Privé-bedrijven inzetten tegen sociale fraude is onnodig stigmatiserend

27/9/2017
Het Antwerpse OCMW wil privé-bedrijven inschakelen om mensen van buitenlandse origine te controleren op bezittingen in hun thuisland. Hiermee wordt vooral opnieuw het signaal gegeven dat mensen die hulp zoeken meestal frauderen.  Het tegendeel is echter waar. Uit eerder onderzoek bleek dat sociale fraude een marginaal fenomeen is in ons land  Het Netwerk tegen Armoede is tegen elke vorm van misbruik, maar roept overheden ook op om de strijd tegen fiscale fraude met minstens even veel energie te voeren.