Gezondheidskloof is geen leefstijlkloof

26/1/2018
De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) publiceerde een advies over de gezondheidskloof in Vlaanderen. Het advies stelt dat de sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn in Vlaanderen moet verdwijnen.  De SAR WGG brengt de gezondheidskloof goed in beeld. Zo wordt de gezondheidskloof niet afgedaan als een leefstijlkloof.  De raad formuleert ook relevante voorstellen in functie van de aanpak van deze kloof zoals het verkleinen van de inkomensongelijkheid en het investeren in toegankelijke zorg en ondersteuning.

Lees hier het advies.