Nieuws

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

24/04/2017
Acht Kempense gemeenten engageren zich om de komende jaren nog sterker in te zetten op armoedebestrijding. Ze doen dat onder impuls van Spaak, het samenwerkingsverband tussen de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord nemen: Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol, De Fakkel in Herentals en T'ANtWOORD in Turnhout. Die hadden de gemeenten in novenber tijdens een debat opgeroepen om hierrond een gemeenschappelijke intentieverklaring te tekenen.

Vandaag gebeurde dat formeel. In de verklaring engageren de gemeenten zich onder meer om werk te maken van meer en betere sociale en betaalbare huisvesting, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en loketfuncties die mensen stimuleren om hulp te zoeken en hun rechten waar te maken. De burgemeesters en/of Ocmw-voorzitters van Herentals, Mol, Turnhout en Geel kwamen hun engagement toelichten. Ondertussen hebben ook Dessel,Vorselaar, Olen en Hoogstraten zich hierbij aangesloten. De vier verenigingen binnen Spaak rekenen erop dat dit inspirerend werkt voor nog meer Kempense gemeenten en zullen dit op de voet volgen.

"Bij alle besturen zijn er acties die betrekking hebben op de bestrijding van kinderarmoede", stelt Marthe Rombouts van T'ANtWOORD vast. "We blijven hierbij echter benadrukken dat kinderarmoede op zich niet bestaat. Kinderen groeien op in een gezin. Een integrale aanpak hierbij is belangrijk en daarom vragen wij aan de verschillende lokale besturen om kinderarmoede vanuit dit perpectief te bestrijden."

"Ziek maakt arm en arm maakt ziek, het is een realiteit die we binnen de verenigingen maar al te goed vanuit de praktijk kennen.", zegt Petra Beyens van Ons Huis. "3 van de 4 gemeenten hebben ook op vlak van gezondheid acties uitgewerkt. Dat stemt ons positief, zeker omdat gezondheid het centrale thema is van het Netwerk tegen Armoede in het kader van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede."

"De lokale besturen willen de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren op vlak van wonen aanpakken", stelt Patricia Janssen van Al-arm vast. "Wonen is een basisbehoefte en een betaalbare, kwaliteitsvolle woning maakt een groot verschil in het leven van mensen in armoede."

"Armoede in de Kempen stijgt", benadrukt Denise Verhaert van De Fakkel. "Ondanks de geleverde inspanningen wordt de groep van mensen die het moeilijk hebben steeds groter. We hopen dat deze acties een verschil zullen maken. Wij blijven het van dichtbij opvolgen, want armoede is en blijft een schande in onze maatschappij."
Lees meer over "Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding"
Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

4/04/2017
Bij de tussentijdse rapportage over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bracht de Vlaamse overheid de Armoedemonitor 2017 naar buiten. De cijfers tonen aan dat er geen verbetering is wat armoede betreft. Nochtans heeft Vlaanderen voor 2020 stevige ambities naar voor geschoven, niet in het minst de halvering van het aantal kinderen in armoede. Voor juli moet coördinerend minister Homans een evaluatie en bijsturing van dit VAPA aan de Vlaamse Regering voorleggen. Het Netwerk tegen Armoede zet de komende weken volop in om vanuit de dialoog met mensen in armoede tot aanpassingen te komen. Er is nood aan een grondige bijsturing van het plan en aan de nodige budgetten om de ambities waar te maken. De bijsturing zal nodig zijn op verschillende domeinen.
 
In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten voor sociale woningen en bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte groep huurders. Ondertussen blijven de betaalbaarheidsproblemen bij die groep toenemen. Er is dringend nood aan een herverdeling van het woonbudget, dat nu voornamelijk eigenaars bereikt.

In sociale correcties:
Decenniumdoelen berekende dat mensen uit de laagste inkomensgroepen gemiddeld minstens 50 euro per maand meer bijdragen sinds de start van de Vlaamse en Federale regering. Deze gezinnen hadden het voordien al heel moeilijk. De regering heeft altijd vooropgesteld dat er sociale correcties  voorzien werden bij besparingsmaatregelen. Het Netwerk tegen Armoede roept op om hier eindelijk werk van te maken zodat de balans omgedraaid wordt, dat er geïnvesteerd wordt in de laagste inkomensgroepen, dat deze mensen er op het einde van de maand op vooruitgaan. De plannen van de Vlaamse regering om de energiefactuur naar beneden te halen bieden een kans om prioritair de meest kwetsbaren een sociale correctie toe te kennen.
 
