zowel de federale als de Vlaamse regering perfect weten wat hen te doen staat. Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is om de kinderarmoede terug te dringen, maar dan moet de armoedebestrijding in Vlaanderen én België dringend een versnelling hoger schakelen. Het Netwerk tegen Armoede lanceert vijf concrete pistes:
 
-          Verhoog de uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens en garandeer een reële koopkrachtverhoging
Alle regeringspartijen engageerden zich hiertoe in aanloop naar de vorige verkiezingen. Het leefloon is inmiddels ook verhoogd met 2 %, alleen maken de besparingsmaatregelen op federaal en Vlaams niveau die verhoging meer dan ongedaan. Gezinnen in armoede zien hun koopkracht sterk dalen, door besparingen en facturen (oa. de turteltaks) op Vlaams niveau en onder meer de indexsprong op federaal niveau. Die koopkrachtverhoging is cruciaal, want zonder blijven andere maatregelen niet meer dan symptoombestrijding.
 
-          Garandeer de indexering van de kinderbijslag en voorzie sterke sociale correctie bij hervorming
Dit jaar kregen gezinnen al een indexsprong voor de kinderbijslag te slikken (bovenop de indexsprong voor alle lonen, uitkeringen en vervangingsinkomens). Over de indexering voor 2016 heerst nog grote onduidelijkheid. Bovendien staat een grote hervorming van de kinderbijslag op stapel, nu dit een Vlaamse bevoegdheid geworden is. Netwerk tegen Armoede pleitte eerder al voor een gemeenschappelijke sokkel met stevige sociale correcties voor een voldoende ruime groep. Lees hier ons uitgebreide standpunt.
 
-          Investeer in betaalbare woningen
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven lang en ondertussen moeten mensen overleven op de private huurmarkt. Meer dan de helft van de private huurders besteedt daar meer dan 30% van het inkomen aan huur. De kwaliteit laat vaak te wensen over. Overleven in slechte woonomstandigheden heeft grote invloed op huurders en hun kinderen. Blijven investeren in ondersteuning van kwetsbare huurders via een uitgebreidere huursubsidie, een verhoogde inzet op Sociale Verhuurkantoren en  extra inspanningen voor sociale huur is dus noodzakelijk.
 
 
-          Breid maximumfactuur uit naar secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer schoolkansen bieden aan kwetsbare kinderen.
 
-          Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnsgezondheidszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak is er sinds 1 oktober al een grote stap vooruit gezet, met de verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit een stap richting een veralgemeende en automatisch toegekende derdebetalersregeling. Een standpunt waar we samen met het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond al langer voor ijveren.
 
-          Verdere uitrol Uitpas
Cultuurnet Vlaanderen werkte de Uitpas onder de vorige regering uit in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede. Het is een kortingssysteem waarbij mensen in armoede op een niet stigmatiserende manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en andere vrijetijdsinitiatieven, gekoppeld aan toeleiding en groepsvorming. Nu wordt de Uitpas geleidelijk verder uitgerold in Vlaanderen (nu al in 10 regio’s). Lokale besturen moeten die Uitpas ook gebruiken om jeugdwerk en sportclubs toegankelijker te maken.
Lees meer over "5 concrete pistes om kinderarmoede terug te dringen"
Sporta en Uitpas werken samen rond ledenbijdrage

Sporta en Uitpas werken samen rond ledenbijdrage

12/11/2015
Goed nieuws voor kwetsbare mensen die aan sport willen doen. Een sportclub die aangesloten is bij de Sporta-Federatie, zal in de toekomst geen bijdrage meer moeten betalen voor alle aangesloten leden met een Uitpas met recht op kansentarief. Op die manier krijgen de clubs, voor wie solidaire kostendeling soms moeilijker te dragen is, wat meer financiële ademruimte. Daarmee komt een eind een de situatie waarbij sportclubs verlies lijden wanneer ze een kansentarief toekennen. Het Netwerk tegen Armoede juicht de samenwerking dan ook volmondig toe.
Lees meer over "Sporta en Uitpas werken samen rond ledenbijdrage"
Goed nieuws: Uitpas rolt verder uit

Goed nieuws: Uitpas rolt verder uit

23/10/2015
4 nieuwe steden en gemeenten kregen te horen dat ze in 2016 mogen starten met het project UiTPAS: Mechelen, Leuven, Heist-op-den-Berg en Maasmechelen. Net als de 5 reeds gelanceerde regio’s (Oostende, Gent, regio Aalst, Brussel, Turnhout en Zuid-West Vlaanderen vanuit Kortrijk) zijn dit steden waar een vereniging waar armen het woord nemen van Netwerk tegen Armoede actief is. Het verbaast niet dat deze steden vooraan in de rij staan om in te stappen in het UiTPASproject. Steden moeten aan heel wat voorwaarden voldoen om de nodige ondersteuning te krijgen van Cultuurnet om UiTPAS uit te rollen: een breed en divers vrijetijdsaanbod toegankelijk maken aan kansentarief, een solidaire kostendeling, participatie van mensen in armoede. Vooral dat laatste is onbegonnen werk zonder basiswerkingen waar mensen in armoede over de vloer komen en worden gehoord.

Een vereniging waar armen het woord nemen neemt vaak een grote rol op in toeleiding, visievorming en participatie van de doelgroep. Het is dan ook erg belangrijk om hier goed mee te blijven samen werken en deze verenigingen ook te ondersteunen in hun expertise.

De armoedeverenigingen en Netwerk tegen Armoede lagen mee aan de basis van het project UiTPAS. Op Vlaams niveau blijft Netwerk tegen Armoede over de nodige aandacht voor mensen in armoede waken via overleg met de minister van cultuur en via een rol in de beoordelingscommissie. We rekenen er op dat de huidige UiTPASsteden het project inzetten om uiteindelijk een algemeen bekend, Vlaams, stedenoverschrijdend en niet-stigmatiserend instrument om het recht op vrije tijd van gezinnen in armoede waar te maken. 
Lees meer over "Goed nieuws: Uitpas rolt verder uit"
Vakantie onbereikbare droom voor veel mensen in armoede

Vakantie onbereikbare droom voor veel mensen in armoede

8/10/2015
Ook mensen in armoede willen de zee wel eens zien of hun kinderen dat ene pasgeboren olifantje laten bekijken. Vanuit Vakantieparticipatie worden al veel inspanningen geleverd om kwetsbare gezinnen de kans te geven op zinvolle en betaalbare vrijetijdsactiviteiten. Een bittere noodzaak ook in een leven van dagelijkse stress over hoe de facturen te betalen en brood op de plank te krijgen.

Lees het interview met Cani Nas van De Schakel in Schaarbeek.
Lees meer over "Vakantie onbereikbare droom voor veel mensen in armoede"
Mensen in armoede nemen deel aan burgerkabinet cultuur

Mensen in armoede nemen deel aan burgerkabinet cultuur

19/09/2015
Vandaag heette Minister van Cultuur Sven Gatz 150 burgers welkom in het Vlaams Parlement. Zij werden uit 1000 mensen geselecteerd die deelnamen aan de online versie van het burgerkabinet. Hiermee wil de minister de stem van burgers horen over een 10-tal thema’s die te maken hebben met cultuurparticipatie. De resultaten van dit burgerkabinet moeten een aanvulling vormen bij onder andere officiële adviezen en de stem van de sector (= cultuurforum). Het Netwerk tegen Armoede kreeg voor de zomer de vraag om mensen in armoede op te roepen om deel te nemen aan het burgerkabinet. Op zich geen makkelijke opdracht, want online discussiëren over abstracte onderwerpen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dankzij de inspanningen van verenigingen waar armen het woord nemen konden toch een 20-tal mensen in armoede deelnemen aan het online gedeelte, en zakten we met een 15 mensen af naar het Vlaams Parlement.

De verschillende tafels werkten rond een 10-tal clusters die uit het online gedeelte werden geselecteerd. Hier waren heel wat onderwerpen bij waar het Netwerk tegen Armoede al jaren rond werkt: verlaging van de drempels naar cultuurparticipatie, aangepaste communicatie, financiële kortingen.. Elke tafel deed op het einde van de dag een beleidsaanbeveling aan de minister. De uitgewerkte ideeën werden gepresenteerd op een ideeënmarkt. Ook hier kwamen bv een UiTPAS met startbudget, duo-projecten.. naar voor als goede praktijken. We hopen dat de minister deze raad ter harte neemt en verder inzet op de uitrol van UiTPAS, lokale samenwerking en cultuur op school.
 
Foto’s vindt u hier.

Lees ons advies van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding over cultuur.
Lees meer over "Mensen in armoede nemen deel aan burgerkabinet cultuur"
Einde dreigt voor goede cultuurprojecten door wegvallen projectmiddelen

Einde dreigt voor goede cultuurprojecten door wegvallen projectmiddelen

30/07/2015
Deze zomer werden de projectaanvragen binnen het Kunstendecreet beoordeeld door de bevoegde beoordelingscommissies. De resultaten zijn stuitend. Van alle aanvragen (individuele kunstenaars, sociaal-artistieke projecten, muziek…) werd ongeveer de helft positief geadviseerd door de administratie en de commissies. Daarvan kreeg echter slechts 1/3 de boodschap dat er aan dit positief advies ook middelen worden gekoppeld. Méér dan de helft van de goedgekeurde projecten, krijgt dus géén middelen om hun project ook effectief uit te voeren. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Wat ook nog nooit eerder is gebeurd, is dat bevoegd Minister van Cultuur Sven Gatz wel eigenhandig 7 negatief beoordeelde projecten oppikt en wél middelen toekent..
De slachtoffers van deze operatie vallen in alle hoeken, maar ook weer en vooral bij de kleinschalige, laagdrempelige, startende projecten, voor wie er zonder een projectsubsidie geen beginnen aan is. Ook armoedeverenigingen zijn vragende partij om via kunst en participatie mensen in armoede te versterken. Ook zij kregen te horen dat ze een volledig positief geadviseerd en lovenswaardig project hebben, maar geen middelen om het uit te voeren.
 
 
Lees het artikel in Rektoverso.
 
Lees meer over "Einde dreigt voor goede cultuurprojecten door wegvallen projectmiddelen"
Gent schrapt toeristische verblijfsbelasting voor mensen in armoede

Gent schrapt toeristische verblijfsbelasting voor mensen in armoede

5/06/2015
Gent heeft beslist om vanaf volgend jaar de toeristische verblijfsbelasting van €3 per nacht te schrappen voor vakanties die geboekt zijn via Vakantieparticipatie. Daarmee krijgt het budgettoerisme in de Oost-Vlaamse hoofdstad een stevige duw in de rug. Het Netwerk tegen Armoede juicht de maatregel toe. Financiële drempels zijn zeker niet het enige obstakel voor mensen in armoede om op vakantie te gaan, maar het blijft wel een belangrijke hindernis.

