Vlaams Netwerk blij met steun voor optrekken minimumuitkeringen

11/3/2010
Naar aanleiding van een bezoek van een delegatie van het Vlaams Netwerk bij minister Lieten, verklaarde de minister dat de huidige minimumuitkeringen te laag zijn om op een fatsoenlijke wijze te kunnen leven. Minister Lieten bepleit daarom bij haar federale collega's een verhoging van de uitkeringen tot aan de Europese armoedegrens. Wat betreft het leefloon voor een alleenstaande zou dit een verhoging van 150 euro betekenen. Het Vlaams Netwerk is verheugd met deze steun en roept de federale overheid op om snel rond dit dossier politiek werk te leveren. Zo kan het Europees jaar tegen armoede ook iets concreet teweegbrengen voor men sen die dagelijks moeten overleven! Het is bovendien van belang dat België tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie, de tweede jaarhelft van 2010, een voorbeeldfunctie vervult op vlak van armoedebestrijding.