Nood aan toegankelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

2/6/2015
Het UZ Gent neemt initiatief om mensen zonder wettig verblijf op weg te helpen naar medische zorgen. De praktijk toont immers aan dat er voor deze groep een grote nood is aan een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid garandeert. Hoe positief het initiatief van het ziekenhuis ook is, een meer toegankelijke eerstelijnszorg moet de toegangspoort zijn naar gezondheidszorg. Ook voor mensen zonder wettig verblijf. Nu springt het Gentse UZ in de bres waar de overheid dat nalaat.

De groep van mensen zonder wettig verblijf wordt uitgesloten van zowat alle grondrechten, wat hen extreem kwetsbaar maakt. ‘Dringende medische hulp’ is één van de weinige rechten waarop zij wel een beroep kunnen doen. In deze procedure komt een OCMW tussen in de medische kosten van iemand die zonder wettig verblijf in ons land is. Toch blijft toegang tot gezondheidszorg zeer problematisch voor deze groep. Het feit dat een ziekenhuis hier het initiatief moet nemen, toont dat heel duidelijk aan.

Tal van drempels blijven gezondheidszorg in de weg staan voor mensen zonder wettig verblijf. Er is de angst voor het sociaal onderzoek van het OCMW,  de administratieve rompslomp van wachten op een waarborg en het feit dat men elke consultatie elke keer weer apart moet aanvragen. De werkwijze verschilt bovendien van OCMW tot OCMW, mensen worden vaak heen en weer gestuurd tussen zorgverstrekkers en het OCMW en zo zijn er nog meer knelpunten op te noemen.

Het Netwerk tegen Armoede vindt het bewonderenswaardig dat UZ Gent hier zijn verantwoordelijkheid neemt en de drempels die het voor mensen zonder wettig verblijf rond medische zorg ervaart, wil wegwerken. Het stemt ook hoopvol dat de federaal minister van Maatschappelijke Integratie Borsus enthousiast reageert op  dit initiatief. Misschien kan dit een eerste stap zijn in een duidelijkere en snellere procedure die het recht op gezondheid voor deze kwetsbare groep garandeert, gekoppeld aan een toegankelijke eerstelijnszorg? Want hoe positief het initiatief van het UZ Gent ook is, de toegang tot gezondheidszorg zou daar niet mogen van afhangen. Op die manier blijven veel mensen achter zonder broodnodige medische zorgen. 

Lees het artikel in De Standaard.