In de kinderbijslag:
De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van de belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering alsnog de kans aangrijpt om alternatieve scenario’s (een lager standaardbedrag en meer budget voor gezinnen die het nodig hebben) te onderzoeken en in werking te zetten.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen"
Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede

Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede

23/03/2017
Op de Ronde van Vlaanderen van VVSG voor lokale mandatarissen verzorgde het Netwerk tegen Armoede samen met VVSG de workshop over de lokale aanpak van kinderarmoede. Meer dan 150 mandatarissen uit heel Vlaanderen kozen de voorbije weken voor deze sessie. 

Bekijk hier de presentatie.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede"
Jeugdwerk strijdt tegen armoede

Jeugdwerk strijdt tegen armoede

16/02/2017
De Ambrassade onderzocht met het project ‘Oog voor armoede’ hoe jeugdwerk een rol kan opnemen in armoedebestrijding. In een dialoogtraject met onder andere de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede,  werd gezocht naar manieren om als jeugdwerk radicaal de kaart van álle jongeren te trekken. Ze pleiten voor jeugdwerk dat luistert naar kinderen, hun signalen doorgeeft, hun stem versterkt, verder kijkt dan enkel een spelaanbod..
Een manier van werken die binnen het Netwerk tegen Armoede actief wordt toegepast en uitgedragen. 

Lees het artikel op sociaal.net
Lees meer over "Jeugdwerk strijdt tegen armoede"
Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

9/02/2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen houdt in zijn boek 'Spelen in zwarte sneeuw' een krachtig pleidooi voor een doorgedreven strijd tegen kinderarmoede en dus tegen armoede in het algemeen. De twee kun je immers niet los zien van elkaar. Het Netwerk tegen Armoede gaf mee input voor het boek. De kinderrechtencommissaris pleit daarom onder meer voor meer investeringen in sociale woningbouw, een uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs en een meer herverdelende kinderbijslag. Allemaal broodnodige maatregelen die (kinder)armoede echt kunnen terugdringen en waar het Netwerk tegen Armoede al langer voor pleit. Kinderarmoede is niet de schuld van de kinderen, maar ook niet van de ouders. Armoede is een schending van grondrechten en vanuit dat perspectief moet je ze ook proberen tegengaan. Vanuit de rechten van mensen, en niet vanuit een schuldmodel.

Tijdens de voorstelling van het boek in het Vlaams Parlement gaf Cindy Van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op in Antwerpen, aan hoen we armoede kunnen bestrijden door te luisteren naar de kennis en de ervaring van kinderen en jongeren die erin opgroeien. Cindy heeft zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent om in armoede op te groeien, tegen muren te botsen en elke dag te moeten vechten om je rechten toegekend te krijgen.

Bestel het boek hier
Lees meer over "Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede""
Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

3/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede schreef samen met Pleegzorg Vlaanderen en Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen een gemeenschappelijke brief aan de minister van Welzijn rond het afschaffen van de forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen bij perspectiefbiedende pleegzorg. Om de band tussen ouders en kinderen te versterken  is het behoud van deze kinderbijslag belangrijk. Uiteraard is dit slechts één van de belangrijke elementen uit de conceptnota van het groeipakket van de Vlaamse regering.  De vernieuwde kinderbijslag toont te weinig ambitie als instrument in het verminderen van de kinderarmoede en een degelijke armoedetoets met alternatieve pistes kan hier een verschil maken.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen"
Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

23/01/2017
Sinds enige tijd wint pleegzorg als de beste manier van uithuisplaatsing terrein in het wetgevende kader. Dat zien we in hoe pleegzorg wordt benaderd in de Vlaamse wetgeving rond Integrale Jeugdhulp en de uitbouw van de Pleegzorginitiatieven. Dat zien we in de voorstellen rond de kinderbijslag ( waarin pleegouders bovenop de reguliere kinderbijslag het stuk zouden krijgen dat nu nog voor de natuurlijke ouders bestemd is) en dat zien we ook in het federale wetsvoorstel rond rechten van pleegouders en natuurlijke ouders. In de praktijk stellen we bovendien vast dat het aantal uithuisplaatsingen toeneemt, terwijl dit voor het Netwerk tegen Armoede de allerlaatste optie zou moeten zijn, nadat alle mogelijkheden op vlak van preventie uitgeput zijn.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg"
Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

