Petitie voor automatische toekenning schooltoelage

9/4/2013
Netwerk tegen Armoede start een petitie voor de automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014. Het traject naar automatisering werd al ingezet onder de vorige onderwijsminister Vandenbroucke. Deze Vlaamse Regering, met als topprioriteit armoedebestrijding (en daarbinnen kinderarmoede en automatische toekenning van rechten als speerpunten), stelde de automatisering zelfs uit tot het schooljaar 2014-2015.

Niet om technische, maar om budgettaire redenen. We citeren uit de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: “Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van de school-en studietoelagen, niet meer beschikbaar.” Bizar gezien de prioriteiten. Nu worden enkele duizenden ouders getroffen omdat ze hun schooltoelage te laat indienden. Dit is onbegrijpelijk!

Het Netwerk tegen Armoede vraagt om volgende eisen te onderschrijven:
- De mensen die hun aanvraag nu te laat ingediend hebben, moeten alsnog een schooltoelage toegekend krijgen.
- Automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014 en niet vanaf het schooljaar 2014-2015.

Inmiddels krijgt onze petitie-actie steun vanuit het brede middenveld. Verschillende organisaties hebben zich al bij de actie aangesloten en zullen de oproep mee verspreiden: Welzijnszorg, de sector Samenlevingsopbouw, ABVV, ACW, Gezinsbond, Kinderrechtencoalitie en KWB.

Onderteken de petitie hier.