Netwerk tegen Armoede blijft bezorgd over laagste inkomens na sociaal akkoord

31/1/2015
Er zijn zeker een aantal dingen ten goede gekeerd na het sociaal akkoord dat de Groep van 10, zij het niet unaniem, vorige vrijdag sloot. Toch blijft het Netwerk tegen Armoede bezorgd voor de laagste inkomens. De indexsprong blijft onveranderd op de agenda van de federale regering staan en de sociale correcties blijven onduidelijk.

De verhogingen van de uitkeringen zijn uiteraard toe te juichen en zorgen er vooral voor dat de kloof met andere inkomens niet groter wordt. Voor de uitkeringen voor langdurig werkzoekenden is er zelfs een lichtpunt. Zij worden (licht) verhoogd, waarmee duidelijk ingegaan wordt tegen de idelogische keuze om mensen naar jobs te jagen door de uitkeringen zo laag mogelijk te houden. Een piste die niet werkt (bewijzen wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden). De regering zal hier kleur moeten bekennen.

Wij hameren erop dat dit akkoord volledig moet uitgevoerd worden, maar dat de strijd daarmee nog niet gestreden is. Nog tijdens het overleg gaven wij een aantal bekommernissen mee aan de onderhandelaars. Die zijn nog lang niet de wereld uit, ook al betekent dit akkoord dat de sociale afbraakpolitiek van deze federale regering minstens gedeeltelijk een halt toegeroepen wordt.