Maximumfactuur creëert meer gelijke kansen in onderwijs

11/12/2015
Is de schoolkeuze in Vlaanderen wel echt zo vrij als men denkt dat ze is? In het recente onderzoek van de OESO (Reviews of School Resources, december 2015) worden enkele verbanden blootgelegd tussen het kostenbeleid van scholen en de schoolkeuze die ouders maken voor hun kinderen.
 
De onderwijskosten die een school doorrekent aan de ouders, onder andere voor boeken, blijken als criterium belangrijker naarmate de sociaal-economische status van de ouders lager is. Hetzelfde geldt voor betalingsfaciliteiten die de school voorziet, zoals gespreide betaling van schoolfacturen. De reputatie van de school en de prestaties van de leerlingen blijken bij de schoolkeuze dan weer doorslaggevender te worden naarmate de leerling uit een kansrijker gezin komt.
 
Het Netwerk tegen Armoede pleit al langer voor het invoeren van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Goed onderwijs en goedkoop onderwijs sluiten elkaar immers niet uit. Elke leerling moet les kunnen volgen in een school met een pedagogische project dat best aansluit bij zijn/haar talenten. Kostenverschillen mogen dat niet in de weg staan.

Lees hier de uitgebreide studie van Oeso.

Lees het advies over onderwijs voor het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019.