150 actievoerders voor toegang tot recht

24/6/2015
150 actievoerders van het Platform Recht voor Iedereen, voerden deze middag actie tegen het Justitieplan dat minister Koen Geens wil doorvoeren. Onder de actievoerders waren vertegenwoordigers van sociale bewegingen, armoedeorganisaties, advocaten én magistraten. Het plan dreigt de toegang tot justitie duurder en minder toegankelijk te maken, terwijl de kleine rechtszoekende, zeker met een laag inkomen, nu al geconfronteerd wordt met hoge financiële en administratieve drempels. Met dit plan bespaart de federale regering op het fundamentele recht om een zaak voor een rechter te kunnen brengen of zijn of haar belangen te verdedigen.

“De sociale grondrechten zijn in de grondwet ingeschreven, maar die blijven dode letter zolang mensen ze niet via justitie kunnen afdwingen. Een gebrekkige toegang tot justitie is een schending van die grondrechten. Het is schrijnend dat net de meest kwetsbare groepen de grootste drempels moeten overwinnen hun rechte te realiseren. Met een muur van dozen werd de drempel tot justitie aanschouwelijk voorgesteld, waarop de actievoerders die symbolisch sloopten. Concreet vraagt het Platform Recht voor iedereen:
 
-       Respect van de regering voor het grondwettelijk recht van toegang tot een onafhankelijke rechter voor iedereen
-       Intrekking van alle voorstellen die de rechten van de burger beperken en de toegang tot het recht nog moeilijker maken
-       Afschaffing van de ingevoerde btw op advocatendiensten en de intrekking van de wet die de griffierechten verhoogt
-       Voldoende middelen voor een toegankelijke justitie en meer bepaald een versterking en herfinanciering van het systeem van juridische bijstand
 
Het Platform Recht voor iedereen verenigt 22 organisaties die ijveren voor een betere toegang tot justitie voor iedereen, ook en vooral de meest kwetsbare groepen.
 
Lees het opiniestuk op knack.be.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.