21/01/2017
De hervormde kinderbijslag, zoals op tafel gelegd door de Vlaamse regering (met een relatief hoog basisbedrag van €160 gekoppeld aan sociale toeslagen), kan de kinderarmoede licht terugdringen. Dat moet blijken uit berekeningen van de KU Leuven in het kader van de armoedetoets op de hervormingsplannen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit niet het einde van het verhaal, er is nog veel werk aan de armoedetoets. Een daling na 2019 van de kinderarmoede bij dan bestaande gezinnen met kinderen van 8,6% naar 8,1% (0.5 procentpunt) en bij nieuwe gezinnen van 8,6% naar 7,7%  (0.9 procentpunt) is maar een beperkte impact, zeker in verhouding tot de grote ambitie die de Vlaamse regering toonde bij haar aantreden: een halvering van de kinderarmoede tegen 2020. En zeker in verhouding tot het gigantische budget voor de kinderbijslag: 3,5 miljard (budget zonder de schooltoelage). Het effect op de kinderarmoede blijft beperkt tot een cijfer na de komma. De ambitie kan en moet hoger liggen.
 
Daarom blijft het Netwerk tegen Armoede pleiten voor een meer herverdelende kinderbijslag in het verdere overleg rond de armoedetoets. Wij vragen dat ook alternatieve modellen berekend worden, bijvoorbeeld met een lager basisbedrag en hogere sociale toeslagen. Wij maken ons sterk dat de kinderarmoede daarmee veel sterker kan teruggedrongen worden.
 
Volgens onze eigen ramingen blijft er voor een aantal groepen grote onduidelijkheid over welk effect de hervorming zal hebben, ook nu duidelijk is wat de Vlaamse regering plant rond de versterkte schooltoelagen. Niet alle scenario’s zijn in detail berekend.
Zeker is dat ook de kwetsbare gezinnen die in het huidige systeem al een sociale toeslag krijgen koopkracht verliezen door de twee indexsprongen, geld dat mee zou moeten dienen om het nieuwe systeem te financieren.

Werkende armen
 
De berekende daling bij bestaande gezinnen lijkt grotendeels te wijten aan het feit dat ook werkende armen, mensen die pas werkloos werden en vooral zelfstandigen met een laag inkomen van bij de start van het nieuwe stelsel een sociale toeslag zullen kunnen krijgen. Voor de gezinnen in armoede in die groep –zeker bij de zelfstandigen is niet altijd duidelijk of ze dat ook zijn- valt dit absoluut toe te juichen.  Bij gezinnen met kinderen geboren na 2019 zijn het vooral de een-kindgezinnen en deels ook de twee-kindgezinnen die er op vooruitgaan. Daar zijn ook kwetsbare gezinnen bij en ook voor hen is de hervorming een goede zaak.
 
Maar het ziet er naar uit dat er bij andere arme gezinnen ook verliezers zijn én dat het ook daar over véél gezinnen gaat.
 
Zo doet de hervorming niets extra voor bestaande eenoudergezinnen met een laag inkomen. Sommige onder hen zullen zelfs hun recht op sociale toeslagen en schooltoelage verliezen omdat ze net boven de gebruikte inkomensgrens vallen. Bijzonder pijnlijk als je weet dat 1 op 3 (35.7%) van deze gezinnen momenteel in armoede leeft. Bij de gezinnen met kinderen geboren na 2019 is dan weer duidelijk dat ook grote gezinnen in armoede minder kinderbijslag zullen ontvangen dan mocht het oude systeem blijven bestaan. Dat effect speelt voor gezinnen met iets oudere kinderen al vanaf 3 kinderen en versterkt naarmate het gezin groter wordt en de kinderen groeien.  Opvallend is ook dat het nieuwe systeem bijzonder nadelig uitvalt voor toekomstige gezinnen waar een van de ouders arbeidsongeschikt zal zijn. Vandaag is dat een niet onbelangrijke en bijzonder kwetsbare groep, die ook elders in de sociale zekerheid een slechte bescherming geniet. Voor bestaande gezinnen waar er nog kinderen bij komen na 2019, de zogenaamde ‘mix’gezinnen, is het helemaal onduidelijk of ze bij de hervorming winnen. Alvast gezinnen waar er maar 1 kind is vóór 1 januari 2019 verliezen tegenover het huidige systeem.  
 
