Eindelijk! Opnieuw ruimte voor wijkgezondheidscentra

23/1/2018
Goed nieuws voor de toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. De lang verwachte audit door KPMG wijst uit dat wijkgezondheidscentra efficiënt en zelfs kostenbesparend zijn voor de gezondheidszorg. Ze doen meer aan preventie en zorgen ervoor dat minder patiënten een beroep moeten doen op tweedelijnszorg. Minister De Block heeft het moratorium op erkenningen van wijkgezondheidscentra meteen opgeheven. Een logische stap die het Netwerk tegen Armoede toejuicht.

Wijkgezondheidscentra werken in een forfaitair systeem met een vaste vergoeding per patiënt, ongeacht hoe vaak die op consultatie komt. Ze bieden ook multidisciplinaire zorg met naast huisartsen, vaak ook kine, tandzorg, pschologische en maatschappelijke ondersteuning. Bovendien zijn ze nauw verbonden met de buurt waarin ze werken. Dat alles maakt dat de drempel sterk verlaagd wordt voor mensen in armoede om naar de huisarts te stappen en uitstel van dokterbezoek aanzienlijk verminderd wordt. Dat kost op termijn minder, aan de ziekteverzekering én aan de patiënt.