Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland

20/1/2014
De Lijn wil basismobiliteit ‘anders’ invullen, zeker op het platteland. Dat blijkt uit het memorandum van de vervoersmaatschappij aan de Vlaamse regering. Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust. “Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Zonder een stevig aanbod openbaar vervoer zien zij hun kansen op werk, gezondheidszorg en andere dienstverlening zwaar ingeperkt. Net op het platteland worden mensen geconfronteerd met zware mobiliteitsproblemen. Ook en vooral in de buitengebieden is net nood aan een uitgebreider aanbod.”
 
Momenteel loopt bijvoorbeeld, met steun van minister van Mobiliteit Crevits, het project Mobikansen (in samenwerking met Mobiel 21 en 5 verenigingen waar armen het woord nemen) om de mobiliteitsknoop voor mensen in armoede te ontwarren. Onder meer ’t Schoederkloptje, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede in het West-Vlaamse Zarren (deelgemeente van Kortemark) krijgt daarvoor steun. Wie vanuit Zarren in het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Roeselare moet zijn en niet over een wagen beschikt, is met de bus een halve dag onderweg. Enkele reis. Er moet niet minder, maar net meer geïnvesteerd worden in het aanbod openbaar vervoer op het platteland. In Zarren, maar ook in de rest van Vlaanderen.
 
Een ander voorbeeld. In Vlaanderen sluiten tientallen Werkwinkels de deuren, ook vaak weer in buitengebieden. Mensen moeten zich nu veel verder verplaatsen om begeleiding te krijgen in hun zoektocht naar werk. Als De Lijn nu ook nog eens beknibbelt op zijn aanbod in die plattelandsgemeenten, zijn werkzoekenden twee keer de dupe. Uit een onderzoek in het kader van het project Mobikansen bleek vorig jaar al dat maar liefst 67 % van de mensen in armoede moeilijk werk vinden door een gebrek aan mobiliteit.
 
Wel positief is het voornemen van De Lijn om gratis openbaar vervoer specifiek te richten naar mensen met een laag inkomen en niet langer naar bijvoorbeeld 65-plussers. Seniorenorganisaties zoals Okra delen dat standpunt. Maar de financiële drempel vervangen door een beperkter aanbod is helemaal geen oplossing voor mensen in armoede.
 
Vlaams minister van Mobiliteit Crevits reageerde al in De Morgen op onze kritiek met een voorstel om shuttlebussen te organiseren van en naar bedrijventerreinen.