Netwerk tegen Armoede wil dat scholen capaciteit blijven bekend maken

31/3/2014
Morgen komt de commissie onderwijs in het Vlaams parlement samen. In het decreet OD XXIV wordt gestemd over een amendement op het inschrijvingsdecreet. Daarin wordt voorgesteld de plicht van de scholen af te schaffen om voor alle studiejaren de capaciteit te bepalen en deze voor de inschrijvingsperiode kenbaar te maken. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor het behoud van de capaciteitsbepaling. Vooral jongeren uit gezinnen waarvan de scholen weten dat er betalingsproblemen zijn en jongeren van buitenlandse afkomst krijgen nu al het makkelijkst een weigering van inschrijvng omdat er geen plaatsen meer zijn. Het Netwerk tegen Armoede vreest dat de afschaffing van de capaciteitsregel de deur helemaal open zet voor geselecteerde inschrijvingen. Wij hopen dat de commissie onderwijs dit amendement wegstemt.