Afschaffing ziekte-uitkering gedetineerden bemoeilijkt hun reïntegratie

31/5/2015
De federale regering kwam een tijd geleden met het idee, minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil er nu blijkbaar werk van maken: gedetineerden met een ziekte- of invaliditeitsuitkering zouden die binnenkort verliezen. Het is een bijzonder slecht idee, waar het Netwerk tegen Armoede zich al eerder tegen verzette, samen met een grote groep partnerorganisaties uit zowel het veld van de armoedebestrijding als de hulpverlening aan gedetineerden.

Nu al hebben veel gedetineerden geen inkomen, wat hun re-integratie in de maatschappij ernstig bemoeilijkt (herstelbetalingen aan slachtoffers kunnen niet, gedetineerden kunnen vaak kleine uitgaven binnen de gevangenis niet betalen, zich niet voorbereiden op hun vrijlating door bv. te sparen voor huisvesting...) De zieken en invaliden zijn daar tot op vandaag een gelukkige uitzondering op. Deze maatregel is daarom enkel contraproductief en weinig doordacht te noemen, zelfs met uitzonderingen voor geïnterneerden of invalide of zieke gedetineerden met een gezin dat financieel van hen afhankelijk is. Andere zieke of invalide gedetineerden hoeven dus niet gereïntegreerd in de maatschappij?

De uitleg van de minister dat hier een gelijkschakeling wordt nagestreefd met gedetineerden die hun leefloon of werkloosheidsvergoeding hebben verloren is bovendien bijzonder pijnlijk. Ipv een bestaand probleem op te lossen voor één groep gedetineerden, creëert men er een nieuw voor een bijkomende groep. De maatregel staat ook in contrast met het in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding aangekondigde beleid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen rond een betere preventie van armoede en dakloosheid bij ex-gedetineerden.

Het gezamenlijke standpunt van de verschillende middenveldorganisaties vindt u nog eens hier.