Daling werkloosheidsuitkeringen bestrijdt de armen, niet de armoede

11/5/2012
Het Vlaams Netwerk reageert ontzet op het politieke akkoord om zwaar te snijden in de uitkeringen van langdurig werkzoekenden. In de praktijk komt dit neer op een beperking in de tijd. Mensen zien hun uitkering op termijn immers zakken tot op het niveau van het leefloon, en dus ver onder de armoedegrens. Dit uitleggen als een 'activeringsmaatregel', is ronduit cyni sch. Dit is geen activering, maar een sociaal bloedbad, georganiseerd door de overheid.

Concreet zien gezinshoofden hun uitkering dalen tot 31 % onder de armoedegrens. Alleenstaanden blijven 12 % onder die inkomensgrens. Over investeringen in begeleiding, opleiding en werkervaring op maat blijft oorverdovend stil. Van de werkgevers wordt evenmin inspanningen gevraagd om werk te maken van kwaliteitsvolle jobs. In tijden van economische crisis liggen de jobs niet voor het grijpen, en al helemaal niet voor mensen die geen hoger diploma hebben.

Nochtans had de federale regering zich bij haar aantreden vorig jaar als doel gesteld om tegen 2020 het aantal mensen met armoederisico te verminderen met 380.000. Met deze maatregel duwt ze net nog meer mensen nog dieper in de armoede.