Lokale dienstverlening moet mikken op rechtentoekenning

22/5/2018
Hulp- en dienstverlening op lokaal niveau is een thema dat leeft bij verenigingen waar armen het woord nemen. De toegankelijkheid van hulpverlening blijkt vaak een knelpunt voor mensen in armoede.Tegelijk stellen we vast dat, als mensen bereikt worden, ze zich niet altijd voldoende geholpen voelen. We stellen lokaal ook grote verschillen vast in wat mensen kunnen verwachten van hulp- en dienstverlening. Belangrijk is om verder te kijken dan leefstijl en vooral te focussen op rechtentoekenning.

Lees het artikel in Lokaal, het maandblad van de VVSG.