Maar er is meer.
 
Deze berekeningen kloppen maar als alle gezinnen na de hervorming ook écht de hele kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. En vooral daar dreigen nu bijkomende problemen.

Non take-up
 
In het huidige systeem zijn sociale toeslagen gekoppeld aan het sociale statuut. Het maakt van de huidige kinderbijslag een performant systeem met een zeer lage non take-up. In het nieuwe systeem wordt met inkomensgrenzen gewerkt.
Het grote nadeel daarvan is dat de administratieve last veel meer bij (kwetsbare) gezinnen komt te liggen. Zeker bij kwetsbare gezinnen wijzigen zowel de inkomenssituatie als de gezinssamenstelling zeer veel. Om sociale toeslagen en schooltoelagen te kunnen krijgen dreigen zij in de toekomst veel meer dan vandaag het geval is zelf hun inkomen te moeten bewijzen.
 
Reken daarbij het feit dat sommige gezinnen in de toekomst iets meer schooltoelage zullen ontvangen, maar minder maandelijkse kinderbijslag en dat die schooltoelage voorwaardelijker wordt dan vandaag; dat er nu ook problemen dreigen bij verhuis van Brussel of Wallonnië naar Vlaanderen, of bij co-ouderschap met beide ouders in een ander gewest, omdat daar andere voorwaarden zullen gelden; dat bij scheiding anders dan vroeger een deel van de onderhoudsgelden en het inkomen van de nieuwe partner mee zal bekeken worden om uit te maken of er nog sociale toeslagen en schooltoelagen kunnen worden toegekend, dat in ‘mix’gezinnen een deel van de kinderen volgens het oude systeem wordt uitbetaald (met ook daar soms te leveren bewijs van recent inkomen) en een ander deel volgens het nieuwe systeem...

Niet alleen via kinderbijslag
 
Minister Vandeurzen wees erop dat de strijd tegen kinderarmoede niet alleen via de kinderbijslag kan gevoerd worden. Dat klopt, maar helaas zien we ook op andere terreinen weinig beweging. De woonnood voor arme gezinnen neemt dag na dag toe, maar de hervorming van de woonbonus bleek niet meer dan een besparing. De vrijgekomen middelen zijn niet geherinvesteerd in de sociale en private huurmarkt. De prijs van gas en elektriciteit steeg aanzienlijk en de beloofde sociale correcties bleven vooralsnog uit. Op het ogenblik dat de factuur voor gezinnen in armoede oploopt door allerlei besparingen, dat ook de federale regering op zich laat wachten met haar belofte om de laagste uitkeringen in sociale zekerheid en bijstand op te trekken tot de armoedegrens, laat de Vlaamse regering na om haar belangrijkste hefbomen tegen financiële armoede –haar woon- en energiebeleid en nu ook de kinderbijslag- écht in te zetten voor armoedebestrijding.
 
Wij roepen de Vlaamse regering daarom op om dringend meer ambitie aan de dag te leggen in de strijd tegen (kinder)armoede. Minister van Armoedebestrijding Homans stelde vorig jaar zelfs nog dat de halvering van de kinderarmoede al tegen het einde van deze bestuursperiode, in 2019, een feit zou zijn. De realiteit is dat de kinderarmoede jaar na jaar blijft stijgen. De regering moet dus dringend enkele versnellingen hoger schakelen.

Herbekijk het debat met minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Lees ons standpunt.
 
Lees meer over "Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede"
Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'

Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'

12/12/2016
Op maandag 12 december kwam Elke Sleurs, federaal staatssecretaris voor armoedebestrijding, de inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede' openen. De dag werd georganiseerd door BAPN, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding waar Netwerk tegen Armoede deel van uit maakt. Onder meer de schoolpoortwerking van Vrienden van het Huizeke uit Brussel en de BébéBus uit de provincie Namen werden voorgesteld. Vanuit deze voorbeelden zochten we samen met mensen in armoede naar succesfactoren en aanbevelingen in de strijd tegen kinderarmoede. Deze worden aan staatssecretaris Sleurs doorgegeven met het oog op de opmaak van het Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan.
Lees meer over "Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'"
Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

3/11/2016
Wijland, de gezinswerking van de RuimteVaart, is genomineerd voor de Cera-Prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017! Wijland is de nieuwe gezinswerking van de RuimteVaart, een Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede.

