Discrminatie bij inschrijving - Pak directies aan en niet de leerlingen

6/9/2013
De reportage in Koppen van gisteren over discriminatie door schooldirecties bij de inschrijving van leerlingen leidde tot verraste en verontwaardigde reactie. Netwerk tegen Armoede en het Minderhedenforum zijn wel verontwaardigd, maar niet verrast.
De twee organisaties weten dat de wanpraktijken in de twee scholen niet op zichzelf staan. Wij krijgen geregeld meldingen van ouders die niet weten of hun kind nu effectief ingeschreven is en welke plaats het heeft op de wachtlijst, klinkt het. Voor ouders is het zo goed als onmogelijk om dit eigenhandig na te gaan. Het gebrek aan transparantie zet de deur open voor discriminatie. Beide organisaties vragen dat zowel directies, inrichtende machten als minister van Onderwijs Smet hun verantwoordelijkheid nemen.
 
Steeds meer gemeentebesturen proberen de inschrijvingen te centraliseren, vaak elektronisch. Een goede zaak, vinden Netwerk tegen Armoede en Minderhedenforum. Dat verkleint de kans op willekeur aanzienlijk. Alleen dreigen die elektronische inschrijvingen nieuwe drempels op te werpen. “Het zijn net de meest kwetsbare ouders die vaak moeilijk om kunnen met online of elektronische inschrijvingen, waardoor ze alsnog uit de boot vallen”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Elektronisch inschrijven is zeker een stap vooruit, maar alleen als er voldoende begeleiding is  en tijd. Lokale overheden moeten meer investeren in intermediairs die mensen kunnen bijstaan bij hun inschrijving. Vaak zijn inschrijvingsperiodes voor kansengroepen heel kort (1 tot 2 weken). Best valt de einddatum voor inschrijvingen zo dicht mogelijk bij het einde van het schooljaar. Dat is logischer en voorkomt misverstanden.”
 
Daarnaast moet veel strenger opgetreden worden tegen deze vormen van discriminatie.
Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum, pleit ervoor om scholen met strafbare feiten niet financieel te straffen. ‘Wij vragen dat inrichtende machten hier hun verantwoordelijkheid nemen en hun directies op het matje roepen en sanctioneren als discriminatie vastgesteld wordt. Een deel van de werkingsmiddelen wegnemen, raakt de school en de leerlingen. Niet de directie.  Leerlingen moeten niet de prijs betalen voor het wangedrag van hun directies,’ vindt ze.

Vrije schoolkeuze is fundamenteel recht
 
De vrije schoolkeuze is een fundamenteel recht in ons land. Onderwijs moet net helpen om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Door leerlingen te selecteren op basis van hun sociale status of etnische achtergrond, werk je die sociale ongelijkheid net in de hand. Elk kind heeft recht op degelijk onderwijs en een vrije schoolkeuze.

Lees het artikel in De Morgen.