Lening voor schoolkosten

6/9/2010
Op vrijdag 3 september 2010 is een opiniestuk van onze medewerker onderwijs Sieg in DeMorgen verschenen. Aanleiding is dat Dexia een (dure) kredietlijn op de markt heeft gebracht voor schoolkosten. In het opiniestuk wordt uiteengezet dat dit een extra signaal is dat het secundair onderwijs niet betaalbaar is voor gezinnen in armoede. Hier lezen jullie de originele tekst. Op vraag van DeMorgen is de tekst gehalveerd. Vandaar dat het opiniestuk in DeMorgen herleid is tot de essentie.