Toegankelijke dienstverlening op lokaal niveau

1/2/2018
VVSG maakte een brochure met daarin 10 lokale praktijken die ernaar streven om de drempel naar dienstverlening te verlagen.  Uit de ervaringskennis van mensen in armoede weten we dat toegankelijkheid vaak een knelpunt is.  Tegelijk stellen we vast dat veel mensen wel bereikt worden, maar zich onvoldoende geholpen voelen.  Voorbeelden zoals de kinderopvangcheques in Genk tonen aan dat drempels wegnemen kan. Het Netwerk tegen Armoede mocht de uitleiding voor deze brochure schrijven.  We sommen enkele belangrijke hefbomen op in functie van toegankelijke dienstverlening. 

Bekijk de interactieve brochure hier.