In Wijland komen ouders en kinderen op de basisschoolleeftijd samen om nieuwe dingen te ontdekken, samen te spelen, met elkaar te praten en de onderlinge band te versterken. Bouwen aan de brug tussen kinderen en hun ouders of hun gezin (het eerste levensdomein) staat bij deze gezinswerking centraal. Van daaruit worden bruggen gebouwd naar de andere levensdomeinen.
 
Wijland is ontstaan vanuit de zoektocht naar hoe we ouders dichter bij de speelactiviteiten van kinderen kunnen brengen. De kinderen van Wijland verwoorden het gemis aan ontspanning en leuke vrije tijd doorbrengen met het gezin. Zij willen net als andere kinderen op vakantie gaan, samen iets doen in het weekend, … . Door een gebrek aan fysieke en financiële ruimte, een gebrek aan sociale netwerken en een hoofd vol zorgen, lukt het voor veel gezinnen niet om rustig en aandachtig samen te spelen of samen een uitstap te doen. Samen met ouders en kinderen ontwikkelde de RuimteVaart een nieuwe werking die ruimte en ondersteuning biedt om activiteiten voor elk gezin mogelijk te maken.
 
“Het allerleukste aan het gezinskamp vond ik dat wij met ons eigen gezin samen in één tent mochten slapen. Het was net alsof we op vakantie waren met ons gezin. Ik had dat nog nooit gedaan.”
 
Omdat de Ruimtevaart de doelgroep veranderde van kinderen naar hele gezinnen, , herschoolden ook de jongerenwerkers zich tot gezinswerkers.
De jury prijst de werking omwille van haar intergenerationele en integrale werking. Het is een unieke werking die niet vaak voorkomt binnen het jeugdwelzijnswerk door een opvallende focus. Wijland vraagt namelijk aandacht voor iets wat voor velen vanzelfsprekend lijkt, zoals samen met je ouders op vakantie gaan, maar wat voor vele kinderen geen optie is. Wijland vraagt ook voor deze kinderen en jongeren de nodige aandacht.

Over de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk
Met de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk vragen Cera en Uit De Marge aandacht voor de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke rol spelen zowel bij het signaleren van risico’s als bij de uitwerking van oplossingen.

Bekijk het filmpje.

Lees meer over "Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk"
Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

20/10/2016
Onderzoek bevestigt wat het Netwerk tegen Armoede al signaleerde voor aanvang van het nieuwe decreet voorschoolse kinderopvang. Het idee ‘bestelde opvangdagen moet je betalen’ zorgt voor heel wat struikelblokken bij ouders, zeker ook bij ouders in armoede.  Als men kinderopvang ook voor gezinnen in armoede meer toegankelijk wil maken, is er nood aan bijsturing.  Het Netwerk denkt mee na over voorstellen en vindt onder andere dat men maximum het persoonlijk IKT-tarief mag aanrekenen als de korf met respijtdagen leeg is. 
 
Ook buiten het bijsturen van ‘bestellen is betalen’ zijn er mogelijkheden om kinderopvang meer toegankelijk te maken.  Denken we bijvoorbeeld maar aan onze vraag om – voor mensen met een inkomen onder de armoedegrens - automatisch het sociaal tarief toe te passen. 
Lees meer over "Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing"
Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

4/10/2016
De jaarlijkse Armoedebarometer van de Decenniumdoelen, waarbij Netwerk tegen Armoede een van de partners is samen met andere sociale bewegingen, kleurt opnieuw donkerrood. In onze campagne Investeren in wonen trokken wij eerder al aan de alarmbel over de toenemende wooncrisis in Vlaanderen. De cijfers van de Armoedebarometer bevestigen die alarmerende situatie. Volgens de meest recente cijfers staat met 120.500 een recordaantal Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Verder heeft 26 % van de huurders problemen om de (sterk stijgende) woonlasten te betalen. Bij de eigenaars is dat amper 2 %.  Daarmee is de kloof tussen huurders en eigenaars op 9 jaar tijd met 6 procentpunt gestegen tot 24 procentpunt. De energiefactuur weegt steeds zwaarder door in het gezinsbudget. Zelfs in 2014, toen de energieprijzen naar hun bodemprijs gezakt waren, hadden gezinnen problemen om de factuur te betalen. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van allerhande taksen die de Vlaamse en federale regering ingevoerd hebben, van de verhoogde btw over de Turteltaks tot de vennootschapsbelasting voor energie-intercommunales. Het doet vrezen dat de cijfers van mensen in woonnood de komende jaren alleen maar verder de hoogte in schieten.

