Netwerk tegen Armoede wil schoolkosten terugdringen via maximumfactuur en schooltoelage

3/9/2014
Het Netwerk tegen Armoede riep minister van Onderwijs Crevits in De Ochtend op Radio 1 op om een aantal concrete maatregelen te nemen in de strijd tegen te hoge schoolkosten. Deze kwestie moet op de politieke agenda via de beleidsnota van de minister. In het regeerakkoord staat hier niks over.

Coördinator Frederic Vanhauwaert pleitte voor:
 
- invoering van de maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een algemene maximumfactuur in de eerste graad en vanaf de tweede graad met een aangepast bedrag per studierichting.
 
- automatische toekenning van de schooltoelage
 
- verhoging van de schooltoelage voor de laagste inkomens
 
Het Netwerk tegen Armoede roept ook de federale onderhandelaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in het regeerakkoord te voorzien dat alle inkomens en uitkeringen worden verhoogd tot minstens de Europese armoedegrens. Dat moet gezinnen de nodige ademruimte geven om kosten voor basisbehoeften, waaronder schoolkosten, te kunnen financieren.
 
Tot slot verwijst het Netwerk tegen Armoede ook naar haar brochure "Maak je sterk tegen armoede op school" (http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf), een heel concreet stappenplan voor directies en leerkrachten om de kosten te beperken en op een open, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. Een greep uit de tips: bied gespreide betaling aan en de mogelijkheid om cash te betalen, denk aan schooluitstappen die per fiets mogelijk zijn en denk ook aan minder zichtbare kosten (brooddozen, laarzen, vervoer, computer en printer voor huiswerk,…). De brochure werd gelanceerd in 2012 kreeg meteen veel belangstelling bij directies en leerkrachten. De eerste druk van 4.000 exemplaren was in geen tijd de deur uit. 

Herbeluister het interview in Vandaag op Radio 1.