De engagementsverklaring in het onderwijs: het Vlaams Netwerk legt eigen accenten

10/11/2009
Vanaf het schooljaar 2010-2011 moeten alle ouders een engagementsverklaring ondertekenen wanneer ze hun kinderen in het basis- en het secundair onderwijs inschrijven. De engagementsverklaring wordt een onderdeel van het schoolreglement dat door de ouders ondertekend wordt. Dit wil zeggen dat de engagementsverklaring al vanaf dit schooljaar haar weg zal vinden naar de nieuwe schoolreglementen voor het volgende schooljaar. Verschillende LOP's zullen de engagementsverklaring bespreken. In die verklaring worden afspraken gemaakt tussen de school en de ouders over het oudercontact, de aanwezigheid van het kind op school, de individuele begeleiding van het kind en een positieve houding ten opzichte van het Nederlands.
Het Vlaams Netwerk is niet gelukkig met deze gang van zaken. Binnen de overleggroep onderwijs van het Vlaams Netwerk, is beslist om zelf een voorbeeld-engagementsverklaring uit te werken die rekening houdt met onze noden en bezorgdheden en waar de school en de ouders als gelijke partners beschouwd worden. Wij zijn van mening dat een school met een goed inschrijvings- en communicatiebeleid eigenlijk geen engagementsverklaring nodig heeft.
De inhoud van onze voorbeeld-engagementsverklaring kan door de verenigingen waar armen het woord nemen en onze bondgenoten, als inspiratie meegenomen worden naar elk overleg waar de engagementsverklaring besproken wordt.