Uitkeringen te laag voor menswaardig leven

2/6/2009
Op donderdag 14 mei werd een onderzoek voorgesteld waar enkele jaren aan gewerkt werkt. Het gaat om de vaststelling van een budgetstandaard, een meetinstrument waarmee men kan kijken of iemand een inkomen heeft waar men menswaardig van kan leven.
De onderzoekers legden hun vorderingen voor aan focusgroepen waar ook mensen van onze verenigingen aan deelnamen. Het Vlaams Netwerk mocht op de voorstelling ook haar eerste reactie op het onderzoek geven. Het resultaat is een interessant instrument dat zeker relevant is om een indicatief minimum voor een menswaardig inkomen aan te reiken.
Het ondersteunt ook met onderbouwde argumenten de eis van de Vlaamse, Belgische en Europese verenigingen voor het snel en grondig optrekken van de uitkeringen en laagste lonen. De bedragen die uit het onderzoek naar voor komen tonen duidelijk aan dat de uitkeringen en laagste lonen vandaag mensonwaardig laag zijn.