Bewegen op verwijzing

20/6/2016
Vanaf vandaag kunnen lokale besturen en andere lokale organisaties een aanvraagdossier indienen bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) voor het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Na goedkeuring van het dossier kunnen de aanvragers in hun regio een ‘BOV-coach’ ter beschikking stellen. Die coach helpt Vlamingen met gezondheidsrisico’s om meer te bewegen.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ kunnen huisartsen in het najaar hun patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘BOV-coach’. Die coach motiveert de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. Samen stellen ze een beweegplan op: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Bedoeling is dat de patiënten hun weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig kunnen verderzetten.

Focus op kwetsbare groepen

Gemeenten kunnen samen met verschillende lokale organisaties in hun regio een BOV-coach tewerkstellen. Hiervoor dienen ze samen een aanvraagdossier in bij het VIGeZ. Dit kan op 3 verschillende momenten: 15 juli 2016, 30 september 2016 en 31 december 2016. Ook in 2017 en 2018 kunnen de geïnteresseerden nog een aanvraag indienen, zodat elke gemeente de kans heeft om een BOV-coach tewerk te stellen.  

“In dat dossier geven ze onder meer aan wie als BOV-coach aan de slag kan, hoe ze de huisartsen hierover zullen informeren en hoe ze dit initiatief ook voor de meer kwetsbare groepen toegankelijk zullen maken,” zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het VIGeZ.

Organisaties die vooral met kwetsbare groepen samenwerken zoals Samenlevingsopbouw en Netwerk tegen Armoede, zijn dan ook belangrijke partners in dit verhaal:
“Kostprijs, verplaatsingen, gebrek aan zelfvertrouwen,… Door deze drempels vinden mensen in armoede vaak moeilijk toegang tot projecten als deze. Onze verenigingen waar armen het woord nemen kunnen die drempels in kaart brengen en advies geven over hoe je die drempels kan verlagen”, zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.  

4,5 miljoen euro

In totaal maakte Vlaams minister Jo Vandeurzen voor ‘Bewegen op Verwijzing’ eind 2015 4,5 miljoen euro vrij. Hiermee wordt een groot deel van de consultaties bij de BOV-coach terugbetaald.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin: “In Leuven loopt het pilootproject al 6 jaar, met het Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt als initiatiefnemer. Uit de evaluatie bleek dat de patiënten erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook de meer kwetsbare groepen. Ik zou daarom alle lokale besturen en andere lokale organisaties willen aanmoedigen om in dit project mee te stappen. Voldoende beweging draagt namelijk bij tot een goede gezondheid, daarom dat we dit thema ook op de gezondheidsconferentie in het najaar uitvoerig zullen bespreken”  

De deelnemer mag het aantal consultaties bij de BOV-coach zelf bepalen. Er ligt een maximum op 7 uur begeleiding. Voor één uur begeleiding betalen kwetsbare groepen 4 euro; andere deelnemers 20 euro.

Finale goedkeuring in september

In juli en augustus beoordeelt het VIGeZ de ingediende aanvragen op basis van een aantal criteria; daarna gebeurt de finale goedkeuring door de Vlaamse stuurgroep ‘Bewegen op Verwijzing’ en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Van zodra de dossieraanvragen in september groen licht krijgen, gaan de eerste BOV-coaches aan de slag.
Ook in de periode erna krijgen gemeenten of lokale organisaties opnieuw de kans om in te stappen in het ‘Bewegen op Verwijzing’-project.

Voor meer informatie:
 
www.bewegenopverwijzing.be