Recepten voor onderwijs dat kwetsbare kinderen kansen geeft

10/5/2015
De boeiende onderwijsspecial in De Zevende Dag op één bracht de nood aan gerichte maatregelen aan het licht om kwetsbare kinderen en jongeren de kansen te geven die ze verdienen. Voorstellen die het Netwerk tegen Armoede al langer naar voor schuift en die opvallend veel politieke steun kregen, van meerderheid en oppositie:

- Automatische toekenning schooltoelage
- Vermijden van laattijdige betaling schooltoelage
- Maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs
- Heel belangrijk: werkingsmiddelen voor scholen met kansarme leerlingen zouden niet afgeschaft worden
- Sociale stage voor leerkrachten in opleiding

Maria van Vierdewereldgroep Aalst (zie foto) deed een krachtige oproep aan scholen om bewust om te gaan met schoolkosten en op een open en respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren.

Het Netwerk tegen Armoede reageert positief op de engagementen die minister van Onderwijs Crevits aanging tijdens de uitzending. Wij staan klaar om hierover verder met haar in overleg te treden.

Bekijk de uitzending van De Zevende Dag.

Download onze brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor directies en leerkrachten met concrete tips voor een kostenbewust beleid en een open en respectvolle communicatie met kwetsbare gezinnen