Momenteel zijn er al 5 hostels waar je kunt boeken via Vakantieparticipatie. Gent wil dat aanbod extra promoten en wil het ook uitbreiden. Nu zijn alle musea al aangesloten, maar de stad wil verder gaan en ook andere aanbieders warm maken voor Vakantieparticipatie. De schrapping van de verblijfsbeslasting voor budgettoerisme is nog maar een eerste stap, geeft de bevoegde schepen Annelies Storms aan.

Meer info en andere toeristische tips op www.iedereenverdientvakantie.be. 
Lees meer over "Gent schrapt toeristische verblijfsbelasting voor mensen in armoede"
Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

4/06/2015
De Vlaamse regering wil subsidies voor jeugd, sport, cultuur en welzijn onderbrengen in het Gemeentefonds en die middelen niet langer 'oormerken'. Concreet zouden gemeenten het geld kunnen besteden naar eigen goeddunken. Daarmee valt de garantie weg dat ze die zouden inzetten voor vrijetijdsparticipatie, laagdrempelig jeugdwerk of bestrijding van kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede reageert sceptisch en maakte dat ook duidelijk tijdens de hoorzitting voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Die kwam er na een succesvolle petitie-actie van Hart boven Hard.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt uitdrukkelijk dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de regeringsplannen. Die vraag werd ook al expliciet gesteld aan minister van Armoedebestrijding Homans. Een antwoord kwam er nog niet.

Verder vragen wij dat er een participatiegarantie komt, met name in de adviesraden die de verschillende beleidsdomeinen lokaal opvolgen vanuit het middenveld. Dat kan door te investeren in de kwaliteit ervan of door een verplicht luik participatie te voorzien in de meerjarenplannen.

Monitoring

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er minstens een zichtbare toewijzing komt van de middelen, dat ze met andere worden gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, zelfs als ze niet langer geoormerkt zijn. Een andere piste is om een deel van de middelen te laten beheren door de Vlaamse overheid zelf. Tot slot moet er een doorgedreven monitoring komen van het lokale beleid. Dat betekent dan wel dat lokale beleidsdoelstellingen beter omschreven moeten worden in de BBC.

Lees hier de uitgebreide nota die toegelicht werd tijdens de hoorzitting.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten"
Aanbevelingen bij uitrol van Uitpas in Vlaanderen en Paspartoe in Brussel

Aanbevelingen bij uitrol van Uitpas in Vlaanderen en Paspartoe in Brussel

19/05/2015
Sinds de goedkeuring van de Vlaamse uitrol van het UiTPASproject, zijn er ondertussen 4 regio’s met een eigen UiTPAS: regio Aalst, stad Gent, stad Oostende en stad Brussel.

Dit jaar lanceert nog regio Kortrijk met 13 gemeenten rond Kortrijk, en ook stad regio Turnhout staat in de startblokken.
Een groot project dat gezinnen in armoede de toegang moet bieden tot een breed en divers vrijetijdsaanbod in hun regio.
Het Netwerk tegen Armoede is van in het prille begin betrokken bij het project, en ook de lokale verenigingen waar armen het woord nemen, spelen een cruciale rol in de uitrol.

Eerder dit voorjaar gingen zowel de Vlaamse als de Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen in dialoog met het Vlaams en Brussels kabinet cultuur.

Bij dit artikel vindt u 2 uitgebreide nota’s met adviezen over het bepalen van de doelgroep, de participatie van verenigingen, het bepalen van het aanbod enzovoort, respectievelijk voor de Uitpas in Vlaanderen en de Paspartoe in Brussel. Deze nota’s kwamen tot stand op basis van praktijkervaringen en verhalen van mensen in armoede uit alle verenigingen waar armen het woord nemen.

Lees de aanbevelingen over de Uitpas in Vlaanderen.

Lees de aanbevelingen over de Paspartoe in Brussel.
 
Meer info: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be of bart@brussels-platform-armoede.be (voor Paspartoe Brussel)
Lees meer over "Aanbevelingen bij uitrol van Uitpas in Vlaanderen en Paspartoe in Brussel"
Reisbureau voor mensen met een laag inkomen in Brussel

Reisbureau voor mensen met een laag inkomen in Brussel

27/03/2015
Begin deze maand startte vzw Wijkpartenariaat – De Schakel, een vereniging waar armen het woord nemen, met het eerste Rap op stapkantoor in Brussel-Schaarbeek, een primeur voor de hoofdstad.
 
Een Rap op Stappunt/kantoor is een sociaal vrijetijdsbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget.  In zo’n punt kan je terecht voor daguitstappen, vakanties, sport, cultuur,….
Cani Nas is verantwoordelijke van Wijkpartenariaat – De Schakel en zal ook vanuit Rap op Stap mensen verder helpen om een activiteit op maat samen te stellen.
 
Voor vzw Wijkpartenariaat – De Schakel was het niet meer dan logisch om de stap te zetten naar Rap op Stap, want de vrijetijdsbemiddeling was al een onderdeel van hun werking. 
 
“Iedereen verdient vakantie,” zegt Cani Nas.  “Even ontsnappen aan de dagelijkse stress van een leven in armoede, heeft onmiskenbaar positieve genezende effecten. 
Door op uitstap of vakantie te gaan krijgen onze mensen de kans om tot rust te komen, hun problemen even achter zich te laten en de batterijen opnieuw 100% op te laden”.
 
Elke woensdagvoormiddag van 9 tot 12u kunnen mensen bij Rap op Stap in Schaarbeek, vrijblijvend terecht voor al hun vragen met betrekking tot vrijetijdsbesteding.  Mensen die interesse hebben om uitstappen/vakanties te boeken zijn steeds welkom. 
Om dit aanbod zo goed mogelijk tot bij de doelgroep te brengen is het kantoor nog altijd op zoek naar extra vrijwilligers, die graag anderen willen helpen en de handen uit de mouwen willen steken voor vrijetijdsbesteding.
 
Het Rap op Stapkantoor bevindt zich op 3 minuten wandelafstand van het Noordstation in de kantoren van vzw Wijkpartenariaat – De Schakel
Dupontstraat 58
1030 Schaarbeek
02/219 00 64
0497/46 95 99
caninas.vanotten@gmail.com

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk de reportage in het RTBF-journaal.
Lees meer over "Reisbureau voor mensen met een laag inkomen in Brussel"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over de uitrol van de Uitpas

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over de uitrol van de Uitpas

6/03/2015
Vandaag ging het Netwerk tegen Armoede in overleg met het kabinet Gatz over de uitrol van de UiTPAS. Een volle tafel, met de Minister zelf, de raadgevers sociaal-cultureel werk, jeugd, media en Brussel én een delegatie van 12 personen uit armoedeverenigingen uit verschillende regio’s waar de UiTPAS wordt uitgerold. De Minister nam ruim de tijd om te luisteren naar de ervaringen van mensen in armoede met het gebruik van de UiTPAS en de A-kaart.

Er werd lang stil gestaan bij de weg die mensen in armoede afleggen naar cultuurparticipatie, wat de beste manieren zijn om dit te begeleiden, welke taken publiekswerkers en cultuuraanbieders hier zelf in kunnen opnemen…
Mensen in armoede gaven aan dat het voor hen niet evident is om binnen te treden in een wereld die ze niet kennen, zélfs al zijn heel wat randvoorwaarden al vervuld. In die zin werd het duidelijk dat een UiTPAS alléén, de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede niet zal verhogen.

De UiTPAS moet een instrument zijn binnen een armoedebestrijdend beleid, waarbij op alle vlakken wordt gewerkt aan het verlagen van drempels, maar waarbij ook geïnvesteerd wordt in ontmoetingsplaatsen voor mensen in armoede, groepsinitiatieven, een aanbod op maat. We verwachten veel van de instap en opvolging van de nieuwe UiTPASregio’s, en hopen dat de Minister onze bezorgdheden meeneemt in de verdere uitrol van het UiTPASproject.

Het belangrijkste punt van het overleg had de Minister in elk geval begrepen; we benadrukten sterk het belang van dialoog en betrokkenheid van mensen in armoede in elke fase van het project en op elk niveau. De Minister stelde alvast voor om de dialoog tussen het Vlaams kabinet Cultuur en het Netwerk intensiever te organiseren dan de verplichte 2 keer verticaal armoede overleg per jaar.

Hier vindt u de volledige nota met aanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede over de Uitpas.

De projectoproep voor nieuwe UiTPASregio’s vindt u hier.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over de uitrol van de Uitpas"
Een Uitpas in jouw gemeente of regio? Het kan!

Een Uitpas in jouw gemeente of regio? Het kan!

25/02/2015
Al gehoord van UiTPAS? Het is een spaar- en voordelenprogramma, die kansen biedt voor zowel bewoners als organisatoren van vrijetijdsaanbod en lokale overheden. Aalst, Lede, Haaltert en Erpe-Mere stapten in het pilootproject en zagen dat het goed was. Intussen breidt het gebied van de UiTPAS in Vlaanderen zich verder uit. Gent, Oostende, regio Kortrijk en regio Turnhout sprongen ook al op de kar.
 
En vanaf nu kan het ook in uw gemeente of regio!
 
UiTPAS is:
-          een spaar- en voordelenprogramma die de deelname van bewoners aan het vrijetijdsleven stimuleert
-          een niet-stigmatiserende pas die helpt om drempels te verlagen, niet in het minst de financiële drempel voor mensen in armoede
-          de stimulans om een geïntegreerd participatie- en vrijetijdsbeleid op de rails te zetten
-          het sluitstuk van een gemeentelijk en regionaal communicatiebeleid
-          een inkijk in de deelname van inwoners aan het vrijetijdsaanbod in uw stad of gemeente en de mogelijkheid om het vrijetijdsbeleid te optimaliseren
Teken nu in op UiTPAS! Voldoet uw stad, gemeente of regio aan de voorwaarden om in te stappen, dien dan een dossier in om te starten met UiTPAS. Zo kan uw stad, gemeente of regio gebruikmaken van de gratis dienstverlening van CultuurNet Vlaanderen.
In 2015 kunnen steden, gemeenten of regio’s een dossier indienen om UiTPAS te lanceren in 2016. De uiterste indiendatum is vrijdag 29 mei 2015.

Alle informatie vindt u hier
Lees meer over "Een Uitpas in jouw gemeente of regio? Het kan!"
Oostende bekroond als vrijetijdsaanbieder met de laagste drempel

Oostende bekroond als vrijetijdsaanbieder met de laagste drempel

15/01/2015
Het Netwerk tegen Armoede reikte gisteren haar ‘Prijs voor de laagste drempel’ uit aan de stad Oostende. Om de twee jaar verkiezen verenigingen waar armen het woord nemen een vrijtijdsaanbieder die extra inspanningen levert voor mensen in armoede.
 
