Goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan wereld van verschil maken voor jongeren

18/4/2016
De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een hervorming van de leerlingenbegeleiding. Deze moet de ‘zorg’ op en rond de school opnieuw stroomlijnen, met meer aandacht voor studiekeuzebegeleiding. Een goed uitgewerkt zorgbeleid op school kan voor onze kinderen en jongeren een wereld van verschil betekenen. Het Netwerk tegen Armoede juicht toe dat de taakverdelingen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren binnen het kader van zorg op school, scherpgesteld worden.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) functioneren niet allemaal even goed. Het zorgbeleid van de school zelf is vaak nog te weinig structureel uitgewerkt en gecontroleerd. Bovendien blijven veel kansen tot samenwerking, bijv. met de welzijnssector, onbenut. We zien in deze hervorming een uitgelezen kans om meer systemen in te bouwen om kansengroepen te ondersteunen. We pleiten bijvoorbeeld voor de inzet van (ervaringsdeskundige) brugfiguren die, vanaf de schoolpoort (school-based), met ouders mee op zoek gaan naar oplossingen voor problemen,  bemiddelen tussen ouders of leerlingen en school, tussen leerlingen, tussen ouders en andere actoren in de leerlingenbegeleiding…

De eerste krijtlijnen van de hervorming bevatten een aantal goede aanzetten – het Netwerk tegen Armoede rekenen erop dat we betrokken blijven bij het vervolg, zodat we een hervorming krijgen met oog voor de zorg(en) van mensen in armoede.

Lees ons volledige advies.