Boterhammentaks duwt kwetsbare gezinnen verder de armoede in

29/6/2014
De boterhammentaks is een asociale maatregel die kwetsbare gezinnen verder in de armoede duwt en het aantal onbetaalde schoolfacturen nog verder zal doen oplopen. Dat stelt het Netwerk tegen Armoede. Steeds meer scholen rekenen een vergoeding aan voor middagtoezicht (soms verbloemd als stoelgeld) of trekken die vergoeding op, zo blijkt vandaag uit persberichten. Concreet krijgen kinderen die hun boterhammen meebrengen naar school toch een bijkomende factuur die kan oplopen tot 270 euro per schooljaar. Netwerk tegen Armoede kan de trend bevestigen. Wij krijgen uit verschillende van onze verenigingen waar armen het woord nemen signalen dat de kosten voor middagtoezicht oplopen.
 
Eerder bleek al dat het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt en dat steeds meer scholen een beroep doen op incassobureau’s of deurwaarders om die facturen te innen. “Oplopende kosten voor middagtoezicht zullen die trend alleen maar doen toenemen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Terwijl het ook anders kan. Daarom hebben wij een stappenplan uitgewerkt waarmee scholen aan de slag kunnen om de kosten binnen de perken te houden en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren.” Daarin pleiten we onder meer voor de mogelijkheid tot gespreide betaling, een open gesprek met ouders bij betalingsproblemen (als alternatief voor incasso) en om te vermijden kosten buiten de maximumfactuur zoveel mogelijk te beperken. De boterhammentaks is daar een schoolvoorbeeld van.”
 
De taks is een gevolg van het feit dat middagtoezicht niet meer tot het takenpakket van het onderwijzend personeel mag gerekend worden, waardoor scholen hiervoor extra personeel moeten aanwerven. Een maatregel die meer nadelen dan voordelen blijkt te hebben. Het stond in de sterren geschreven dat dit de schoolfacturen de hoogte in zou jagen. Bovendien zijn tarieven van 1,5 euro per dag (realiteit in sommige scholen) niet zomaar kostendekkend, maar genereren scholen op die manier extra inkomsten op kap van de ouders. Dat kan voor het Netwerk tegen Armoede nooit de bedoeling zijn.
 
Het stappenplan ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ is hier te downloaden.

Lees het artikel in De Morgen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel op deredactie.be.

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1 (vanaf 36:20).

Bekijk het debat in De Zevende Dag.