Samenwerking voor toegankelijke geestelijke gezondheidszorg

3/12/2015
Op 3 december presenteerden 6 lokale trio’s hun acties en plannen om te werken aan de toegankelijkheid van welzijn en geestelijke gezondheidszorg.  De trio’s bestaan telkens minimaal uit een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centrum Algemeen Welzijnwerk (CAW) en een vereniging waar armen het woord nemen en situeren zich in Brussel, Halle-Vilvoorde, Maasmechelen, Leopoldsburg, Oostende en Sint-Niklaas. De projecten krijgen steun van Cera, Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheid (FDGG), KEIK - Mensen in Beweging, Netwerk tegen Armoede, Federatie van Sociale Ondernemingen (SOM), Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Elke sector formuleerde reeds een aanbeveling voor de overheid.  De verenigingen waar armen het woord nemen stelden dat de opdracht dat CGG’s en CAW’s er moeten zijn voor mensen in armoede duidelijker en meer afdwingbaar moet zijn. Inspraak van mensen in armoede in de uitwerking hiervan is belangrijk.
Meer informatie over dit onderwerp op de website van Cera en via onze publicatie.