Rapport inhouden voor onbetaalde factuur is verwerpelijk én onwettelijk

28/6/2013
Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door de praktijk van het KTA in Aalst, waar een leerling haar rapport niet uitgereikt krijgt wegens een openstaande factuur. Jaarlijks krijgen we een tiental meldingen binnen van onze mensen, maar dat is wellicht maar het topje van de ijsberg. Deze praktijk is niet alleen verwerpelijk, het is ook heel uitdrukkelijk verboden door de Vlaamse regelgeving. Scholen treden hiermee dus in de illegaliteit. Alleen durven ouders vaak geen klacht indienen.

Het Netwerk tegen Armoede lanceerde in november vorig jaar nog een brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor leerkrachten en directies met tips om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden en op een respectvolle manier met hen te communiceren. Dat betekent onder meer dat leerlingen niet aangesproken worden op onbetaalde facturen, laat staan dat hun rapport achtergehouden wordt. Wij merken dat de kosten voortdurend stijgen, ook door technologische innovatie. De invoering van tablets in de klas leidt bijvoorbeeld tot beduidend hogere schoolfacturen. Het Netwerk tegen Armoede is niet tegen technologische vernieuwing op zich, maar dat mag niet ten koste gaan van kwetsbare gezinnen.

Wij stellen vast dat scholen deze houding ook hanteren als selectiemiddel. Ouders zullen sneller geneigd zijn om hun kind van school te laten veranderen als zij op die manier geviseerd worden. Een perverse manier van werken.

Naast de tips die we in onze brochure geven, stelt het Netwerk tegen Armoede ook structurele maatregelen voor om het onderwijs betaalbaar te houden voor kwetsbare gezinnen:
  • Maximumfactuur uitbreiden naar de eerste graad secundair onderwijs
  • Maximumfactuur per graad en per richting in de tweede en derde graad secundair onderwijs
  • Schooltoelagen in functie van studierichting (hoe hoger de kosten, hoe hoger de toelage)
  • Alle schoolmateriaal gratis ter beschikking dat nodig is voor de eindtermen

Bekijk de reportage in het middagjournaal op VRT.

Bekijk de reactie van Vlaams minister van Onderwijs Smet in het 7 uur-journaal op VRT.

Bekijk de reportage in het VTM-nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Morgen.