Eindtermendebat onderwijs: stop niet bij de eindtermen

25/2/2016
Jongeren voorbereiden op de maatschappij houdt in dat zij weten hoe die in elkaar zit en hoe zij zich daarin staande kunnen houden en erin gelukkig te worden. De vraag is echter niet alleen welke eindtermen we vastleggen, maar ook hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen ze halen. Het succes van dit debat en de hervorming van het secundair onderwijs moeten we vooral daaraan afmeten: de daling van de ongekwalificeerde uitstroom. Daarom is aandacht voor kinderarmoede binnen de lerarenopleiding cruciaal. Het Netwerk tegen Armoede is hoopvol dat minister van Onderwijs Crevits hier werk wil van maken en staat klaar om zijn expertise in het debat in te brengen.

Lees het opiniestuk in De Standaard.