Dicht de digitale kloof in je school

22/5/2017
Klasfoto's bestellen of oudercontact boeken: steeds meer scholen doen het online. Hoe voorkom je dat de digitale kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen (en hun ouders) vergroot? Ga in direct overleg met de kansarmen zelf. Digitalisering op school kan de kloof net verkleinen als het goed overdacht en op maat van de meest kwetsbare gezinnen gebeurt.

Lees het opiniestuk op klasse.be

Lees de uitgebreide nota over Smartschool en digitalisering.