Dit jaar kozen we er voor om een lokaal vrijetijdsbeleid als geheel in de bloemetjes te zetten.
Oostende won, dankzij inspanningen op verschillende domeinen. Er is het succesvolle initiatief ‘Kunstkans’, ‘Cultuurkans’ en ‘Sportkans’, waarbij gezinnen in armoede de kans krijgen om deel te nemen aan alle aspecten van het vrijetijdsaanbod.
Daarnaast is Oostende één van de nieuwe UiTPASregio’s en wordt het volledige vrijetijdsaanbod binnenkort onder één UiTPAS, met kortingen voor mensen in armoede.
Tot slot is er de constante reflex naar laagdrempeligheid van uit alle betrokken diensten. Dit gaat over meer dan financiële korting, maar over een permanente aandacht voor drempels, flexibiliteit, een pro-actieve aanpak, respect voor de privacy..
Zo wordt er gedacht aan een sportaanbod op maat (sport overdag, leren fietsen voor allochtone vrouwen, G-sportactiviteiten..), worden er vertrouwenspersonen en brugfiguren ingezet (bv tussen de speelpleinwerking en het CAW) en worden ook drempels als vervoer, begrijpelijke informatie enzovoort.. aangepakt.
 
Het zijn vooral deze laatste acties die het Netwerk wil belonen. Al te vaak houdt het verhaal van laagdrempeligheid op bij een financiële korting.
 
Gezinnen in armoede worden beperkt door veel meer dan enkel hun budget. Het aanbod spreekt hen niet aan of is niet geschikt voor hun gezinssituatie, ze voelen zich niet zeker tussen andere deelnemers, ze vinden geen gezelschap om samen te gaan enz..
Slechts door duurzame samenwerking tussen vrije tijd en welzijn, krijg je deze drempels weggewerkt.
Er zijn talloze manier om ze aan te pakken: duo-projecten, brugfiguren, zitdagen in sociale organisaties.. maar vooral een informele en flexibele aanpak die vertrekt vanuit en ontmoeting, zal vruchten afwerpen.
 
Verenigingen waar armen het woord nemen hebben een goed zicht op de leefwereld en noden van mensen in armoede. Het is dan ook belangrijk om hun expertise in te zetten vóór je als lokaal bestuur allerlei acties uitwerkt.
 
De verenigingen van het Netwerk stellen hun kennis dan ook graag ter beschikking, onder andere met het vormingsmateriaal ‘ErOpUit’, aan te vragen via Cultuurnet:
http://www.uitnetwerk.be/gereedschap/er-op-uit

Bekijk de reportage op WTV-Focus.

Lees het artikel op deredactie.be

Lees het artikel in op knack.be
Lees meer over "Oostende bekroond als vrijetijdsaanbieder met de laagste drempel"
Doek valt voor theaterproject Mia maakt scène

Doek valt voor theaterproject Mia maakt scène

15/01/2015
Met een drukbezocht en inspirerend slotevenement, sloot het participatieproject ‘Mia maakt scène’ gisteren een driejarig traject af rond amateurtheater en mensen in armoede.
Op het evenement konden deelnemers zowel inhoudelijke als creatieve werksessies volgen. Actievelingen kozen voor workshops drama, keramiek of tekenen. Theoretici gingen in discussie over uitdagingen als ‘kansengroepen binnen het deeltijds kunstonderwijs’ of  ‘een geïntegreerd vrijetijdsbeleid tussen ocmw en gemeente’.
 
Uitdagingen die meer dan ooit op de plank liggen, want het is nog niet zeker hoe de resultaten van het participatieproject moeten worden verder gezet, nu de middelen van het Vlaamse participatiedecreet wegvallen.
 
3 jaar lang werd onderzocht hoe drempels naar amateurtheater kunnen verlaagd worden voor mensen in armoede. In Eeklo werd de bestaande theatergroep ‘De straatmussen’ uitgebreid en verder ondersteund. In Aalter en Maldegem werden nieuwe amateurgroepen van mensen in armoede opgericht. Voor ondersteuning werd een beroep gedaan op vrijwilligers, peters en meters uit amateurgezelschappen, het plaatselijk ocmw enz.. In Eeklo werd een belangrijke partner gevonden in de Kunstacademie.
Een 8-tal deelnemers in armoede schreven zich in voor de opleiding drama, lokalen en docenten werden ter beschikking gesteld en de gehele Academie was de ideale locatie voor het slotevenement.
 
Een slotconclusie van dit traject is dat het weldegelijk mogelijk is om kwetsbare doelgroepen actief te betrekken in alle aspecten van een theaterproductie, mits de positieve samenwerking van de nodige actoren. Een vereniging waar armen het woord nemen, het ocmw, de Kunstacademie, plaatselijke amateurgezelschappen.. ; allen schaarden ze zich met groot geloof en enthousiasme achter het project.
De resultaten zijn dan ook doorgedrongen in alle werkingsgebieden van de actieve partners; deelnemers in armoede hervonden hun zelfvertrouwen en ontdekten onbekende talenten, lessenpakketten werden aangepast en vonden nieuwe leerlingen, samenwerkingsverbanden werden opengetrokken en verbreed.
 
Deze resultaten zijn het gevolg van een duurzame en lokale samenwerking, die echter pas tot stand kon komen dankzij extra projectmiddelen uit het participatiedecreet.
Het Netwerk tegen Armoede onderstreept dan ook het belang van dit soort projecten, waarbij gedurende verschillende jaren een brug kan worden gebouwd tussen cultuur en welzijn.
Verder is er duurzame ondersteuning nodig om het cultuuraanbod aan te passen aan kansengroepen, het Kunstonderwijs te hervormen en welzijnsorganisaties te overtuigen van het belang van actieve cultuurparticipatie.
 
Al deze ervaringen, aanbevelingen en conclusies uit het project, werden gebundeld in een prachtige eindpublicatie, die zowel online beschikbaar is als in gedrukte versie te bestellen via OPENDOEK.
 
Kostprijs: € 10,00 excl.verzending
Bestellen kan telefonisch op 03/ 222 40 90 of via secretariaat@opendoek-vzw.be.

Meer info op www.miamaaktscene.be

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Doek valt voor theaterproject Mia maakt scène"
Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas

Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas

19/12/2014
De Vlaamse regering keurde zopas de uitrolprocedure goed van het UiTPASproject. De UiTPAS moet vrijetijdsparticipatie bevorderen van elke Vlaming en mensen in armoede in het bijzonder. Met een puntenspaarsysteem, een kortingsstelsel en een lokaal en bovenlokaal vrijetijdsparticipatiebeleid, wordt het vrijetijdsaanbod gecommuniceerd  en worden drempels voor mensen in armoede weggewerkt. Het project werd 4 jaar geleden gelanceerd in de regio Aalst en werd inmiddels al overgenomen door Gent, Oostende, regio Kortrijk, Turnhout en Brussel.
 
Het plan is om van de pas een Vlaams systeem te maken, zodat mensen over heel Vlaanderen punten kunnen sparen met hun vrijetijdsactiviteiten en mensen in armoede over de gemeentegrenzen heen recht hebben op een verminderd tarief voor vrijetijdsparticipatie.
 
Het UiTPASproject is zeker een stap in de goede richting en een voorbeeld van een beleidsdomeinoverschrijdende armoede-actie.  Het Netwerk tegen Armoede merkt echter op dat er blijvende aandacht nodig is voor een aantal cruciale punten.
 
Intergemeentelijk?
 
Zo is het intergemeentelijke aspect van de pas zeker nog niet vanzelfsprekend. De meerwaarde voor mensen in armoede is net dat ze in een andere gemeente dezelfde rechten krijgen, of kunnen participeren aan korting, ook als er in hun eigen gemeente geen of weinig aanbod is.  Gemeenten zijn echter zeer terughoudend in het bepalen van de doelgroep van ‘hun’ UiTPAS, waardoor intergemeentelijke participatie op dit moment nog bijna nergens mogelijk is.
 
Ook wat betreft het aanbod, dreigt de UiTPAS een slachtoffer te zijn van haar eigen succes; overal waar een degelijk toeleidings- en vrijetijdsparticipatiebeleid wordt gevoerd, zien we een duidelijke stijging van de participatie aan het vrijetijdsaanbod van mensen in armoede. Net hierdoor echter schrikken gemeenten terug voor de mogelijke kosten van het project en wordt zowel de doelgroep als het aanbod erg beperkt gehouden. Hierdoor is de komst van de UiTPAS voor mensen in armoede soms een achteruitgang in de praktijk.
 
Verenigingen waar armen het woord nemen betrekken bij uitrol Uitpas
 
Om zeker te zijn dat de zwakste, meest geïsoleerde gezinnen… hierdoor niet wéér uit de boot vallen, raden we steden en gemeenten dan ook zeker aan om hun verenigingen waar armen het woord nemen van meet af aan te betrekken bij het UiTPASproject.
 
Toeleiding, aanbod, bepalen van de doelgroep.. zijn zaken die niet zonder de participatie van mensen in armoede mogen gebeuren.  Het Netwerk tegen Armoede volgt het UiTPASproject op de voet op, zowel via de ondersteuning van haar lokale verenigingen waar armen het woord nemen, als op Vlaams niveau in samenwerking met CultuurnetVlaanderen.
 
Meer info over het UiTPASproject vindt u hier.
 
Meer info over de standpunten van het Netwerk tegen Armoede over de UiTPAS bij carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
 
 
Lees meer over "Vlaamse regering keurt uitrolprocedure goed voor Uitpas"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

9/10/2014
Sinds 2011 verenigen de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede zich om de stem van jongeren in armoede te versterken in het beleid. Een groep van 20 tot 30 jongeren komt al 4 jaar regelmatig bij elkaar om ervaringen te verzamelen, standpunten te bepalen en in dialoog te gaan met het beleid. De jongeren leren elkaar kennen, merken dat ze niet alleen staan met hun problemen en versterken elkaars vaardigheden.

De groep ging al in gesprek met de voormalige Minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet en met de hoofden van de onderwijskoepels. Naar aanloop van de verkiezingen in mei 2014 stelden de jongeren in een videomemorandum hun 17 eisen voor aan de nieuwe regering. Hun aandacht gaat vooral naar onderwijs, wonen, werken, vrije tijd en de overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongeren in armoede.
 
Zo willen ze dat jongeren in armoede beter en langer ondersteund worden in het regulier onderwijs ipv doorverwezen naar buso, dat er meer mogelijkheden worden geboden om terug te keren naar het ASO, TSO of BSO, zodat de jongeren met een volwaardig diploma op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Verder moet er in het onderwijs meer tijd besteed worden aan zaken die jongeren echt kunnen gebruiken om zelfstandig te leven, zoals kennis over solliciteren, hulpverlening, de woonmarkt, fiscaliteit…
Een vertrouwenspersoon op school moet vermijden dat jongeren zich isoleren en afhaken.
 
Verder moeten hulpverlening en diensten zich meer outreachend organiseren en informatie en hulp bieden op vraag en maat van de jongere zelf. Jongeren hebben nood aan figuren die hen begrijpen, zicht hebben op de complexiteit van hun leven en sámen met hen op zoek gaan naar oplossingen.
 
