School moet werkingsmiddelen ook kunnen gebruiken voor basisbehoeften leerlingen

5/10/2015
Als een kind niet tot leren komt omdat sommige basisbehoeften niet zijn voldaan, dan moet de school haar werkingsmiddelen op basis van leerlingenkenmerken hiervoor kunnen aanspreken. Dat staat te lezen in een recent advies van de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) over de toekenning en aanwending van de zogeheten GOK- of SES-financiering in het basis- en secundair onderwijs. Het Netwerk tegen Armoede was nauw betrokken bij de uitwerking van dit advies
 
Daarnaast vindt de Vlor het problematisch dat de bandbreedte – dit is het percentage van de globale financiering dat wordt verdeeld in functie van leerlingenkenmerken – niet armoedegevoelig is. Als over heel Vlaanderen meer kinderen beantwoorden aan de SES-indicatoren, dan wordt het bedrag per leerling dus kleiner.
 
Het decreet over de werkingsmiddelen bevatte tevens een groeipad voor de bandbreedte. De overheid heeft bij opeenvolgende besparingsrondes de decretale bepalingen over dit groeipad aangepast. De Vlor vraagt nu aan de overheid om het decreet op dit punt uit te voeren.
 
Lees hier het volledige advies.