Groot aantal mensen met een handicap binnenkort naar het OCMW?

9/7/2013
Heel recent kwamen zowel de Universiteit Antwerpen als de Christelijke Mutualiteiten naar buiten met stuitende cijfers: bijna 1 op 3 van de gehandicapten leeft in armoede en stelt o.m. noodzakelijke uitgaven voor gezondheidszorg uit wegens financiële problemen. Vooral de ‘licht’ gehandicapten, mensen met een beperking die nog een zekere ‘zelfredzaamheid’ hebben (lees: ze kunnen nog een en ander zelf in het huishouden, hebben nog sociale contacten…), hebben het bijzonder moeilijk. Laat het nu net die groep zijn waarvoor de federale regering op dit ogenblik een hervorming van de uitkeringen voorbereidt. Wordt een groot deel van onze ‘licht’ gehandicapten, die nu nog van de federale overheid een (véél te lage!) uitkering ontvangen, binnenkort afhankelijk van de OCMW’s? En zo ja, hoe voorkomen dat mensen uit de boot vallen en in een onaangepast activeringsverhaal terechtkomen? Het Netwerk tegen Armoede is er allesbehalve gerust in en vroeg bevoegd staatssecretaris Courard dringend om meer uitleg.

Lees de brief die het Netwerk tegen Armoede aan staatssecretaris Courard richtte.