De volledige tekst bij het videomemorandum vind je hier.
 
De 25 jongeren uit Eeklo, Roeselare, Gent, Antwerpen en Wetteren zetten ook dit jaar nieuwe stappen om hun standpunten te verdedigen bij het beleid. Zaterdag 3 oktober nodigden ze organisaties uit die de belangen van jongeren verdedigen, zoals het kinderrechtencommissariaat, de Ambrassade, de Jeugdraad en de scholierenkoepel. We gaan op zoek naar manieren hoe de stem van jongeren in armoede ook in hun kanalen sterker kan klinken.
 
Het beleidsparticipatietraject van jongeren in armoede kadert in de opdracht van het Netwerk tegen Armoede om rechtstreekse beleidsdialoog op te zetten tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Ook jongeren moeten hierin hun stem krijgen! De komende maanden zal de groep zich buigen over de moeilijkheden die jongeren in armoede ondervinden in de overgang naar meerderjarigheid. Thema’s als jeugdhulp, werk zoeken, alleen gaan wonen.. zullen worden uitgediept. 
Lees meer over "Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid"
Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?

11/09/2014
Als gevolg van lokale besparingen zien sportclubs zich verplicht om de lidgelden, soms fors, te verhogen. Nochtans zien we dat bepaalde sportclubs vaak heel populair zijn bij maatschappelijk kwetsbare kinderen. De besparingen treffen dus een aanbod dat een eerste stap kan zijn naar duurzame ontspanning voor kinderen in armoede. En net die gezinnen kunnen de hoge lidgelden niet betalen. . Vooral omdat de lokale besparingsgolf binnenkort nog gevolgd wordt door een besparingsoefening op Vlaams niveau. Daarmee maken de verschillende overheden het voor gezinnen met een laag inkomen heel moeilijk om aan sport te doen. Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat een goede uitrol van de Uitpas, zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord, meer dan ooit noodzakelijk wordt als we kwetsbare gezinnen toegang willen bieden tot vrijetijdsactiviteiten, waaronder sport. Het lokale en het Vlaamse beleidsniveau moeten de handen in elkaar slaan voor een solidaire kostenvisie op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 

Lees het artikel op DeWereldMorgen
Lees meer over "Kan Uitpas financiële drempels sportclubs nog wegwerken?"
Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas

Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas

9/09/2014
Na regio Aalst en Brussel, lanceert vrijdag ook Gent een lokale UiTPAS. De pas is bedoeld als algemene spaarpas, maar biedt ook kortingen op het vrijetijdsaanbod aan mensen in armoede. Het is van groot belang dat van in het begin wordt ingezet op een gevarieerd en uitgebreid vrijetijdsaanbod, dat meteen toegankelijk is voor alle mensen in armoede.

Op dit moment hebben enkel mensen met verhoogde tegemoetkoming en schuldenlast recht op het kansentarief. Ook het aanbod aan kansentarief blijft voorlopig beperkt tot het gesubsidieerde stadsaanbod. En tenslotte is er nog onduidelijkheid hoe het vrijetijdsaanbod precies toegankelijk zal gemaakt worden voor mensen in armoede.

De Gentse verenigingen deden het stadsbestuur een zeer concreet voorstel, met uitgewerkt criteria en tools om de doelgroep af te bakenen, een uitgewerkte visie op toeleiding en hoe die georganiseerd kan worden en een concreet plan voor een laagdrempelig en mobiel vrijetijdsloket.

Het Netwerk tegen Armoede steunt de Gentse verenigingen in hun voorstel en hoopt dat de stad er op intekent.

De conceptnota van de Gentse verenigingen vindt u hier.
 
Meer info over de Gentse Uitpas vindt u hier.
 
Meer info over het UiTPASproject vindt u hier

Meer info over de standpunten van het Netwerk tegen Armoede: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
Lees meer over "Gentse verenigingen bepleiten ruime toepassing en goede toeleiding naar Gentse Uitpas"
Bib zonder drempels

Bib zonder drempels

4/07/2014
In Puurs sloegen De Schakel, vereniging waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede, en de plaatselijke openbare bibliotheek vorig jaar de handen in elkaar. Ze besloten samen mensen in armoede naar de bibliotheek te leiden. En, ja, er is wel degelijk een plaats hen in de bib, als die de drempels maar laag genoeg houdt. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten, op hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses de collectie ontdekken en, niet in het minst, een gevoel van eigenwaarde terugvinden. Een leerzaam project dat uitmondde in de brochure Thuis in de bib. Bibliotheken en mensen in armoede.

In Schrap, het driemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn, verscheen een boeiend artikel over het project. U kunt het hier lezen.
Lees meer over "Bib zonder drempels"
Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

6/05/2014
Waar liggen maatschappelijk kwetsbare jongeren wakker van? Waar hopen ze op na 25 mei? Jongeren in armoede zijn niet met politiek bezig? Misschien stelt u niet de juiste vragen…. In een videoboodschap doen jongeren dat wel. Op 6 mei werd hij in Gent voorgesteld aan pers en publiek.

De video is geen stoffig memorandum, maar een scherpe, heldere visie met concrete voorstellen voor onze politici waarmee ze na 25 mei aan de slag kunnen. Ze is het resultaat van een beleidsparticipatietraject, waarbij jongeren in armoede tussen 14 en 26 jaar geregeld samenkomen. Ze vertegenwoordigen 8 jeugdwerkingen voor jongeren in armoede, verspreid over Vlaanderen.
 
Dialoog
 
Ze komen samen om elkaar te leren kennen, maar vooral om hun stem te laten horen, hun standpunten te bepalen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Een paar keer per jaar gaan ze in dialoog met beleidsmakers, onderwijskoepels, ministers… rond deze thema’s.
De sterkte van dit beleidsparticipatietraject is dat het niet ad hoc en van boven af komt, maar op lange termijn wordt aangepakt, op het tempo van de jongeren, op basis van hun interesses, met veel ruimte voor groepsvorming, eigen inbreng en ontspanning.

Het volledige memorandum vindt u hier.

Bekijk hier de korte versie.

De lange versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Lees hier het artikel op DeWereldMorgen.

Bekijk hier de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview in Bonus op Radio 1.

Het videomemorandum werd mogelijk gemaakt door: 


 
 
Lees meer over "Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici"
Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

25/04/2014
Compagnie Tartaren, het buurtgericht sociaalartistiek theatergezelschap ontstaan binnen Buurtwerk ’t Lampeke vzw, heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten gekregen voor de vernieuwende manier waarop ze begrippen als 'amateurkunst' en 'sociaalartistiek' invult. De uitreiking vond plaats tijdens de officiële opening van de Week van de Amateurkunsten in De Grote Post in Oostende. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.
 
De wortels van Compagnie Tartaren liggen in de werking van buurtwerk 't Lampeke in de Ridderbuurt, een volkse wijk in het Noordwesten van Leuven. Het gezelschap begon reeds in de jaren ’70 onder de naam De Smoelentrekkers. Ze bracht er kleine voorstellingen en animatie-acts op buurt- en andere feesten. Maar begin de jaren 2000 werd er gekozen om artistiek door te groeien en in 2004-2005 kreeg deze werking ook een nieuwe naam: Compagnie Tartaren. De samenwerking en krachtenbundeling met buurtwerk ’t Lampeke, erkend als vereniging waar armen het woord nemen, blijft behoren tot de DNA van Cie Tartaren. Zo wordt het verhaal van cultuurparticipatie een krachtig verhaal, waarin opnieuw wordt aangetoond dat jaren volgehouden inzet, ook als de financiële middelen onvoldoende waren en menselijk kapitaal het ‘enige’ was wat overschoot, kan lonen. Laat het een voorbeeld zijn voor al die verenigingen, die blijven volhouden en telkens opnieuw kleine en krachtige projecten opzetten binnen de schoot van hun werking.
 
Compagnie Tartaren geeft een eigen stem aan mensen die anders weinig of geen kansen krijgen. Dit geldt zowel voor de spelers en medewerkers als voor het publiek. Het gezelschap streeft naar een artistiek hoogstaand product en brengt tegelijk een maatschappelijk relevant en kritisch verhaal op het podium. Inclusie en gelijke rechten en kansen voor iedereen zijn hier niet weg te denken.  Zo werkt de compagnie actief mee aan de strijd tegen kansarmoede en sociale uitsluiting. Het succesverhaal op het podium geeft de speler zijn/haar menselijke waardigheid en stem terug. Daarnaast gaan de spelers met het publiek een relatie aan op voet van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving (met kans tot reflectie en dialoog achteraf).
 
Artistiek coördinator Wim Oris kan rekenen op de medewerking van professionele regisseurs en schrijvers, maar het zijn vooral ‘de compagnons’, tientallen acteurs en vrijwilligers, die de werking dragen. De compagnons zijn reisgezellen, mede-eigenaars van het avontuur. Met de Vlaamse Cultuurprijs wil de jury Compagnie Tartaren en de vele compagnons extra in de spotlights zetten.
 
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: "Een organisatie met een sociaalartistieke methodiek naar voor schuiven is een sterk signaal van de jury. De evolutie van Compagnie Tartaren bewijst hoe de amateurkunsten dingen in beweging kunnen zetten. Dit is een magnifieke erkenning voor de kracht van mensen."
 
Meer informatie: www.tartaren.be en www.lampeke.be
Lees meer over "Compagnie Tartaren wint Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten"
Integreer Speelpleinwerking in Uitpas

Integreer Speelpleinwerking in Uitpas

8/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust op de berichten over massale besparingen bij de Speepleinwerking. Maar liefst 4 op 10 Speepleinwerkingen zouden de tarieven verhogen. Net de kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen zullen hier het eerste slachtoffer van zijn. Coördinator Frederic Vanhauwaert: “Speelpleinwerkingen zijn voor kinderen in armoede het meest laagdrempelige aanbod: door de lage prijs, door het flexibele aanbod (je hoeft niet vooraf te reserveren) en de activiteiten die de ‘niet georganiseerde’ jeugd veel meer aanspreken.” Kinderen en jongeren vinden hier makkelijker hun weg dan in pakweg de klassieke jeugdbeweging.
 
Daarom betreurt het Netwerk tegen Armoede ten zeerste dat lokale besturen net hierop gaan besparen. Vrijetijdsparticipatie is cruciaal om het sociaal isolement bij kwetsbare jongeren te doorbreken. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede ervoor dat de Speelpleinwerking geïntegreerd wordt en blijft in de Uitpas. In de gemeenten waar de Uitpas uitgerold is, is dat al het geval. Dat is zonder meer een goede zaak. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dan ook dat ook bij de verdere uitrol van de Uitpas Speelpleinwerkingen meegenomen worden. Een verhoging van de tarieven zal de meest kwetsbare kinderen het eerst doen afhaken.

