Open brief aan Vlaamse onderhandelaars: Kinderbijslag moet herverdelen

3/7/2014
De cijfers van de Vlaamse Armoedemonitor, woensdag bekend gemaakt, spreken voor zich. De kinderarmoede in Vlaanderen blijft schrikwekkend stijgen. Daarom waarschuwt het Netwerk tegen Armoede voor een ondoordachte hervorming van de kinderbijslag. In een open brief aan de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering pleit het netwerk van 59 verenigingen waar armen het woord nemen vandaag voor minstens een ongewijzigd budget, het behoud van de rangtoeslag en de versterking van de sociale toeslagen zoals die vandaag bestaan.
 
De plannen van verschillende politieke partijen en in overlegorganen stemmen mensen in armoede niet gerust. De kinderbijslag in zijn huidige vorm werkt goed, ook al kan het op verschillende punten nog beter. De uitkering wordt quasi automatisch en aan elk kind toegekend en is daardoor een van de meest doeltreffende in ons sociaal bestel. De kinderbijslag maakt vandaag een reëel verschil in de strijd tegen armoede in het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder. Hij moet dat morgen nog meer doen.
 
Kinderen krijgen mag niet tot een verhoogd risico op financiële armoede leiden. Daarom moeten de kinderbijslag –samen met een kindvriendelijk fiscaal beleid- voor mensen met een laag inkomen de volledige meerkost voor kinderen dekken. Dit bovenop minimumlonen en uitkeringen die minstens tot boven de Europese armoedegrens opgetrokken moeten worden. De Vlaamse partijen hebben deze bevoegdheid gewild en gekregen. De Vlaamse regering heeft een eigen verantwoordelijkheid op het vlak van armoedebestrijding en moet ook de kinderbijslag daarvoor gebruiken.
 
Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor het behoud van een gemeenschappelijke sokkel en een verfijning en verdere versterking van de huidige sociale toeslagen. Het Netwerk verzet zich tegen ondoordachte plannen rond een ‘vereenvoudiging’ van de sociale toeslagen tot 1 sociale toeslag op basis van het gezinsinkomen.   De som van de gemeenschappelijke sokkel en de sociale toeslagen in de hervormde kinderbijslag moet voor gezinnen met een laag inkomen een hoger bedrag opleveren dan vandaag. Gezinnen in armoede of die –mede dankzij de kinderbijslag- nog net aan armoede ontsnappen, mogen morgen zeker niet minder kinderbijslag krijgen.
 
Elke overheid staat de komende jaren voor besparingen, ook de Vlaamse. Het Netwerk tegen Armoede eist voor de kinderbijslag alvast minstens een ongewijzigd budget. Als de volgende regering (kinder)armoedebestrijding als topprioriteit naar voor wil schuiven, zou het onbegrijpelijk zijn om hierop te besparen. Ongewijzigd betekent voor ons welvaartsvast. Bij de berekening van de dotaties in de financieringswet is dat niet voorzien. De regering zal hier dus een oplossing voor moeten vinden.
 
 
Langs verschillende kanten wordt geopperd om de rangtoeslag af te schaffen. Het Netwerk tegen Armoede is hier sterk tegen gekant. De rangtoeslag zorgt inderdaad meer dan eens voor kopbrekens bij nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe samenlevingsvormen, maar hij is vandaag nog steeds het enigeantwoord op de toenemende kost voor grote gezinnen. Een goed alternatief is er vandaag niet en de afschaffing zou tot een sociaal bloedbad leiden in grotere gezinnen met een laag inkomen.
 
Coördinator Frederic Vanhauwaert: “De uittredende Vlaamse regering had zich voorgenomen om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. Om die doelstelling te halen, of om in het koppeloton van de Europese regio’s te blijven inzake armoedebestrijding, zal de volgende regering meer budget moeten voorzien en meer concrete maatregelen moeten nemen. Deze regering kan niet om een sterkere en meer sociaal gecorrigeerde kinderbijslag heen.”
 
Lees hier de open brief van het Netwerk tegen Armoede aan de Vlaamse onderhandelaars.
 
Lees hier het uitgebreide standpunt van het Netwerk tegen Armoede over de kinderbijslag.
 
Lees hier het standpunt van Decenniumdoelen over de kinderbijslag.