Kwetsbare jongeren vinden moeilijk weg naar hoger onderwijs

17/9/2018
De Raad Hoger Onderwijs van de Vlor boog zich over de participatie van kwetsbare jongeren aan het hoger onderwijs. Nog steeds vinden niet alle jongeren die dat zouden kunnen, de weg naar het hoger onderwijs - of ze haken er snel af. Volgens de Vlor moeten de onderwijsinstellingen én de overheid hierop inzetten, want een goed diploma verhoogt je kansen op een goede job en komt ook de maatschappij ten goede.

Lees hier het advies.