Nieuw kader voor inschrijvingsrecht op school

29/10/2018
In september 2018 besliste de Vlaamse Regering over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht. In essentie komt het erop neer dat elke school die leerlingen wil weigeren omdat 'er geen plaats meer is', vooraf zal moeten aangeven dat ze met een aanmeldingssysteem zal werken. Dat kan een aantal onrechtvaardigheden uit de wereld helpen, maar dan moet er tegelijk werk worden gemaakt van het informeren, toeleiden én ondersteunen en opvolgen van ouders, vooral de meest kwetsbare. Pas dan kunnen we spreken over 'gelijke toegang' voor ieder kind.
 
De Vlor bracht hierover een advies uit aan de overheid, en we waren betrokken bij de totstandkoming ervan. U kan hier
lezen welke aandachtspunten en bezorgdheden we de bevoegde minister willen meegeven.