Oproep - Informeer patiënten over derdebetaler

17/10/2015
Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten te informeren over de derdebetalersregeling en ze loyaal toe te passen. Eerder verspreidden de drie organisaties al een affiche waarmee huisartsen de patiënt kunnen informeren over de uitbreiding van de derdebetalersregeling. Veel huisartsen zijn hier ook voor gewonnen, maar een deel blijft zich verzetten. Wij roepen de huisartsen op om mee de gezondheidskloof te dichten en mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te kennen.
 
Gebrek aan informatie
 
Regelmatig krijgen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond signalen van hun achterban dat er veel verwarring heerst: hoe werkt die derdebetaler precies, wie heeft er recht op, is dat goedkoper…? Sommige rechthebbende patiënten melden dat hun huisarts weigert om de derdebetaler bij hen toe te passen. Bovendien zijn er heel wat mensen die nood hebben aan de derdebetalersregeling, maar er niet naar durven vragen. Niet iedereen voelt zich immers comfortabel bij het bespreken van zijn financiële situatie met zijn dokter.
 
Affiche voor huisartsen
 
Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond lanceren samen een oproep aan alle huisartsen om hun patiënten te informeren over de derdebetalersregeling. “Daarom hebben we een eenvoudige affiche ontworpen voor in de wachtzaal. Met deze actie willen we patiënten in de eerste plaats informeren over hun rechten, maar ook de drempel verlagen om effectief gebruik te maken van die rechten. Een huisarts geeft met deze affiche in de wachtzaal immers het signaal aan zijn patiënten dat hij bereid is om de maatregel toe te passen wanneer een patiënt erom vraagt”, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. 
 
Naar algemene derdebetaler
 
Zolang er patiënten zijn die gebaat zijn bij de derdebetaler maar er geen gebruik van kunnen maken, zullen het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond blijven streven naar een algemene en automatische derdebetaler. Het feit dat huisartsen de toepassing nog steeds kunnen weigeren voor een groot deel van de rechthebbenden en dat dit in praktijk ook effectief gebeurt, toont aan dat de huidige regelgeving nog te weinig garanties biedt voor de patiënt. Met deze informatiecampagne willen de organisaties alvast patiënten met financiële moeilijkheden en bereidwillige huisartsen dichter bij elkaar brengen.
 
Meer informatie
 
Download hier de affiche.

Herbeluister het debat in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Bekijk het debat in De Zevende Dag.