Geen stempel
 
De Uitpas is een kaartsysteem waarbij mensen punten kunnen verzamelen via hun Uitpas en zo kortingen krijgen voor deelname aan sociale, culturele of sportieve activiteiten. De Uitpas biedt specifieke kortingen aan kansengroepen, zonder dat ze daarmee een stempel opgeplakt krijgen. Het Netwerk tegen Armoede vindt het belangrijk dat de speelpleinwerking daar maximaal in geïntegreerd wordt. De Uitpas, waar het Netwerk tegen Armoede actief aan meewerkte in samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen, liep als pilootproject in Aalst en omliggende gemeenten, maar zal in een volgende fase uitgerold worden in 4 bijkomende Vlaamse regio’s (Kortrijk, Oostende, Turnhout en Gent) en Brussel, waar de Uitpas Paspartoe heet.
Lees meer over "Integreer Speelpleinwerking in Uitpas"
Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede deed in De Tijd een oproep om al in de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse en federale regering budget en maatregelen te voorzien voor armoedebestrijding. De voorbije jaren is gebleken dat het te moeilijk is om tijdens de legislatuur daarvoor een draagvlak te vinden. Prioriteiten zijn onder meer de verhoging van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens en sociale bijsturing van de bevoegdheden die naar Vlaanderen komen, zoals de kinderbijslag en de woonbonus.

Lees hier het artikel in het verkiezingsmagazine van De Tijd.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen"
Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

14/03/2014
Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Lieten, de armoedetoets definitief te verankeren in het Vlaams beleid.  De armoedetoets moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving. 

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Steunpunt Armoedebestrijding (VLAS) spelen hierbij een cruciale rol. Concreet wordt de input van die beide soorten ‘kennis’ bijeengebracht in een document dat bij het voorstel van beslissing wordt gevoegd, zodat de toets mee onderwerp wordt van het publieke debat.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, is blij dat deze belangrijke prioriteit uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding helemaal afgerond is.  “Met het structureel maken van de armoedetoets gaan beleidsmakers reeds voor het nemen van de beslissing weten of hun maatregel effectief armoedebestrijdend is.”

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen"
Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen

Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen

8/03/2014

Mensen in armoede zijn er vaak van overtuigd dat cultuur ‘niets voor hen is’, dat het toch te duur is (wat vaak ook de realiteit is) en dat ze wel andere katten te geselen hebben. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien en om het sociaal isolement te doorbreken dat onvermijdelijk met een leven in armoede gepaard gaat.

Recht op vrijetijdsparticipatie is een grondrecht, eentje waar het Netwerk tegen Armoede al lang intensief rond werkt. Met succes, zo blijkt. Na jarenlang op de barricaden staan worden eindelijk stappen vooruit gezet in het recht op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

In de regio Aalst loopt sinds 2011 een pilootproject rond de Uitpas, in nauwe samenwerking met 2 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede: Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere. Cultuurnet Vlaanderen en het Netwerk zelf trokken mee dit pilootproject.

Geen stigmatisering

De Uitpas kan gebruikt worden door alle inwoners, dus niet alleen wie onder een bepaalde inkomensgrens zit, om stigmatisering te vermijden. Mensen in armoede krijgen wel kortingen met hun Uitpas, maar aan de balie van het cultureel centrum of bij de aankoop van toegangstickets voor een kindernamiddag tonen ze net dezelfde Uitpas als om het even wie.

De cijfers liegen er niet om. Na een jaar steeg het aantal pashouders aan kansentarief in de betrokken gemeenten met 15 %, terwijl de voorloper, de Kansenpas, al 15 jaar bij de doelgroep gepromoot werd. Een veralgemeend systeem werkt duidelijk veel laagdrempeliger en vergemakkelijkt de toegang.

Actieve toeleiding en begeleiding even noodzakelijk

Maar de Uitpas is slechts een instrument om de toegang tot vrijetijdsinitiatieven voor mensen in armoede te verbeteren. Daarnaast werd nauw samengewerkt met Mensen voor Mensen en Ommekeer om mensen actief naar evenementen en activiteiten te leiden. Lagere prijzen en een goed werkend passysteem zijn broodnodig, maar zullen op zich maar weinig mensen in armoede helpen om hun recht op cultuurbeleving waar te maken. Actieve toeleiding en begeleiding zijn even noodzakelijk. Mensen gaan, zeker in de beginfase, liefst in groep naar een concert, een theaterstuk of een pleinevenement en dat onder gelijken, met mensen die ze kennen en vertrouwen.

De Uitpas in de regio Aalst is onmiskenbaar een succesverhaal. Daarom eist het Netwerk tegen Armoede dat de Uitpas over heel Vlaanderen uitgerold wordt. Daarnaast moeten er middelen worden vrijgemaakt voor verenigingen waar armen het woord nemen om mensen te leiden tot vrijetijdsparticipatie. Er is ook nood aan een substantieel kortingssysteem voor mensen in armoede (maximaal 20 % van de normale toegangs- of deelnameprijs). De kostprijs wordt door KPMG geraamd tussen de €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens het Netwerk Tegen Armoede moet dat budget niet integraal van cultuur komen, maar moeten ook andere departementen (sport, jeugd, onderwijs, welzijn en toerisme) hier hun verantwoordelijkheid nemen.

Vrijetijdsparticipatie is namelijk een recht, geen luxe.

Lees meer over "Verkiezingen 2014: Een Uitpas voor heel Vlaanderen"
Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

21/02/2014
In een dialoogdag van het Netwerk tegen Armoede en De Link kregen mensen in armoede de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met politici. De stijgende armoede, ook in Vlaanderen, blijft bovenaan de politieke agenda staan. Dat vinden Netwerk tegen Armoede en De Link een goede zaak. Alleen vertaalt die aandacht zich nog veel te weinig in politieke daadkracht. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zetten beide organisaties politici en mensen in armoede rond dezelfde tafel. Voor een keer gingen politici niet in debat met elkaar, maar dwongen we hen om te luisteren naar wie dagelijks armoede aan den lijve ondervindt. Vandaag overhandigen Netwerk tegen Armoede en De Link ook hun respectievelijke memoranda voor de komende verkiezingen.
 
Aan 8 gesprekstafels maakten mensen in armoede zelf duidelijk welke prioriteiten zij naar voor schuiven voor de verkiezingen van 25 mei. Volgende thema’s kwamen aan bod: cultuur en vrije tijd, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, wonen, Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, participatie van mensen in armoede.
 
Mensen in armoede uit beide organisaties zetten een aantal concrete eisen op de agenda van de aanwezige politici:
 
 • Inkomens moeten verhoogd worden tot boven de Europese armoedegrens.
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in gezondheidszorg
 • Tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen bij overheid en diensten om de kloof met mensen in armoede te overbruggen.
 • Toeleiding naar volwaardige arbeid op maat van mensen in armoede
 • Uitpas over heel Vlaanderen
 • Maximumfactuur in het secundair onderwijs
 • Versnelde realisatie van sociale woningen om de wachtlijst van 70.000 gezinnen weg te werken
 • Meer en sterker uitgebouwde wijkgezondheidscentra
 • Voldoende hoog budget voor opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen
 • Studiebeurzen in het volwassenenonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen voor mensen met een laag inkomen
 
Panelleden in het plenaire gedeelte waren Wouter Van Besien (Groen), Karin Temmerman (SP.A), Piet De Bruyn (N-VA), Peter Gysbrechts (Open VLD) en Mie Branders (PVDA). Allemaal erkenden ze dat de gesprekken met mensen in armoede zeer verrijkend waren. Ze toonden zich tevreden dat ze voor een keer niet met elkaar in debat moesten, maar in de diepte met mensen in dialoog konden gaan.

Lees het volledige memorandum.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor"
Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken

Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken

14/02/2014
Nog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie. De Schakel Puurs bracht een aantal drempels in kaart en werkt samen met de bib in Puurs aan een lage drempel voor mensen in armoede.
 
Afgelopen zaterdag steldlen ze de brochure ‘Thuis in de bib’ officieel voor in de bibliotheek van Puurs. Hierin vertellen mensen in armoede van De Schakel, in hun eigen woorden, welke drempels ze ervaren bij een bibliotheekbezoek. Ook goede praktijken van andere bibliotheken komen aan bod in deze nieuwe brochure, die tot stand kwam in samenwerking met Locus en het Netwerk tegen Armoede.
De brochure maakt deel uit van het project ‘wARM welkom in de bib’, een spin-off van het cultuurparticipatieproject ‘omARMen’. Dit werd vorig cultuurseizoen uitgewerkt werd door vzw De Schakel Puurs, CC de Kollebloem, de bibliotheek en het OCMW van Puurs om meer mensen in armoede te laten genieten van cultuur en vrije tijd.
 
Doorheen voorstellingen, films, muziek, een sobere maaltijd, een activiteit voor studenten, een Zondagse kost en een fototentoonstelling plaatsten ze het thema armoede in de kijker tijdens het cultuurseizoen 2012-2013. Mensen in armoede gingen zelf creatief aan de slag. Hun kijk op de wereld en op armoede gaven ze in woord en beeld weer. Dit project kreeg de ‘Prijs voor de Laagste Drempel’ uitgereikt door mensen in armoede uit de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede.
 
wARM welkom in de bib
Het project ‘wARM welkom in de bib’ draait rond initiatieven om de bibliotheek nog meer toegankelijk te maken voor mensen met een ‘kleine portemonnee’. Het was initieel een samenwerkingsverband tussen vzw De Schakel Puurs en de bibliotheken van Puurs, Bornem en Sint-Amands. De Schakel bracht in een themagroep  de barrières in kaart die mensen in armoede tegenhouden om de stap naar de bib te zetten. De Schakel en de drie bibliotheken organiseerden samen aangepaste ontmoetingsmomenten met een aangepaste rondleiding.
 
Deze werking werd met de bibliotheek van Puurs actief verder gezet met de opstart van een bibclubje.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Download hier de brochure.
Lees meer over "Thuis in de bib voor laagdrempelige openbare bibliotheken"
Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?

Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?

11/02/2014

Op 6 februari verscheen een opiniestuk in De Morgen over sociaal-artistiek werk, ondertekend door 13 cultuurdragers en sociaal-artistieke makers. Het stuk verscheen naar aanleiding van het afkeuren van het project ‘Time for a Change’ van vzw Beweging van Wakkere Geesten, in de laatste ronde van sociaal-artistieke projectsubsidies.

Het opiniestuk maakt de terechte opmerking dat projecten die vertrekken van een expliciete maatschappijkritiek of de leefwereld van de deelnemers, zelden tot nooit worden ondersteund binnen het Kunstendecreet. De commissie schermt met artistieke criteria, maar heeft blijkbaar schrik om maatschappelijk kwetsbare mensen echt een platform te geven. Op die manier wordt sociaal-artistiek werk tot een veilige vorm van ‘sociaal verantwoorde kunst’.

