Intrekking leefloon zal geen enkele kleuter naar school halen

6/5/2018
N-VA wil in Antwerpen kwetsbare gezinnen financieel afstraffen als hun jonge kinderen te weinig in de kleuterklas zitten. Zij zouden een stuk minder leefloon krijgen. Een leefloon dat nu al ver onder de armoedegrens ligt. Daarmee hoopt de partij de kleuterparticipatie op te vijzelen bij anderstalige gezinnen. Een symboolmaatregel die geen enkele kleuter naar de schoolbanken zal halen. Het enige effect zal zijn dat gezinnen het financieel nog moeilijker krijgen en nog meer geIsoleerd raken. Gezinnen kunnen nu trouwens al een deel van hun schooltoelage verliezen. Een maatregel die op geen enkele manier geleid heeft tot meer kleuterparticipatie. In het geval van gezinnen met een leefloon zouden zij dan 2 keer gesanctioneerd worden, een praktijk die ook juridisch voor discussie vatbaar is.

In Antwerpen gaat ongeveer 6 % van de kleuters niet regelmatig naar school. Dat cijfer ligt boven het Vlaamse gemiddelde, maar is ook lang niet het hoogste. Sommige steden en gemeenten scoren nog een stuk slechter. N-VA gaat er automatisch vanuit dat die 6 % allemaal in gezinnen wonen met een leefloon, wat helemaal niet aangetoond is, en dat die gezinnen allemaal onwillig zijn. Een stelling die op geen enkele manier de toets van de realiteit doorstaat.

Los daarvan is hogere kleuterparticipatie belangrijk, alleen moet je daarvoor de juiste maatregelen nemen. Kansarme gezinnen die hun kinderen niet of minder naar school laten gaan, doen dat om verschillende redenen. Ze hebben schrik dat hun kind zich niet thuis zal voelen op school of minder goed verzorgd zal worden. Ouders voelen soms een taalbarrière, kampen met een gebrek aan informatie of met mobiliteitsdrempels. Die problemen los je niet op door hen ook nog eens financieel af te straffen. Wel door te kijken hoe we drempels kunnen wegwerken. In Gent en Brussel wordt bijvoorbeeld gewerkt met brugfiguren, vaak mensen met armoede-ervaring die een vertrouwensrelatie kunnen uitbouwen tussen ouders en scholen. Een methodiek die zijn vruchten afwerpt en leidt tot een grotere betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen.