Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

1/9/2016
De digitalisering van ons onderwijs gaat onverminderd verder. Het Netwerk tegen Armoede ziet van deze evolutie zeker ook de voordelen. Het gebruik van tablets, laptops, digitale platformen biedt  de mogelijkheid om alvast op de schoolbanken de digitale kloof te dichten, tenminste als deze instrumenten slim en overdacht ingezet worden. Mensen in armoede wijzen echter op het omgekeerde effect in de praktijk. Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere communicatiekanalen zal kwetsbare gezinnen (nog) verder verwijderen van school.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.