De schrijvers van het opiniestuk hebben gelijk, maar het is opvallend dat het protest er vooral komt na afkeuring van project- of werkingsmiddelen, en dat het de makers en de academici zijn die het woord voeren. Het Netwerk tegen Armoede mist de stem van de spelers en de deelnemers, ook als het gaat over projecten die wel gesubsidieerd worden.

Lees het opiniestuk van Netwerk tegen Armoede op DeWereldMorgen.

Lees meer over "Waar is de stem van de deelnemers in sociaal-artistiek werk?"
Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede

Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede

22/10/2013
Met de nota 'Doorgroeien in cultuur' schetsen de Vlaamse ministers Pascal Smet (onderwijs) en Joke Schauvliege (cultuur) een het beleid rond cultuureducatie voor volwassenen (18+). De nota kwam tot stand met actieve inbreng van verenigingen waar armen het woord nemen. De nota focust op de maatschappelijke meerwaarde van cultuureducatie voor kansengroepen. Mensen in armoede leverden hiervoor een belangrijke bijdrage. Dat vindt het Netwerk tegen Armoede een stap vooruit.

Lees hier de nota.
Lees meer over "Cultuureducatie als hefboom voor mensen in armoede"
Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe

Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe

4/10/2013
Vandaag keurde de Vlaamse regering het voorstel goed van minister van cultuur Joke Schauvliege over de verderzetting van het proefproject Uitpas. De UiTpas is een algemene vrijetijdskaart met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Momenteel loopt hierrond een proefproject in de regio Aalst, onder meer in samenwerking met de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen uit Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer uit Erpe-Mere, twee verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede. Eind dit jaar wordt dit project geëvalueerd en onderzocht of de pas kan uitgerold worden in de rest van Vlaanderen.
De ambitie is dat tegen 2019 minstens de helft van de Vlamingen kan gebruik maken van een UiTpas. Het Netwerk tegen Armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen verrichtten zelf heel wat denkwerk rond de Uitpas. Het Netwerk stelt tevreden vast dat de Uitpas grotendeels beantwoordt aan de behoefte van mensen in armoede.
 
De UiTpas is een van de 12 prioriteiten van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, en bij deze ook een van de weinige actiepunten die effectief in de uitvoeringsfase zitten. Het Netwerk tegen Armoede ijvert al jaren naar een niet-stigmatiserend instrument dat een einde maakt aan de zoektocht van gezinnen in armoede naar hun recht om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Momenteel hanteert elke gemeente een eigen systeem van kortingen, criteria, doelgroepen, passen of bonnen.. en is het bijna onbegonnen werk om aan de juiste informatie te geraken. Een algemene UiTpas die geldt in heel Vlaanderen aan dezelfde voorwaarden, geeft gezinnen in armoede een vanzelfsprekend recht op vrije tijd.
 
Bijkomende regio’s
 
Vandaag gaf de regering haar goedkeuring, aan een ‘testcase’ in een 10-tal extra regio’s, waar de mogelijke uitrol reeds wordt voorbereid. De regio’s zullen moeten voldoen aan 6 verplichte en 2 bijkomende criteria, om ondersteund te worden in de uitrol van de UiTpas. Uit onderzoek bleek reeds dat het voorgestelde organisatiemodel haalbaar is voor steden en gemeenten die dit willen.  Belangrijk is dat steden die nu al inspanningen leveren in participatie van mensen in armoede, een integrale benadering van het vrijetijdsbeleid, afstemming en samenwerking tussen beleidsdomeinen en gemeenten… duidelijk een streepje voor hebben. Dit zijn zaken die het Netwerk ook al lang naar voor schuift als elementen van een goed armoedebeleid.
 
Addertje onder het gras is dat niet alleen de participatie van mensen in armoede moet bekostigd worden eens ze deelnemen, maar vooral het proces en de begeleiding om mensen toe te leiden. Om deze toeleiding te verzekeren, moeten steden en gemeenten ook hier budgetten en personeel voorzien. In de meeste nieuwe uitrolregio’s zitten gelukkig verenigingen waar armen het woord nemen mee aan tafel om dit mee te bewaken.
 
Meer uitleg vindt u op http://www.cjsm.be/cultuur/nieuws/uitpas-project-breidt-uit
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede juicht uitbreiding Uitpas toe"
Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

16/09/2013
Het Netwerk tegen Armoede zet de zaken op scherp in aanloop naar de nieuwe Vlaamse begroting. De uitkomst zal bepalend zijn voor de topprioriteit armoede van deze Vlaamse Regering

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?"

Dromen over een schooldag

12/08/2013
Jongerenwerking Den Tube van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven maakte een clip over hoe een schooldag eruit ziet in het leven van een (kwetsbare) jongere en hoe die er zou kunnen uitzien. Even verhelderend als confronterend.

http://www.youtube.com/watch?v=weSoadbrGnQ

Lees meer over "Dromen over een schooldag"
Armoede neemt niet af in ons land

Armoede neemt niet af in ons land

19/06/2013
Nu vrijdag viert het Netwerk tegen Armoede zijn tiende verjaardag. Maar veel reden om te feesten is er niet. De armoede neemt niet af en vaak blijken maatregelen zelfs een stap achteruit voor mensen in armoede. Kijk maar de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de sluiting van Werkwinkels.

Lees het interview in Knack met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Armoede neemt niet af in ons land"
Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

23/05/2013
De cijfers van de jongste Armoedebarometer van Decenniumdoelen tonen het eens te meer aan. Het beleid slaagt er niet in om de armoede te doen dalen. 1 op 10 Vlamingen leeft nog steeds in armoede. De kinderarmoede blijft zelfs nog stijgen naar een nieuwe recordhoogte van 9,7 %. Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van 12 sociale organisaties waaronder het Netwerk tegen Armoede, publiceert jaarlijks de evolutie inzake armoedebestrijding op vlak van inkomen, gezondheid, werk, wonen, onderwijs en participatie.

Alleen de kloof tussen arm en rijk in de gezondheidszorg lijkt op het eerste zicht te verkleinen, maar ook dat is geen goed nieuws. De kloof wordt kleiner omdat meer mensen boven de armoedegrens even goed problemen ondervinden om medische kosten te betalen.

Het aantal gezinnen waar niemand werkt, blijft ondertussen stijgen. Ook wonen blijkt een zware last voor mensen in armoede. 1 op 3 huurders ondervindt betalingsproblemen en maar liefst 4 op 10 huurders leeft in een woning van gebrekkige kwaliteit. In het onderwijs blijft de laaggeletterdheid gelijk. Mensen in armoede participeren tegelijk steeds minder aan het verenigingsleven.

Weinig opbeurende cijfers dus. Dit zou het ultieme signaal moeten zijn voor de Vlaamse regering om van armoedebestrijding alsnog een topprioriteit te maken. Met volgend jaar verkiezingen in zicht moet het beleid dringend een versnelling hoger schakelen.

Lees het volledige persbericht.

Beluister hier het interview in Vandaag op Radio 1 met Irene van onze vereniging De Brug in Hasselt.
Lees meer over "Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse"
Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

1/05/2013
Samen met tientallen andere organisaties herbevestigde het Netwerk tegen Armoede afgelopen dinsdag zijn engagement in VIA/Pact 2020. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator, somde in zijn toespraak hiervoor drie redenen op:
 • De mensen in armoede uit onze verenigingen zijn dag in dag uit bezig met armoedebestrijding en de doelstellingen van het Pact 2020. Ze geven vorming, sommen knelpunten op, geven beleidsadviezen,...
 • De doelstellingen moeten dringend gereaiseerd worden: minstens de halvering van de kinderarmoede tegen 2020 terwijl de cijfers nog altijd stijgen, Vlaanderen in een koppositie brengen op vlak van armoedebestrijding in Europa, …
 • De voorbije jaren is al heel wat werk verzet. Enerzijds staat rond kinderarmoede alles klaar om de zaken structureel te verankeren, zodat we verder kunnen gaan dan losse (en tijdelijke) projecten. Anderzijds zijn in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding duidelijke prioriteiten gekozen door de Vlaamse Regering, de SERV en het Netwerk tegen Armoede. Een aantal van die prioriteiten zitten in de goede richting (de toepassing van een armoedetoets, de Uitpas, een beleidsrelevant wetenschappelijk steunpunt voor armoede), bij een aantal andere moet er dringend een versnelling hoger geschakeld worden (structurele verankering van de werk-welzijnstrajecten voor mensen in armoede, investeringen in wijkgezondheidscentra, uitbreiding van de huursubsidies voor wachtenden op een sociale woning, kostenbeheersing in het secundair, …).  Met de uitvoering van deze plannen kunnen we stevige stappen richting de doelstellingen in Pact 2020 zetten.
De tussenkomst vanuit het Netwerk tegen Armoede werd ook opgepikt door het VRT-radionieuws.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020"
Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

16/04/2013
Vandaag maakt de Vlaamse regering de cijfers bekend van de Armoedemonitor. Het Netwerk tegen Armoede is absoluut niet verbaasd over die cijfers. Ze bevestigen de evolutie waar armoedeverenigingen al jaren op wijzen. Kinderarmoede stijgt en de globale armoede daalt evenmin. Een goed jaar voor de moeder aller verkiezingen is het nu of nooit voor de Vlaamse regering. Bij haar aantreden riep ze armoedebestrijding uit tot absolute topprioriteit. Als ze die ambitie nog voor de verkiezingen wil waarmaken, dient het nu te gebeuren.
 
De Vlaamse regering bespreekt nu vrijdag de voortgang inzake armoedebestrijding bij de evaluatie van het voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2012. Een ideaal moment om de daad bij het woord te voegen. De voorbije jaren is hard gewerkt aan projecten, studies en plannen. Ook de prioriteiten werden samen met ons vastgelegd in 2011. Nu is het tijd om dit te vertalen naar concrete en structurele maatregelen voor alle vastgelegde prioriteiten. Wij zijn alvast verheugd dat minister Lieten vandaag al een Kinderarmoedefonds in het vooruitzicht stelt. Daarmee kunnen langlopende inspanningen van organisaties en lokale besturen op vlak van de strijd tegen kinderarmoede ondersteund en opgevolgd worden. Dit gaat een stuk verder dan tijdelijke projectsteun en is een echte wens van organisaties op het terrein. Zo kan er echt een verschil gemaakt worden.
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt verder de uitbreiding van het proefproject rond de Uitpas in Aalst en omliggende gemeenten. De Uitpas is een vrijetijdskaart voor iedereen, maar geeft vooral extra kansen aan mensen in armoede om deel te nemen aan culturele en recreatieve activiteiten. Dat helpt om mensen uit hun isolement te halen, hun sociaal netwerk uit te breiden en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook de strijd tegen vereenzaming maakt essentieel deel uit van de strijd tegen armoede. Het plan was om de Uitpas over heel Vlaanderen uit te rollen. Wij vragen dat er voldoende budget vrijgemaakt wordt om in minstens 2 andere regio’s van start te gaan.