Opvallend ook is de sterk stijgende kinderarmoede. Die is gestegen tot 11,4 %. In 2009 bedroeg die nog 8 %. Deze Vlaamse regering had nochtans de ambitie om het cijfer tegen het einde van haar bestuursperiode (2019) te halveren tot 4 %. Daar zit ze dus mijlenver van verwijderd. Een halvering is verder weg dan ooit. In plaats daarvan blijft het aantal kinderen in armoede pijlsnel groeien.

Conclusie? (Meer) Investeren in wonen is dringend nodig. Meer sociale woningbouw, sterkere sociale verhuurkantoren, beter toegankelijke huursubsidies en een versterking van de private huurmarkt zullen niet alleen de wooncrisis bestrijden, maar even goed de kinderarmoede. Kinderen die opgroeien in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, zullen minder gezondheidsproblemen kennen en beter presteren op school.

Bekijk onze campagneblog Investeren in wonen.

Bekijk het overzicht van de Armoedebarometer.

Beluister het interview met Frederic Vanhauwaert in De Ochtend op Radio 1
Lees meer over "Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe"
Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

26/09/2016
In een ironische speech geeft een lookalike van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de fouten toe van zijn regering. De privatiseringen in de zorgsector, het gebrek aan investeringen in sociale woningbouw, het komt allemaal aan bod in deze bitterzoete persiflage.

Bekijk de speech.
Lees meer over "Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring"
Jordy

Jordy

5/09/2016
Net als Jordy zijn er velen, zeer velen in onze verenigingen.
Net als Jordy werden ze lange tijd geconfronteerd met jeugdhulp, al dan niet opgelegd aan kind of ouders, al dan niet gevraagd door kind of ouders.
Net als Jordy zijn er velen die op 18 jaar instellings- en hulpverleningsmoe zijn, die niet meer zitten te wachten op controle en nog meer opgelegde hulp.
Niet als Jordy, kunnen zij terecht in een vereniging, in een jongerenwerking, waar men onvoorwaardelijk, niet verplicht en vol vertrouwen kan komen , samen met anderen en waar men van daaruit stappen kan zetten in de wereld op zijn of haar maat.
Onderschat niet het belang van deze plekken ( luister naar de reportage over onze Antwerpse jongerenwerking Betonne Jeugd in Bonus op Radio 1).

Lees hier onze armoedetoets over wat Integrale Jeugdhulp kan doen.
Lees meer over "Jordy"
Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

6/06/2016
Op 6 mei namen 134 deelnemers deel aan het live gedeelte van het burgerkabinet Jeugd, een initiatief van Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. De eindaanbevelingen zijn nu bekend gemaakt. Het Netwerk tegen Armoede vaardigde 7 personen af vanuit haar jongerenwerkingen. Zij konden putten uit het beleidsparticipatietraject met jongeren in armoede, dat al enkele jaren loopt over verschillende thema’s.

De deelnemende jongeren in armoede waren goed voorbereid en dat was ook nodig, want een volledige dag vergaderen in het Vlaams parlement op een zonovergoten vrijdag was nu niet meteen het meest laagdrempelige concept voor jongeren die minder mondig of belezen zijn.

Ook op andere vlakken vonden we het Burgerkabinet Jeugd een minder geslaagde editie dan haar culturele voorganger.
Ten eerste werd het thema diversiteit al bij voorbaat ingevuld vanuit de doelstelling inclusie en ontmoeting, wat zowel in de moderatie van de tafels als de uitwerking van de aanbevelingen te merken was. Het Netwerk tegen Armoede pleit al jaren voor de erkenning van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede, maar dit leek een taboe dat zelfs niet mocht worden uitgesproken zonder er in één zin voorwaarden als ‘samenwerking, ontmoeting en integratie’ aan te koppelen. We zijn uiteraard niet tegen samenwerking, maar jongeren in armoede moeten in de eerste plaats een plek krijgen waar ze zichzelf mogen zijn. Vragen naar diversiteit zonder eerst uit te gaan van gelijke rechten, blijft een onrecht.

