Mensen in armoede gaan er niet op vooruit door Zomerakkoord regering Michel

9/8/2017
Het Netwerk tegen Armoede reageert teleurgesteld op het Zomerakkoord dat de regering Michel goedkeurde. Voor mensen in armoede zit er nauwelijks vooruitgang in, wel integendeel. Deze regering had beloofd om de laagste inkomens op te trekken tot de armoedegrens. Die belofte lijkt nu definitief los gelaten. Niet alleen wordt de deadline over deze regeerperiode getild (de volgende regering zal het dus echt moeten waarmaken). Bovendien wil men inkomens anders berekenen door bepaalde sociale voordelen mee te tellen (het is nog niet duidelijk welke). Op die manier gaat men inkomens niet optrekken, maar anders berekenen zodat ze schijnbaar boven de armoedegrens uitkomen. Voor mensen in armoede is dat een virtuele maatregel die hen geen stap vooruit helpt. Wie al een verwarmingstoelage krijgt of een sociale woning heeft, zal zijn inkomen dus wellicht niet zien stijgen.

De realiteit vandaag is dat veel mensen niet waardig kunnen leven omdat hun inkomen te laag is. Die inkomens anders berekenen zal daar niets aan veranderen. Bovendien spreekt de regering slechts over een beperkt aantal inkomens. Werkloosheids- of ziekteuitkeringen blijken niet verhoogd te zullen worden tot de armoedegrens. 

Het Netwerk tegen Armoede wil dat de regering haar belofte deze regeerperiode waarmaakt, zonder de berekeningswijze te veranderen. Mensen moeten er echt op vooruit gaan om waardig te kunnen leven en uit de armoede te geraken.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.