Gezondheidszorg
 
De armoedemonitor toont ook aan dat meer mensen gezondheidszorgen uitstellen. De Vlaamse regering moet  daarom een structureel budget uittrekken om nieuwe wijkgezondheidscentra op te richten en de bestaande een duw in de rug te geven. Dit is één van de prioriteiten die de Vlaamse Regering zelf naar voor schuift binnen haar actieplan armoedebestrijding en die ook in het Regeerakkoord staat. Wijkgezondheidscentra bieden betaalbare, toegankelijke en integrale gezondheidszorg aan de brede bevolking en zeker ook aan mensen die financieel kwetsbaar zijn.
 
De Vlaamse regering moet dus een versnelling hoger schakelen. De voorbije begrotingscontrole was op dat vlak een gemiste kans. Tegelijk stellen we vast dat ook maatregelen genomen worden die armoede net in de hand werken. Het uitblijven van een automatische toekenning van de schooltoelage is daar een van. Naast de 3.000 ouders die hun toelage te laat aanvroegen, blijft ook een groep ouders die de toelage niet aanvraagt: uit onwetendheid of omwille van de complexe procedure. Een automatische toekenning moet daarom volgend schooljaar al komen en niet vanaf 2014-2015, zoals de regering het gepland heeft. Onze petitie-actie daarrond blijft nog doorlopen.

Werkwinkels sluiten
 
Bovendien moet de VDAB tientallen Werkwinkels sluiten als gevolg van besparingen van diezelfde Vlaamse regering. Dit maakt het net voor de meest kwetsbare mensen nog moeilijker om een job te vinden. Onbegrijpelijk voor een regering die armoedebestrijding als topprioriteit heeft.
Lees meer over "Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken"
Weg met Brusselse cultuurbon, leve de vrijetijdspas

Weg met Brusselse cultuurbon, leve de vrijetijdspas

19/03/2013
De Brusselse cultuurbon schiet zijn doel compleet voorbij. Dat blijkt uit een studie die door Brussels staatssecretaris Bruno De Lille is besteld. De cultuurbon blijkt vooral naar mensen te gaan die uit zichzelf al veel cultuuraanbod consumeren en daar ook het geld voor hebben. De bon zet ook de deur wagenwijd open voor misbruik omdat hij niet op naam is. Een goed alternatief zou een kansenpas zijn, een soort kortingskaart voor kansarmen.

De Lille erkent dat de cultuurbon zijn doel voorbij schiet en wil ze vervangen door een vrijetijdsbon die veel breder kan gebruikt worden, maar zich wel specifiek richt op kansarmen. Het Brussels Platform Armoede en het Netwerk tegen Armoede reageren positief op het voornemen van de staatsecretaris. Op zich is zo'n vrijetijdspas niet voldoende, benadrukken beide organisaties. Een goede omkadering en begeleiding van mensen, bijvoorbeeld via verenigingen waar armen het woord nemen, is minstens even belangrijk. De Brusselse verenigingen waar armen het woord nemen staan klaar om hierover in dialoog te gaan met de staatssecretaris.
Lees meer over "Weg met Brusselse cultuurbon, leve de vrijetijdspas"
Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren

Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren

21/01/2013
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois maakte deze week de laatste cijfers bekend van het Steunpunt vakantieparticipatie op hun jaarlijks forum. Trots kondigde hij een stijging van het aantal vakantiegangers aan van vijf procent, resulterend in een recordjaar met 104.931 deelnemers in 2012. Deze cijfers zijn allerminst een reden tot vieren voor het Netwerk tegen Armoede: het toont vooral aan dat steeds meer mensen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.  Een toeristisch aanbod aan sociaal tarief is een belangrijk vangnet voor deze mensen. Maar we beschouwen de cijfers van het Steunpunt dus als een zoveelste illustratie van de stijgende inkomensongelijkheid in ons land, en vragen aan alle bevoegde ministers om werk te maken van een structureel armoedebeleid.
Lees meer over "Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren"
Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

9/01/2013
Armoede blijft toenemen in ons land. In België leeft 15 % van de inwoners op of onder de armoedegrens. In Vlaanderen is dat ruim 1 op 10. De kinderarmoede is de laatste tien jaar verdubbeld. Vandaag wordt 1 op 12 Vlaamse kinderen in armoede geboren. Hallucinante cijfers voor een regio die nog altijd tot de rijkste ter wereld behoort. Hoe komt het dat de armoedebestrijding in Vlaanderen en België geen kentering teweeg brengt? De crisis? Die speelt zeker een rol, maar ook voor 2008 (toen de financiële crisis nog moest uitbreken) daalde de armoede niet. Armoedebestrijding is duidelijk nog veel te weinig een prioriteit bij de verschillende overheden in dit land. En net in crisistijd zou je verwachten dat de inspanningen opgevoerd worden.

Netwerk tegen Armoede doet in De Geus, het tijdschrift van het Oost-Vlaamse Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis, een krachtige oproep voor een doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding.
Lees meer over "Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok"
Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel

Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel

7/12/2012
Vandaag presenteerden een tiental verenigingen waar armen het woord nemen hun cultuurparticipatieprojecten aan een publiek van cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en welzijnspartners. Meteen ook het moment om de Prijs voor de Laagste Drempel uit te reiken aan Cultuurcentrum De Kollebloem in Puurs. Het zijn mensen in armoede uit de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede die de laureaat verkozen. De nadruk lag op samenwerking mét mensen in armoede.

Nog teveel cultuurprojecten worden van bovenaf gemaakt voor onze achterban. De Kollebloem krijgt lof voor structurele samenwerking met mensen in armoede op alle niveaus; er zijn  bijvoorbeeld heel wat acties om drempels te verlagen (rondleidingen, toelichting bij het programma door medewerkers van het CC, voorverkoop aan verlaagde prijzen..). Daarnaast loopt er in 2012-2013 een uitgebreide programmatie met armoede als rode draad. Het project ‘Om-armen’ bood bv voorstellingen met armoede als thema, een ontbijt, een fototentoonstelling.. En ten slotte wordt vooral de menselijke en hartelijke omgang van al het personeel geprezen, waardoor een samenwerking met een vereniging een plezier wordt.

Kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede

Verenigingen waar armen het woord nemen bieden vaak zelf laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten aan, maar zijn evengoed partners in sociaal-artistieke projecten, verstrekkers van advies of vorming, deelnemers aan het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.. Redenen te over om een toonmoment te organiseren voor een publiek van beleidsmakers en cultuuraanbieders. We deden dit samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie, partner in vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Meteen ook het moment om de kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede bloot te leggen …én te tonen dat het anders kan.

In 2013 staan we op de drempel van heel wat nieuwe lokale beleidsontwikkelingen, die ook voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bepalend zullen zijn. Er is het project van de UITpas, een proefproject dat nagaat of het mogelijk is om een Vlaamse UITpas uit te rollen vanaf 2014. Er zijn de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie waarin stadsdiensten, ocmw’s en sociale organisaties afspraken maken over het vrijetijdsparticipatiebeleid in hun stad, die vernieuwd moeten worden eind 2013. Er is de nieuwe strategische meerjarenplanning voor steden en gemeenten waarbij ook het vrijetijdsbeleid een plaats krijgt.

Bekijk hier de fotoreportage op onze Facebook-pagina.
Lees meer over "Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel"

Netwerk tegen Armoede wil meer toegankelijke cultuureducatie voor kinderen in armoede

6/07/2012
Cultuureducatie bereikt kinderen in armoede of hun ouders niet of nauwelijks. Dat bleek tijdens een verticaal armoedeoverleg tussen het Netwerk tegen Armoede en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (cultuur). Zij werkte samen met Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs) een conceptnota uit over het brede veld van cultuureducatie. De nota, ‘Groeien in cultuur’, schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader en een eerste actieplan over beide beleidsdomeinen heen.

De vier belangrijkste doelstellingen van dit actieplan zijn:
• Meer en betere cultuureducatie voor iedereen
• Culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken
• Een brede leef- en leeromgeving creëren
• Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden

Op 15 juni ging het Netwerk tegen Armoede over de nota in dialoog met het kabinet van minister Schauvliege. Ter voorbereiding werd de conceptnota grondig doorgenomen door enkele verenigingen die zelf actief zijn rond cultuur en kinderen in armoede.

Hun belangrijkste bedenkingen bij de nota waren de volgende:
• Zowel de term, het werkveld als het aanbod van cultuureducatie is voor mensen in armoede onbekend terrein.   Mensen in armoede zijn weinig tot niet op de hoogte van wat bestaat op vlak van kunsteducatie, publiekswerkingen, acties, organisaties. Ze komen met dit aanbod zelden tot nooit in contact. Dit is uiteraard een eerste noodzakelijk stap om geïnteresseerd te geraken of hun kinderen te laten deelnemen.
• In de nota worden enkel de acties opgesomd die vallen binnen cultuur en onderwijs. Een link met het domein welzijn wordt niet gelegd. Nochtans zijn er op dit moment al waardevolle samenwerkingen, ligt hier nog zeer veel potentieel en is dit de enige manier om kinderen in armoede te bereiken.
• Tot slot ontbreekt een aparte doelstelling of actieplan om kunst- en cultuureducatie werkelijk toegankelijk en waardevol te maken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. In contrast tot de doelstelling ‘het selecteren van artistieke toptalenten’, verwachten wij op z’n minst een duidelijke inspanning voor die groepen die momenteel niet van het aanbod genieten.

Vanuit de praktijkervaringen van 3 verenigingen waar armen het woord nemen (Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen Gent, Leren Ondernemen vzw in Leuven en Centrum Kauwenberg in Antwerpen), gaven wij concrete aanbevelingen mee, en vroegen wij het kabinet om:
• Meer aandacht te besteden aan communicatie, kennismakingsactiviteiten en samenwerkingsverbanden op maat van welzijnsorganisaties om het cultuureducatief aanbod bekender te maken bij gezinnen in armoede
• De nota ‘groeien in cultuur’ te herwerken met een focus op acties rond kunsteducatie en maatschappelijk kwetsbare kinderen
• In kaart te brengen welke samenwerkingsverbanden rond kunsteducatie en welzijn momenteel bestaan en wat de effecten hiervan zijn

Het kabinet beloofde om het Netwerk tegen Armoede te betrekken in de acties en om te overleggen op basis van de conceptnota ‘groeien in cultuur’ en in de vervolgnota rond cultuureducatie voor volwassenen die nog in de maak is, wél expliciet een link te leggen naar kansengroepen.