Ten tweede blijven de aanbevelingen vaag en op de vlakte, wat enigszins begrijpelijk is als met willekeurige vrijwilligers een gesprek wordt aangevat in een halve dag, waar de jeugd(welzijns)sector zelf ondertussen al jaren expertise over heeft. We verwijzen dan ook graag naar de visienota over diversiteit van de Ambrassade, waar vanuit expertise en praktijk heel degelijke aanbevelingen worden gedaan inzake jeugdwerk voor iedereen. We hopen dat de Minister minstens even veel waarde hecht aan deze uitgewerkte adviezen en aan gesprekken met jongeren in armoede zelf, dan aan de eerder vrijblijvende adviezen van het burgerkabinet.
 
Bekijk hier de onderwerpen die de jongeren zelf belangrijk vonden om aan te brengen in het burgerkabinet.
 
Aanbevelingen Burgerkabinet jeugd: 16 concrete ideeën
Eindrapport Burgerkabinet jeugd:  link
Lees meer over "Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

3/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden op de aankondiging dat er een armoedetoets komt op de conceptnota kinderbijslag die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wij hopen daarmee de kinderbijslag sterker in de richting van de strijd tegen kinderarmoede te sturen.
 
De armoedetoets zal gebeuren op basis van de kennis en ervaring van mensen in armoede, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. De verenigingen waar armen het woord nemen hebben in dit dossier al heel wat expertise opgebouwd.  De hervorming van de kinderbijslag biedt veel kansen om grote stappen vooruit te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Die kansen moet de Vlaamse regering met beide handen grijpen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel op vtm.be

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
 
Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag"
Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

1/06/2016
Vandaag nam het Netwerk tegen Armoede samen met Centrum Kauwenberg deel aan de hoorzitting in de commissie Welzijn.
Op tafel lag de conceptnota over cliëntenorganisaties en de oprichting van een cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp.
We benadrukten de expertise omtrent dit thema binnen de vereniging en de unieke manier van werken met gezinnen binnen een vereniging. We benadrukten hoe wij participatie zien en wat wij als opportuniteiten en valkuilen zien van de oprichting van een cliëntenforum.

Bekijk hier onze presentatie

Herbekijk de hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp"
Kinderopvang na het nieuwe decreet

Kinderopvang na het nieuwe decreet

25/05/2016
Kind en Gezin geeft de eerste cijfers die de effecten van het nieuwe decreet kinderopvang illustreren.  Uit de cijfers die Kind en Gezin geeft, blijkt dat gezinnen met een lager inkomen verhoudingsgewijs minder kinderopvang gebruiken dan gezinnen met een hoger inkomen. Verder zijn er onder andere eerste cijfers over gekregen afwijkingen op het verhoogde minimumtarief en stelt men dat er nog een opvolging komt van ‘bestellen is betalen’.
 
De invoering van de nieuwe regelgeving betekende een enorme verandering voor de kinderopvang in Vlaanderen. Om dat op te volgen, werd het voortgangsoverleg gestart. Via dit overleg gaat Kind en Gezin samen met vertegenwoordigers van ouders, organisatoren en andere partners na of er elementen zijn die moeten bijgestuurd worden.  Het Netwerk tegen Armoede maakt deel uit van dit overleg en wil op die manier de sociale functie van kinderopvang mee verbeteren . In ieder geval denkt het Netwerk dat het noodzakelijk zal zijn om het minimumtarief te verlagen en het principe ‘bestellen is betalen’ bij te sturen.
 
 
Lees hier het volledige persbericht van Kind en Gezin
Lees meer over "Kinderopvang na het nieuwe decreet"
Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet

Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet

14/05/2016
De Vlaamse regering nam zich bij haar aantreden voor om de nieuwe bevoegdheden, in het kader van de zesde staatshervorming, 'maximaal in te zetten in de strijd tegen armoede'. Met de nakende hervorming van de kinderbijslag heeft ze nu de kans om de daad bij het woord te voegen. Toch is het Netwerk tegen Armoede er niet gerust op. Eerder maakten wij onze bezorgdheid al over aan bevoegd minister Vandeurzen. Echt overleg met het middenveld blijft vooralsnog uit. Betrouwbare informatie over wat op tafel ligt is er niet. De signalen die wij krijgen over de krijtlijnen waarbinnen de kinderbijslag zou hervormd worden, stellen ons allerminst gerust.

