Maak basisscholen sterker tegen spijbelen

20/4/2018
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) publiceert jaarlijks het rapport ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?’. Dit rapport vormde voor de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad, adviesraad met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in onderwijs en sociale organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede) de aanleiding om de thematiek van problematische afwezigheden in het lager onderwijs verder te verkennen.
Participatie aan basisonderwijs is belangrijk omdat kinderen die langere tijd niet naar school gaan, meer kans lopen om uit te vallen en/of achterstand op te bouwen.
Extra investeringen in het basisonderwijs zijn volgens de VLOR noodzakelijk, zodat de schoolteams sterker voor de dag kunnen komen. Sanctionerende maatregelen als schooltoelages terugvorderen zijn niét de oplossing!

Lees hier de nota van de Vlor.