Meer info:
- Conceptnota groeien in cultuur: te downloaden via deze link: http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/downloads/conceptnota-groeien-in-cultuur.pdf
- Info en standpunten eerder verticaal armoede overleg mbt cultuurparticipatie: via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
- Praktijken rond kunst en kinderen in armoede: via carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil meer toegankelijke cultuureducatie voor kinderen in armoede"

Uitpas maakt cultuur, sport en jeugdactiviteiten toegankelijk voor mensen in armoede

4/06/2012
Vandaag wordt de UITpas gelanceerd voor inwoners van Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert. Een proefproject op initiatief van Cultuurnet Vlaanderen in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege. Het Vlaams Netwerk dacht mee na over de uitwerking van de UITpas.

De UITpas is een vrijetijdspas voor elke inwoner van de 4 gemeenten, waarmee op dit moment de grootste lokale cultuur- en vrijetijdsaanbieders en meer dan 200 organisaties en verenigingen hun vrijetijdsaanbod extra aantrekkelijk maken. Met kortingen, kadootjes, een spaarpuntensysteem, informatie en communicatie op maat.. wordt de bevolking warm gemaakt voor meer cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten.

De UITpas werd ontwikkeld op basis van de Aalsterse kansenpas, een pas die het voor mensen in armoede al mogelijk maakte om aan haalbare prijzen deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Dat de UITpas er nu voor iedereen is, is een extra troef, omdat mensen in armoede hiermee niet meer in de kijker lopen als 'arm', maar wél kunnen genieten van het algemene vrijetijdsaanbod zonder uitsluiting. De 1500 houders van een kansenpas waren trouwens de eersten die hun officiële UITpas in handen kregen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is niet alleen de financiële korting, maar ook de weg die mensen in armoede moeten afleggen om te komen tot vrijetijdsparticipatie. Het is erg belangrijk dat zij uit hun isolement worden gehaald, onder gelijken kunnen zijn, zelfvertrouwen krijgen, in groep kunnen ontdekken wat het vrijetijdsaanbod is en de drempelvrees overwinnen. In Aalst wordt hier al jaren sterk in geïnvesteerd, onder andere door het ocmw, de stad en de vierdew ereldwerking Mensen voor Mensen, één van de verenigingen waar armen het woord nemen.

De UITpas is een uniek samenwerkingsverband tussen verschillende overheden, Cultuurnet Vlaanderen en sociale organisaties. Bovendien is het een samenwerkingsverband tussen 4 gemeenten. De bedoeling is dat het aanbod van deze 4 gemeenten voor alle inwoners aan dezelfde voorwaarden toegankelijk is.
Eind 2013 wordt uitgezocht of de UITpas van regio Aalst kan uitgroeien tot een algemene Vlaamse vrijetijdspas voor alle Vlaamse gemeenten.

Momenteel is het zo dat bijna elke gemeente een eigen systeem heeft van kortingen, cheques of bonnen, tegemoetkomingen, gratis tickets, activiteitenkalenders... voor mensen in armoede heeft, en daar bovenop komen dan nog eens de kortingen van mutualiteiten, voor -26 jarigen of 60-plussers, lerarenkaarten, cjp.. enzovoort. Gebruikers zien door het bos de bomen niet meer, de criteria en de grootte van de kortingen zijn overal verschillend. Voor mensen in armoede is het onbegonnen werk om ook dat nog allemaal te gaan uitzoeken, en vaak is het resultaat dat ze dan maar helemaal niet participeren aan het grote aanbod cultuur, sport en jeugdwerk. Een jammere zaak, zeker als we zien wat de effecten op mensen en gezinnen in armoede zijn die dit aanbod wél ontdekt hebben.

Een algemeen, welbekend en eenduidig kortingssysteem voor vrije tijd is reeds een jarenlange vraag van het Vlaams Netwerk. Het project UITpas werd hierdoor opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Als één van de slechts 2 doelstellingen van dit plan die op dit moment effectief operationeel zijn, kijken we dan ook reikhalzend uit naar de resultaten.

Het idee achter de UITpas is niet dat met een kortingssysteem alle participatiedrempels zo maar zullen wegvallen, maar dat Vlaanderen een helder, aantrekkelijk en eenvoudig instrument biedt aan steden en gemeenten om het lokale vrijetijdsaanbod te promoten én om de dialoog met mensen in armoede aan te gaan en te investeren in toeleiding en toegankelijkheid.
Lees meer over "Uitpas maakt cultuur, sport en jeugdactiviteiten toegankelijk voor mensen in armoede"

Mensen in armoede op de planken in het Meetjesland

4/06/2012
In Wijkcentrum De Kring, een vereniging waar armen het woord nemen in Eeklo, maken De Straatmussen al tien jaar amateurtheater. Net zoals elke theatergroep komen ze samen, repeteren ze aan een stuk en voeren dit aan het einde van hun traject enkele keren op voor publiek. Net zoals elke theatergroep, maar toch een beetje anders.
OPENDOEK, de koepel van amateurtheater in Vlaanderen, werkt nu samen met De Kring om ook elders in het Meetjesland mensen in armoede op de planken te krijgen, met name in Aalter, Maldegem en Evergem. Daar wordt telkens een nieuwe theatergroep opgericht, terwijl in Eeklo de Straatmussen bijkomende ondersteuning krijgen. Binnen de methodiek nemen de deelnemers zelf de beslissingen om tot een toneelstuk of een toonmoment te komen. OPENDOEK en De Kring verkleinen met dit project de kloof tussen amateurtheater en mensen in armoede.

Meer info vind je hier.
Lees meer over "Mensen in armoede op de planken in het Meetjesland"

Vlaams Netwerk op hoorzitting sociaal-artistiek werk

8/04/2011
Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, was op donderdag 7 maart te gast op een hoorzitting over sociaal-artistiek werk voor de commissie cultuur binnen het Vlaams Parlement. Het Vlaams Netwerk lichtte haar visie toe over het belang van sociaal-artistiek werk binnen armoedebestrijding en emancipatorisch werken. Het Vlaams Netwerk stelt dat de huidige beoordeling van werkingen en projecten te zeer de nadruk legt op de artistieke resultaten en te weinig op het blijvend maatschappelijk engagement voor de doelgroep. Laagdrempelige, participatieve basiswerkingen die sociaal-artistiek werk inschakelen in hun missie, worden op die manier weggedrukt uit het Kunstendecreet.

Het Vlaams Netwerk pleit voor een herbronning van sociaal-artistiek werk op maatschappelijke doelstellingen en armoedebestrijding, door een genuanceerdere beoordeling door de commissies, maar ook door ruimte te maken voor doelgroepgerichte basiswerkingen die binnen hun werking een sociaal-artistiek project of werking willen uitbouwen.
Meer informatie hierover bij carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be.
Onze volledige nota bij de hoorzitting vindt u in bijlage, en binnenkort als verslag op de website van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Vlaams Netwerk op hoorzitting sociaal-artistiek werk"

Het Vlaams Netwerk evalueert het participatiedecreet

1/04/2011
In opdracht van Minister van cultuur Joke Schauvliege, wordt op dit moment de evaluatie van het participatiedecreet afgerond door de administratie cultuur. De evaluatie van de onderdelen mbt sport en jeugd zullen nog even op zich laten wachten. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, boog zich vanuit de praktijk van de verenigingen alvast over drie belangrijke hoofdstukken van het decreet.
Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoecde (artikel 22), participatieprojecten (artikel 19) en de verschillende financiële kortingssystemen voor mensen in armoede (artikel 3, 10 en 22) werden onder de loep genomen. Het participatiedecreet is een belangrijk instrument om een zowel duurzaam als experimenteel vrijetijdsparticipatiebeleid te voeren voor en met mensen in armoede. We vragen wel dat álle binnen het participatiedecreet gesubsidieerde organisaties een actief beleid voeren voor kansengroepen en mensen in armoede.
De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie garanderen een lokaal vrijetijdsparticipatiebeleid voor mensen in armoede. Een gevaar hier is de kwaliteit van de participatie van mensen in armoede, en de wildgroei aan lokale kortingssystemen die per stad en gemeente ontstaan. Een algemene Vlaamse vrijetijdskaart blijft voor het Vlaams Netwerk het uiteindelijk kader voor deze lokale initiatieven. Zowel de proeftuinen als de participatieprojecten bieden de mogelijkheid om op vernieuwende wijze methodieken en projecten op te starten die de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bevorderen. Een waardevolle mogelijkheid, maar er moet ook werk gemaakt worden van de verduurzaming van deze waardevolle projecten. Hiervoor biedt het participatiedecreet momenteel te weinig ankerpunten naar de sectorale decreten. Wat de financiële kortingssystemen voor vrijetijdsparticipatie betreft; er zijn nog te veel parallelle en verschillende systemen, we pleiten voor een verdere uitvoering v an het project van de Vlaamse vrijetijdskaart.
Hier vind je de volledige nota.
Lees meer over "Het Vlaams Netwerk evalueert het participatiedecreet"

Wie heeft nood aan een kansenpas of vrijetijdskaart?

15/12/2009
Wie heeft nood aan een kansenpas of vrijetijdskaart? Hoe bepaal je de doelgroep samen met het lokaal bestuur? Lees hier het advies van de overleggroep cultuur.
Lees meer over "Wie heeft nood aan een kansenpas of vrijetijdskaart?"

Nota sociale vrijetijdskaart

12/06/2009
Jouw gemeente werkt aan een kansenpas of vrijetijdskaart. Hoe zorg je ervoor dat deze kaart ook een rechtvaardig en sociaal systeem vormt voor mensen in armoede? Lees hier onze nota.
Lees meer over "Nota sociale vrijetijdskaart"

Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009

1/01/2009
Volgende punten werden meegegeven met het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 2009:

- De invoering van een algemene vrijetijdskaart
- het invoeren van een algemene vrijetijdskaart in Vlaanderen tijdens de volgende legislatuur

De ondersteuning van de toeleiding naar cultuur, sport en vrije tijd 
- investeren in kwalitatieve toeleidingsinitiatieven met ruimte voor samenwerking van sociale en vrijetijdsorganisaties

Ruimte voor laagdrempelige en duurzame sociaal-artistieke projecten
- ruimte voor laagdrempelige en duurzame sociaal-artistieke initiatieven van de mensen in armoede zelf

Het meer toegankelijk maken van sport
- er wordt een plan van aanpak inzake het verbeteren van de toegankelijkheid van het bestaande sportaanbod uitgewerkt en uitgevoerd
- bij het ter beschikking stellen van middelen voor sportinfrastructuur moeten bijkomende garanties geëist worden zodat de toegankelijkheid van nieuwe en gerenoveerde sportinfrastructuur voor iedereen gegarandeerd wordt en blijft.

Een grondige evaluatie en eventuele bijsturing van het participatiedecreet
- een grondige evaluatie van het participatiedecreet met betrokkenheid van doelgroeporganisaties. Indien nodig worden de nodige bijsturingen gedaan

Een gedeelde visie op vakantieparticipatie
- een gedeelde visie op vakantieparticipatie door middel van een overleg tussen alle betrokken organisaties en bestuursniveaus

lees de volledige tekst hier.
Lees meer over "Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009"