Meeting: Toegang tot het recht

17/11/2015
De afwerking door minister Geens van de aangekondigde hervorming van het systeem van juridische bijstand zit in de eindfase. Wat er op het menu staat weten we al sinds de bekendmaking van het justitieplan. 
 
Het uitgangspunt van de regering is dat er een overconsumptie zou zijn van de juridische bijstand. "Om het systeem betaalbaar te houden", zo lezen we in het plan "wordt er gestreefd naar minder procedures". Verder voorziet het plan in het behoud van een gesloten enveloppe.  Er worden geen extra middelen voorzien. Om het gestelde doel te bereiken zal de regering de volgende maatregelen nemen : 
 
- De invoering van een remgeld. Er zou een financiële bijdrage gevraagd worden aan de rechtzoekende. Mensen die nu recht hebben op gratis bijstand zullen dus "afgeremd" worden.
 
- Via een hervorming van de nomenclatuur (dat is de lijst van de puntenvergoeding waar een pro doe advocaat recht op heeft) zal de vergoeding van de pro deo advocaten verminderen. Dit zal nefaste gevolgen hebben voor de kwaliteit van de bijstand. 
 
- De voorwaarden om recht te hebben op een pro deo advocaat zullen verstrengd worden door het afschaffen van het onweerlegbaar vermoeden van onvermogen (dat principe voorziet dat bepaalde categorieën automatisch recht hebben op gratis rechtsbijstand zoals bvb. iemand die steun krijgt van het OCMW) en door "rekening te houden met alle inkomens". Een aanvraag voor rechtsbijstand wordt dus aan strengere regels onderworpen. Er komen meer formaliteiten waardoor de groep rechthebbenden nog zal verminderen. 
 
- Er worden meer controles gepland zowel op gebruikers van de juridische bijstand als op de advocaten die hen bijstaan. De "actoren moeten geresponsabiliseerd worden" zo klinkt het. De groep van rechthebbenden zal hierdoor nog meer afgeschrikt worden net zoals de advocaten die nog bereid zijn om als pro deo advocaat te werken. 
 
Het klinkt dus nogal cynisch als de regering stelt dat het doel is om het systeem te kunnen behouden. 
 
Het is tegenwoordig voor steeds meer mensen volstrekt onmogelijk om nog een advocaat te betalen, zeker nu de BTW plicht voor advocatendiensten werd ingevoerd. Samen met de verhoging van de griffierechten is de toegang tot het gerecht voor zeer veel mensen onmogelijk geworden.  In het licht van alle maatregelen van de regering zou de groep die recht heeft op gratis of gedeeltelijke rechtsbijstand ernstig moeten uitgebreid worden om het grondwettelijk recht op juridische bijstand feitelijk te kunnen garanderen. In plaats van een serieuze herfinanciering van het systeem, in plaats van het belonen van kwaliteitsvol werk van advocaten, in plaats van het meer bekend maken van het belang van juridische bijstand voor iedereen, ...  wordt het systeem nu afgebouwd en verstrengd. 
 
Het platform "Recht voor iedereen" heeft 2 jaar geleden met succes een petitie gelanceerd tegen een gelijkaardig voorstel tot afbraak van het systeem van juridische bijstand door de toenmalige minister van justitie mevr. Turtelboom. Het huidig plan is quasi identiek aan het plan van minister Turtelboom. Als we onze krachten verenigen kunnen we ook het plan van minister Geens tegenhouden. 
 
Daarom organiseert het platform een meeting onder het motto "Toegang tot het recht" op donderdagvoormiddag 26/11. Het gedetailleerd programma vindt u hieronder. 

MEETING - TOEGANG TOT HET RECHT
 
OVER DE HERVORMING VAN DE RECHTSBIJSTAND
 
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015, Pianofrabriek,  Fortstraat 35, 1060 Brussel
 
9u30 - 12u30
 
Programma: 
 
9u30-9u40: Verwelkoming en voorstelling Platform ‘Recht voor Iedereen’ (Hilde Linssen, Netwerk tegen Armoede)
 
9u40 – 9u55: Probleemstelling  – (Christine Mahy, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté)
 
9u55 – 10u15 : Analyse van de plannen van Minister Geens tot hervorming van de juridische bijstand (Lies Michielsen, PROGRESS Lawyers Network en Pierre Robert, SAD)
 
10u15- 11u00: Standpunten van verschillende actoren
 
• Association Syndicale des Magistrats 
• Netwerk tegen Armoede (Hilde Linssen)
• Gezinsbond (Erika Coene)/ La Ligue des familles (Delphine Chabbert) 
• Vluchtelingenwerk (Claudia Bonamini)/ CIRE (Damienne Martin)
            • vakbondsorganisaties (CSC en ACOD – gevraagd)
 
11u00 11u20: koffie pauze
 
11u20 – 11u50: Jean Luc Wabant, advocaat bij de balie van Lille en verantwoordelijke van de Syndicat des avocats de France (SAF) over hun verzet tegen de hervorming van de rechtsbijstand
 
11u50-12u30: Wat kunnen we doen? Debat met de zaal, mobilisatiemoment en petitie
 
12u30-13u: Drink
 
Adres: De meeting vindt plaats in Brussel. De exacte locatie zal later doorgegeven worden
 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1665075353739626/