Besparingen op kansarme kinderen in onderwijs nieuwe klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen

7/11/2014
Het Netwerk tegen Armoede vindt het terugschroeven van de middelen voor kansarme kinderen in het onderwijs onbegrijpelijk. Dit is de zoveelste klap in het gezicht van kwetsbare gezinnen. Eerder kregen mensen in armoede al de verhoging van de maximumfactuur over zich heen. Het Vlaamse onderwijs heeft al de slechte eigenschap om de kloof tussen rijk en arm verder uit te diepen. Deze maatregelen zullen dat alleen maar versterken.

Verenigingen waar armen het woord nemen beraden zich momenteel over verdere protestacties. De ongerustheid over deze en andere besparingsmaatregelen stijgt met de dag. En de Vlaamse regering heeft tot nog toe geen enkel geruststellend signaal gegeven. Mensen in armoede worden meer en meer aan hun lot overgelaten, zo lijkt het.