- De kinderbijslag is een van de meest efficiënt uitbetaalde uitkeringen. De non take-up ligt er veel lager dan bij andere uitkeringen. Rationalisering bij de uitbetalingsinstellingen mag niet leiden tot verlies van know-how of een minder vlotte uitbetaling

- De kinderbijslag is voor gezinnen in armoede een onmisbaar deel van het gezinsinkomen. Bij tijdelijke schorsing, uitstel van betaling door administratieve problemen ... zien we nu al dat dit vrijwel onmiddellijk tot betalingsproblemen leidt, vaak met bijkomende, structurele schulden als gevolg. Wij zien ook geregeld gezinnen die enkel nog de kinderbijslag als enige inkomen overhouden, bvb. wanneer men geen aansluiting vindt op hulpverlening, in afwachting van de toekenning van een uitkering, ... Voorwaarden koppelen aan de kinderbijslag (aanwezigheid op school, Nederlandse lessen, integratie met andere tegemoetkomingen zoals schooltoelage, ...) kunnen wij alleen daarom al absoluut niet aanvaarden, ze zijn contraproductief en duwen net de gezinnen die men zegt te willen helpen dieper in armoede.  

- Als kinderbijslag een recht van het kind is, geldt dat ook voor de kleine groep kinderen die nu nog uit de boot vallen, zo bv. in de gewaarborgde gezinsbijslag, als zij minder dan 4 jaar in België verblijven, hun ouders niet de Belgische nationaliteit hebben, er geen verwante volwassene is om het recht op kinderbijslag te openen.

- Er blijft veel onduidelijkheid rond het basisbedrag, de sociale toeslagen die men wil toekennen aan gezinnen met een laag inkomen en een eventuele compensatie daarin voor het afschaffen van leeftijds- en rangtoeslagen (grote kinderen, grote gezinnen). Wie komt daarvoor in aanmerking en hoe zullen die bedragen berekend worden? Voor ons kan het niet dat gezinnen in armoede of met armoederisico erop achteruitgaan, met andere woorden, dat hun kindergeld zou zakken ten opzichte van de huidige situatie.

- Wij willen geen achteruitgang, maar ook meer dan een standstill. De huidige sociale toeslagen maken slechts 6,5 % van het budget uit en doen de kinderarmoede maar dalen met 4,4 % (afgezien van leeftijds- en rangtoeslagen die ook voor gezinnen in armoede impact hebben op hun gezinsbudget). Als het budget voor kinderbijslag gelijk blijft en min wil zijn engagement van (kinder)armoedebestrijding nakomen, moet de herverdeling groter.

- Wij vragen dat de kinderbijslag welvaartsvast wordt gemaakt.

Lees hier ons volledige standpunt.

Bekijk het debat in De Vrije Markt op één.
Lees meer over "Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet"
Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang

Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang

4/05/2016
Het Netwerk tegen Armoede bracht vandaag een tussenkomst op de hoorzitting van de commissie welzijn over de conceptnota ‘Nieuwe organisatie opvang en vrije tijd van schoolkinderen’. We pleiten voor handvaten om het ondergebruik van kwetsbare gezinnen van opvang en vrije tijd voor schoolkinderen recht te trekken. We wensen criteria voor kwaliteit, vorming, financiële toegankelijkheid en het belang van toeleiding naar het aanbod.

Lees hier onze volledige nota.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang"
Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

21/10/2014
Integrale jeugdhulp wil de jonge gebruiker van hulp en ondersteuning meer centraal plaatsen. Participatie is daarbij één van de
leitmotieven. De overheid richt allerlei participatiestructuren op en spreekt vertegenwoordigers van cliënten aan om deze structuren te bevolken. Klinkt mooi, maar in de praktijk is zo'n geprefabriceerd vertegenwoordigingsmodel tot mislukken gedoemd. Het mondt uit in georganiseerde schijnparticipatie die voorbijgaat aan de jongere zelf.

Lees het volledige artikel in Alert.
Lees meer over "Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie"
Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

24/10/2013
Vorige week organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid een hoorzitting over het decreet preventieve gezinsondersteuning.  Dit nieuwe decreet schetst het kader voor de Huizen van het Kind.  Ook het Netwerk in Armoede was vertegenwoordigd op de hoorzitting.  Het Netwerk vindt het een gemiste kans dat men niet vertrekt vanuit de vragen en noden van ouders, maar gewoon het bestaande hulpverleningslandschap subsidieert en vraagt om samen te werken. Het decreet blijft erg algemeen, dus er blijven vele vragen onbeantwoord.

Lees onze volledige reactie.
Lees meer over "Huizen van het Kind zijn een gemiste kans"